Tin địa phương

Huyện Cao Lộc thông qua Nghị quyết sáp nhập vào TP. Lạng Sơn

Trang Việt 25/05/2024 - 11:56

Chiều 24/5, HĐND huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề), biểu quyết thông qua việc sáp nhập địa giới hành chính.

img_3514(1).jpg
Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã phát biểu ý kiến góp ý về các báo cáo, tờ trình, dự thảo 2 nghị quyết, trong đó đều nhấn mạnh tầm quan trọng của các nội dung và nhất trí biểu quyết thông qua 2 nghị quyết, gồm: tán thành chủ trương nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn; tán thành việc không thực hiện sắp xếp xã Mẫu Sơn với đơn vị hành chính cấp xã liền kề khác, giai đoạn 2023 - 2025.

img_3512(1).jpg
Các cử tri biểu quyết thông qua việc sáp nhập địa giới hành chính huyện vào với TP. Lạng Sơn.

Theo báo cáo của UBND huyện tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, toàn huyện có 54.104/58.886 cử tri đồng ý chủ trương nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn, đạt gần 92%; 8.315/8.757 cử tri thị trấn Cao Lộc, xã Hợp Thành đồng ý thành lập phường Cao Lộc thuộc thành phố Lạng Sơn trên cơ sở nguyên trạng thị trấn Cao Lộc và xã Hợp Thành, đạt gần 95%; 5.764/5.862 cử tri thị trấn Đồng Đăng đồng ý thành lập phường Đồng Đăng thuộc thành phố Lạng Sơn trên cơ sở nguyên trạng thị trấn Đồng Đăng, đạt 98,3%.

img_3507(1).jpg
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cao Lộc phát biểu kết luận kỳ họp.

Phát biểu kết luận, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cao Lộc đề nghị Thường trực HĐND, UBND huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ liên quan trình cấp có thẩm quyền theo quy định; UBND huyện, các cơ quan, đơn vị của huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, sự cần thiết nhập huyện Cao Lộc vào TP. Lạng Sơn, thành lập các phường thuộc TP. Lạng Sơn và các nghị quyết được kỳ họp thông qua, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các quy trình, nhiệm vụ liên quan đến nhập huyện Cao Lộc vào TP. Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc TP. Lạng Sơn, đảm bảo theo tiến độ theo kế hoạch của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng TP. Lạng Sơn đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Cao Lộc thông qua Nghị quyết sáp nhập vào TP. Lạng Sơn