Hồ sơ vụ án

Dàn cựu lãnh đạo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM giúp gì cho FLC thực hiện hành vi lừa đảo?

Mạnh Hùng 10/04/2024 - 07:39

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC có 4 bị can thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và 3 bị can thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) bị truy tố về tội "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

flc-so-giao-dich-chung-khoan.jpg
Hai bị can Trần Đắc Sinh và Lê Hải Trà (phải) khi chưa bị khởi tố

Nhiều cựu lãnh đạo của HoSE bị truy tố

Ngày 9/4, VKSNDTC đã ban hành bản cáo trạng truy tố bị can Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Tập đoàn FLC) về các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài Trịnh Văn Quyết, 49 bị can khác cùng bị truy tố trong vụ án này.

Trong đó, có 4 bị can thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gồm: Trần Đắc Sinh (SN 1956, cựu Chủ tịch HĐQT); Lê Hải Trà (SN 1974, cựu Tổng giám đốc, cựu Ủy viên HĐQT, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết); Trầm Tuấn Vũ (SN 1975, nguyên Phó tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng niêm yết); Lê Thị Tuyết Hằng (SN 1976, Giám đốc Phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết);

Và 3 bị can thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN - SSC), Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, cùng bị truy tố về tội "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán", gồm: Lê Công Điền (SN 1971, Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng, UBCKNN); Dương Văn Thanh (SN 1967. Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam); Phạm Minh Trung (SN 1978, Trưởng phòng đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam).

Làm trái pháp luật

Theo cáo trạng, do quen biết Trịnh Văn Quyết và Doãn Văn Phương (Tổng giám đốc Tập đoàn FLC) nên Quyết và Phương nhờ Trần Đắc Sinh (Chủ tịch HĐQT sàn HoSE) tạo điều kiện để cổ phiếu ROS được niêm yết trên sàn chứng khoán trong tháng 9/2016.

Trên cơ sở báo cáo của Phòng Quản lý và thẩm định niêm yết, Ban Giám đốc, Trần Đắc Sinh biết rõ không có cơ sở xác định số vốn thực góp của Công ty Faros là 4.300 tỷ đồng theo Báo cáo tài chính kiểm toán và Công văn số 4298 của UBCKNN, nhưng vì động cơ cá nhân, Trần Đắc Sinh đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới làm nhanh hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros; chủ trì họp HĐQT để xét Tờ trình số 142 của Trầm Tuấn Vũ thay mặt Ban Giám đốc ký trình HĐQT đề xuất HĐQT xem xét, chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros trái pháp luật; ký ban hành Nghị quyết đồng ý hồ sơ của Công ty Faros đủ điều kiện niêm yết trên sàn HoSE, giao Tổng Giám đốc ký Quyết định niêm yết cổ phiếu ROS trái pháp luật.

Cũng theo cáo trạng, bị can Lê Hải Trà (Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực, kiêm Thành viên Hội đồng niêm yết sàn HoSE) biết rõ không đủ cơ sở xác định số vốn thực góp của Công ty Faros là 4.300 tỷ đồng theo báo cáo tài chính kiểm toán và Công văn số 4298 của UBCKNN nhưng Trà đã gây sức ép cho Đoàn Vĩnh Nam đề xuất chấp thuận hồ sơ niêm yết của Công ty Faros trong khi chưa đủ cơ sở xác định vốn góp, sử dụng vốn và khả năng thu hồi các khoản ủy thác đầu tư của Công ty Faros; là thành viên Hội đồng niêm yết, Lê Hài Trà đã ký Phiếu đồng ý niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros; là Phó Tổng giám đốc sàn HoSE, Lê Hải Trà đã họp HĐQT, đồng ý niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros trái pháp luật.

Với bị can Trầm Tuấn Vũ (Phó Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng niêm yết sàn HoSE) là người phụ trách trực tiếp Phòng Quản lý và thẩm định niêm yết, chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ niêm yết của Công ty Faros, được Lê Thị Tuyết Hằng, Trưởng phòng và Đoàn Vĩnh Nam, Chuyên viên Phòng quản lý và thẩm đinh niêm yết báo cáo chưa đủ cơ sở xác định vốn góp, sử dụng vốn và khả năng thu hồi các ủy thác đầu tư của Công ty Faros theo báo cáo tài chính kiểm toán và Công văn số 4298 của UBCKNN. Tuy nhiên, là Thành viên Hội đồng niêm yết, Trầm Tuấn Vũ đã ký Phiếu đồng ý niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros; là Phó Tổng giám đốc, Trầm Tuấn Vũ đã ký đồng ý niêm yết cổ phiếu và ký tờ trình đề xuất HĐQT đồng ý niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros trên sàn chứng khoán trái pháp luật.

Đối với bị can Lê Thị Tuyết Hằng (Trưởng Phòng Quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết), chịu trách nhiệm trực tiếp thẩm định hồ sơ niêm yết của Công ty Faros; được Đoàn Vĩnh Nam, Chuyên viên báo cáo chưa đủ cơ sở xác định vốn góp, sử dụng vốn và khả năng thu hồi các ủy thác đầu tư của Công ty Faros theo báo cáo tài chính kiểm toán và Công văn số 4298 của UBCKNN; biết rõ chưa đủ cơ sở xác định số vốn góp chủ sở hữu của Công ty Faros là 4.300 tỷ đồng tại thời điểm niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán nhưng theo chỉ đạo của Trần Đắc Sinh, Hằng vẫn ký Tờ trình đề xuất cổ phiếu của Công ty Faros đủ điều kiện niêm yết, trình Trầm Tuấn Vũ xin ý kiến Hội đồng niêm yết, HĐQT chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros trái pháp luật.

Cáo trạng xác định, hành vi của các bị can Trần Đắc Sinh, Lê Hải Trà, Trầm Tuấn Vũ, Lê Thị Tuyết Hằng đã giúp sức, tạo điều kiện để cổ phiếu ROS được niêm yết trên sàn chứng khoán, từ đó Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên.

Che giấu thông tin sai lệch

Theo cáo trạng, bị can Lê Công Điền (Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng, SSC) biết rõ chưa có cơ sở xác định số vốn góp chủ sở hữu của Công ty Faros là 4.300 tỷ đồng tại thời điểm đăng ký công ty đại chúng; biết rõ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty Faros vi phạm pháp luật kế toán, kiểm toán nhưng Lê Công Điền đã không đình chỉ kiểm toán viên theo quy định mà ký tờ trình đề xuất Lãnh đạo UBCKNN chấp thuận Công ty Faros là công ty đại chúng; ký Công văn số 4298 chấp thuận Công ty Faros là công ty đại chúng có vốn góp chủ sở hữu là 4.300 tỷ đồng, với 114 cổ đông trái pháp luật và đăng thông tin sai lệch này lên Website của UBCKNN để công bố cho toàn thị trường chứng khoán biết.

Cũng theo cáo trạng, bị can Dương Văn Thanh (Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) chịu trách nhiệm quyết định đăng ký, lưu ký chứng khoán theo quy định; được Phạm Trung Minh (Trưởng Phòng đăng ký chứng khoán) báo cáo những tồn tại về vốn góp của Công ty Faros, chưa có cơ sở xác định vốn góp chủ sở hữu của Công ty Faros là 4.300 tỷ đồng tại thời điểm đăng ký cổ phiếu, nhưng Dương Văn Thanh vẫn ký Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, đăng ký mã cổ phiếu ROS với số lượng 430 triệu cổ phiếu, có tổng giá trị là 4.300 tỷ đồng cho Công ty Faros; nhập mã cổ phiếu ROS vào khu vực giao dịch thuộc sàn HOSE và đăng thông tin sai lệch này lên Website của VSD.

Bị can Phạm Trung Minh (Trưởng Phòng đăng ký chứng khoán VSD) biết rõ, chưa đủ cơ sở xác định Công ty Faros có số vốn góp chủ sở hữu là 4.300 tỷ đồng tại thời điểm đăng ký chứng khoán nhưng Minh vẫn ký tờ trình, đề nghị Dương Văn Thanh đăng ký chứng khoán cho Công ty Faros trái pháp luật; đã ký theo thẩm quyền Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, đăng ký mã cổ phiếu ROS với số lượng 430 triệu cổ phiếu, có tổng giá trị là 4.300 tỷ đồng cho Công ty Faros; nhập mã cổ phiếu ROS vào khu vực giao dịch thuộc sàn HOSE và đăng thông tin sai lệch này lên Website của VSD.

Cáo trạng xác định, hành vi của các bị can Lê Công Điền, Dương Văn Thanh, Phạm Trung Minh là cố ý che giấu thông tin sai lệch trong hoạt động niêm yết, đăng ký chứng khoán của Công ty Faros, đã tạo điều kiện để Trịnh Văn Quyết hoàn thiện thủ tục niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, bán cổ phiếu chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dàn cựu lãnh đạo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM giúp gì cho FLC thực hiện hành vi lừa đảo?