đại hội

6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 chiến lược đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội XIII
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/1/2021 đến ngày 1/2/2021. Đại hội đã quyết nghị và thông qua Nghị quyết Đại hội XIII với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 chiến lược đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO