Hà Nội bố trí thêm 3.840 tỷ đồng cho đường Vành đai 4

Trang Nhi| 11/03/2023 10:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

HĐND TP Hà Nội đồng ý bố trí 3.840 tỷ đồng với dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Tại kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND TP Hà Nội đồng ý điều chỉnh giảm 4.240 tỷ đồng nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (trong đó nguồn ngân sách Trung ương là hơn 1.999,9 tỷ đồng). Quyết nghị điều chỉnh tăng 4.240 tỷ đồng để bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án.

Hà Nội bố trí thêm 3.840 tỷ đồng cho đường Vành đai 4

Với dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, nguồn vốn được phân bổ như sau: Dự án thành phần 1.1 là 3.290 tỷ đồng (trong đó, nguồn ngân sách Trung ương là hơn 1.999,9 tỷ đồng) và Dự án thành phần 2.1 là 550 tỷ đồng. Tăng 100 tỷ đồng cho vốn chuẩn bị đầu tư thanh toán theo cơ chế linh hoạt; tăng 200 tỷ đồng cho vốn thanh quyết toán dự án hoàn thành thanh toán theo cơ chế linh hoạt; bố trí 100 tỷ đồng thực hiện lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán của dự án, thanh toán theo cơ chế linh hoạt.

Đối với dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, HĐND TP Hà Nội lưu ý cần phải xây dựng tiến độ triển khai tổng thể của từng dự án thành phần và dự kiến nhu cầu vốn theo tiến độ triển khai dự án để rà soát nguồn vốn đầu tư công đảm bảo cân đối đủ vốn triển khai thực hiện dự án theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy. Đồng thời thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện dự án để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án, chủ đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội bố trí thêm 3.840 tỷ đồng cho đường Vành đai 4