Hà Nội tăng thêm 3.840 tỷ đồng cho dự án đường Vành đai 4

Chí Tâm| 10/03/2023 16:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

HĐND TP Hà Nội điều chỉnh tăng 4.240 tỷ đồng để bố trí vốn cho các dự án. Riêng dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô được bố trí tăng thêm 3.840 tỷ đồng.

Ngày 10/3, tại Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội khoá XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp TP.

Hà Nội tăng thêm 3.840 tỷ đồng cho dự án đường Vành đai 4

Quang cành kỳ họp.

Theo đó, HĐND TP quyết nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp TP giảm 4.240 tỷ đồng nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (trong đó nguồn ngân sách Trung ương là 1.999,9 tỷ đồng); Điều chỉnh tăng 4.240 tỷ đồng để bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án: Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: 3.840 tỷ đồng (gồm: Dự án thành phần 1.1: 3.290 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương là 1.999,9 tỷ đồng; Dự án thành phần 2.1: 550 tỷ đồng);

Tăng 100 tỷ đồng cho vốn chuẩn bị đầu tư thanh toán theo cơ chế linh hoạt; Tăng 200 tỷ đồng cho vốn thanh quyết toán dự án hoàn thành thanh toán theo cơ chế linh hoạt. Bố trí 100 tỷ đồng thực hiện lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán của dự án, thanh toán theo cơ chế linh hoạt...

HĐND TP thống nhất cho phép thực hiện 2 cơ chế thanh toán linh hoạt giai đoạn 2023-2025 đối với vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án đầu tư thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) và vốn thực hiện lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán của dự án.

Đối với dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô cần phải xây dựng tiến độ triển khai tổng thể của từng dự án thành phần và dự kiến nhu cầu vốn theo tiến độ triển khai dự án để rà soát nguồn vốn đầu tư công đảm bảo cân đối đủ vốn triển khai thực hiện dự án theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy.

Đồng thời thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện dự án để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án, chủ đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tăng thêm 3.840 tỷ đồng cho dự án đường Vành đai 4