Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

Vĩnh Phúc | 17/09/2020, 16:39

Ngày 16/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan; Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì trao Bằng khen tặng các tập thể điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2016-2020.

Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới

Dự đại hội, có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc gồm có: Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và 350 đại biểu ưu tú đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Những năm qua, các phong trào thi đua, công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, được triển khai đồng bộ, rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi. Thi đua đã trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực theo hướng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng khắp và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,1%/năm; quy mô nền kinh tế năm 2020 ước đạt 122,68 nghìn tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 104,68 triệu đồng/năm. Tăng trưởng ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 10,61%/năm; dịch vụ đạt 6,21%/năm; nông - lâm - thủy sản đạt 1,8%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ngành công nghiệp tiếp tục giữ vai trò là động lực cho phát triển kinh tế.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, giữ vững. Ngoài các phong trào do Trung ương, tỉnh phát động, các cấp, các ngành, các địa phương đã sáng tạo, đổi mới các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân làm theo.

Với những thành tích đạt được, 5 năm qua, trên địa bàn tỉnh có 40 tập thể, 26 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các loại; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 51 tập thể, Bằng khen cho 63 tập thể và 154 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 492 tập thể, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 1.691 tập thể, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 375 cá nhân, Bằng khen cho 2.329 tập thể, 7.430 cá nhân, Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc” cho 9.676 cá nhân.

Đạt thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả tỉnh Vĩnh Phúc đạt được từ các phong trào thi đua yêu nước những năm qua, đồng thời khẳng định: Vĩnh Phúc có vinh dự lớn khi từng có 8 lần được đón Bác Hồ về thăm. Nhưng trong tình hình hiện tại, để vượt qua khó khăn, đi đến thắng lợi, tỉnh phải đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước; quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng thi đua ái quốc và tấm gương thi đua mẫu mực của Bác Hồ. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Đảng viên, cán bộ phải là tấm gương, làm đầu tàu cho đồng bào trong phong trào thi đua. Đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc khắp mọi ngành, mọi lĩnh vực. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Phát huy các giá trị văn hóa, nhân tố con người, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển nhanh, bền vững.

Thiết lập và thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân.

Tăng cường nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; mở rộng hội nhập, hợp tác quốc tế, phấn đấu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, hiện đại và là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và của cả nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này.

Tại đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhân dân và cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

Đại hội cũng tôn vinh và tặng Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho 30 tập thể, 40 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Phát động phong trào thi đua tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh, giai đoạn 2020 - 2025, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đẩy mạnh 8 nội dung thi đua, phấn đấu đưa tỉnh Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước.

Phấn đấu các mục tiêu, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 8,5 - 9,5%/năm, trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 13 - 13,5%/năm, dịch vụ tăng 8,1 - 8,8%/năm, nông -lâm - thủy sản tăng 1,5 - 2%/năm. Đến năm 2025, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 61 - 62%; dịch vụ chiếm 32 - 32,5%; nông - lâm - thủy sản chiếm 6 - 6,5%. Thu ngân sách nhà nước tăng 6 - 8%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 150 - 170 triệu đồng/năm.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao trao Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

Bài liên quan
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Mỹ, bắt đầu tham dự chương trình Đại hội đồng LHQ
Vào lúc 20 giờ 15 tối 20/9 theo giờ địa phương (sáng 21/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế J.F Kennedy, thành phố New York (Hoa Kỳ), bắt đầu chương trình tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 21-24/9.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025