Hiểu đúng về sổ hồng có thời hạn

Anh Tuấn | 05/04/2021, 12:19

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở gắn liền với đất, tài sản khác gắn liền với đất tại các khu vực dân cư đô thị (hay thường gọi là “Sổ hồng”) được hiểu là một loại giấy tờ pháp lý ghi nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người sử dụng.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì với mỗi loại đất và tài sản gắn liền với đất khác nhau sẽ ghi nhận thời hạn sử dụng sẽ khác nhau.

Vậy sổ hồng có thời hạn sử dụng như thế nào? Dưới đây là những tư vấn mà đội ngũ Luật sư DFC (luatsudfc@gmail.com):

so-hong-chung-cu.jpg
Ảnh minh họa.

Cách ghi thời hạn sử dụng đất của Sổ hồng như thế nào?

Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu rõ quy định của pháp luật liên quan đến Sổ hồng. Kể từ ngày 10/12/2009, theo quy định của Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ thì cấp duy nhất một loại giấy chứng nhận với tên gọi “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” theo mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Theo ghi nhận kế thừa tại các văn bản quy phạm pháp luật sau này, cụ thể tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT thì Giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Giấy chứng nhận gồm một tờ có 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen và trang bổ sung nền trắng. Do màu hồng cánh sen của Giấy chứng nhận là màu đặc trưng nên thường gọi là “Sổ hồng”.

Tại Khoản 7, Điều 6 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT thì cách ghi nhận thời hạn sử dụng đất như sau:

- Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì ghi thời hạn theo quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì ghi thời hạn sử dụng được công nhận theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Trường hợp sử dụng đất có thời hạn thì ghi "Thời hạn sử dụng đất đến ngày …/…/... (ghi ngày tháng năm hết hạn sử dụng)";

- Trường hợp thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài thì ghi "Lâu dài";

- Trường hợp thửa đất ở có vườn, ao mà diện tích đất ở được công nhận là một phần thửa đất thì ghi thời hạn sử dụng đất theo từng mục đích sử dụng đất "Đất ở: Lâu dài; Đất... (ghi tên mục đích sử dụng theo hiện trạng thuộc nhóm đất nông nghiệp đối với phần diện tích vườn, ao không được công nhận là đất ở): sử dụng đến ngày …/…/... (ghi ngày tháng năm hết hạn sử dụng)".

Sổ hồng có thời hạn sử dụng như thế nào?

Với Sổ hồng ghi nhận quyền sử dụng đất, nhà gắn liền với đất và tài sản khác gắn liền với đất mà thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai, Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì Sổ hồng có thời hạn sử dụng mà cụ thể tại Điều 126, Luật Đất đai 2013 được ghi nhận như sau:

Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp khi được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất ghi nhận trong Sổ hồng với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại các Khoản 1, Khoản 2, điểm b Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 129 Luật Đất đai năm 2013 là 50 năm.

Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp ghi nhận trong Sổ hồng với đối tượng với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất.

Thời hạn giao đất, cho thuê đất ghi nhận trong Sổ hồng với đối tượng là tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Thời hạn sử dụng đất ghi nhận trong Sổ hồng với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

Thời hạn sử dụng đất được ghi nhận trong Sổ hồng đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này.

Thời hạn cho thuê đất ghi nhận trong Sổ hồng để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao không quá 99 năm. Khi hết thời hạn, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao nếu có nhu cầu sử dụng đất thì được Nhà nước xem xét gia hạn hoặc cho thuê đất khác, mỗi lần gia hạn không quá thời hạn quy định tại khoản này.

Thời hạn sử dụng ghi nhận trong Sổ hồng về việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là không quá 05 năm.

Thời hạn sử dụng ghi nhận trong Sổ hồng về đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật Đất đai năm 2013 và các công trình công cộng có mục đích kinh doanh là không quá 70 năm.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này.

Lưu ý: Thời hạn sử dụng ghi nhận trong Sổ hồng đối với thửa đất sử dụng cho nhiều mục đích thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sử dụng vào mục đích chính.

Thời hạn giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 được tính từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài liên quan
Chặn hiện tượng tung tin đồn thổi gây nhiễu loạn thị trường bất động sản
Đây là yêu cầu của Bộ Xây dựng gửi UBND các tỉnh, thành phố trước diễn biến tình hình thị trường bất động sản thời gian qua.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hiểu đúng về sổ hồng có thời hạn