Bất động sản

HoREA đề nghị không ban hành bảng giá đất hàng năm

Trang Nhi 17/03/2023 10:16

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề nghị không ban hành bảng giá đất hàng năm, mà nên ban hành bảng giá đất định kỳ 3 năm (hoặc 2 năm) để phù hợp với thực tiễn.

Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ; Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị không ban hành bảng giá đất hằng năm. 

bang-gia-dat.png

Theo đó, nếu quy định xây dựng bảng giá đất hằng năm thì phải có cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đất ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Chat GPT.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA - cho rằng, có một số quy định về “tài chính về đất đai” của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa thể chế hoá đầy đủ định hướng của Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Cụ thể, Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo “Chính sách tài chính về đất đai phải bảo đảm hài hoà về lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; nghiên cứu có chính sách điều tiết chênh lệch địa tô, bảo đảm công khai, minh bạch.

Rà soát chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp, xây dựng chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất theo thông lệ quốc tế, phù hợp với trình độ phát triển, điều kiện cụ thể và lộ trình thích hợp.

Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang…

Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất”.   

Theo Chủ tịch Hiệp hội HoREA, Nghị quyết số 18-NQ/TW đã chỉ rõ thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, có nghĩa thị trường quyền sử dụng đất là một bộ phận không tách rời của thị trường bất động sản.

Ngay cả trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền trong dự án nhà ở đều không chỉ là chuyển nhượng quyền sử dụng đất đơn thuần, mà gắn liền với công năng, giá trị sinh lời, giá trị sử dụng của thửa đất đã được đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội làm tăng giá trị sử dụng.

Ông Châu theo đó đề nghị không ban hành bảng giá đất hằng năm mà nên ban hành bảng giá đất định kỳ 3 năm (hoặc 2 năm) một lần để phù hợp với thực tiễn trình độ, năng lực của bộ máy hành chính, trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý hiện nay.

Vị này phân tích, các trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất định kỳ 5 năm một lần hiện đang quy định nhiều công đoạn và công việc rất chi tiết, phức tạp mất rất nhiều thời gian.

“Nếu quy định xây dựng bảng giá đất hàng năm thì phải có cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đất ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Chat GPT được cập nhật theo thời gian thực kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư.

Ngoài ra, phải sửa đổi đồng bộ các quy định pháp luật, trước hết là Luật Thuế đi đôi với việc người dân tự giác khai đúng giá mua bán, chuyển nhượng nhà đất”, ông Châu nhấn mạnh.

Hiệp hội nhận thấy, với trình độ, năng lực của bộ máy nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện hiện nay và yêu cầu khối lượng công việc đồ sộ thì chưa thể thực hiện xây dựng bảng giá đất định kỳ hằng năm. Bởi lẽ Bộ Tài nguyên và Môi trường tuy đã lập được bản đồ giá đất cho hàng triệu thửa đất nhưng cơ sở dữ liệu đầu vào vẫn chưa đảm bảo tính chính xác và chưa được cập nhật kịp thời theo thời gian thực. 

Theo Chủ tịch Hiệp hội HoREA, nếu quy định xây dựng bảng giá đất hằng năm thì cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện “suốt năm bận rộn, loay hoay” cho việc xây dựng bảng giá đất hằng năm thì sẽ khó làm tròn nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HoREA đề nghị không ban hành bảng giá đất hàng năm