Cụm thi đua số VII TANDTC tổ chức Hội nghị tổng kết Thi đua - Khen thưởng năm 2021

Mạnh Hùng | 18/10/2021, 16:06

Ngày 18/10, Cụm thi đua số VII TANDTC tổ chức Hội nghị Tổng kết Thi đua - Khen thưởng năm 2021 và triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2022.

0762f44b-987c-4330-b5e9-7f5c2e991ff3.jpeg
Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TANDTC  dự và chủ trì Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC, cùng tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo đại diện các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Cụm thi đua số VII.

Cụm thi đua số VII gồm 6 đơn vị: TANDCC (Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh) và các vụ Giám đốc kiểm tra (I, II, III) thuộc TANDTC. Năm 2021, TAND cấp cao tại Hà Nội là Trưởng Cụm, Vụ Giám đốc kiểm tra II - TANDTC là phó Cụm thi đua số VII TANDTC.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2021, Lãnh đạo, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TANDTC đã có những hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng đối với hệ thống TAND. Cụm thi đua số VII đã phát động, triển khai các phong trào thi đua đi đúng định hướng, thực chất như: Phát động thi đua năm 2021 số 1934/PĐTÐ-TANDCC ngày 25/12/2020; Kế hoạch số 02/KH-TĐKT-CVII ngày 08/01/2021 của Cụm thi đua số VII ban hành kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Cụm năm 2021; Kế hoạch số 24/KH-TĐKT-CVII ngày 17/9/2021 của Cụm thi đua số VII tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của Cụm.

Các đơn vị cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đăng ký thi đua, phát động phong trào thi đua năm 2021, thi đua theo đợt và triển khai đến toàn thể công chức, người lao động để có thêm nhận thức, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào. Qua đó, định hướng và làm động lực để Cụm thi đua số VII phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm vụ góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống Tòa án nhân dân.

e44d7ab6-697c-42a9-8ecf-ceb18618cdcc.jpeg
Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TANDTC phát biểu chí đạo tại Hội nghị

Trong năm 2021, Cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị trong cụm luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị. Triển khai tốt các phong trào thi đua ngay từ đầu năm công tác, bám sát các nhiệm vụ công tác chuyên môn, tạo nên khí thể thi đua sôi nổi trong toàn thể công chức, người lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến đánh giá, do tình hình dịch nên công tác giải quyết các vụ việc của các đơn vị gặp nhiều khó khăn nên sự nỗ lực của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số VII rất đáng biểu dương.

Theo Phó Chánh án, thi đua phải thực chất, trong đó quan trọng nhất chính là chất lượng xét xử, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cụ thể như sau: Tiếp tục đổi mới thi đua thực chất, hiệu quả, nhất là trong tình hình diễn biến dịch Covid-19 như hiện nay. Chủ động hơn nữa việc triển khai phát động và tổ chức phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; nội dung, chủ đề các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, đột xuất của cơ quan, đơn vị gắn liền với chủ đề thi đua xuyên suốt cùa hệ thống Toà án nhân dân. Quá trình thực hiện phải bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, có tính khả thi, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

40cb448b-4594-4fbb-a8a5-7a593bf5a63d(1).jpeg
Toàn cảnh Hội nghị

Chú trọng việc xây dựng, duy trì và nhân rộng các điển hình tiên tiến làm hạt nhân của phong trào thi đua. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ; chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở.

Bên cạnh những ưu điểm như đã nêu ở phần trên, công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Cụm trong năm qua còn có một số tồn tại, hạn chế, đó là:

Việc tổ chức, triển khai phong trào thi đua thường được chú trọng và tập trung chủ yếu ở thời điểm đầu năm và cuối năm công tác; việc sơ kết công tác thi đua mới chỉ dừng lại ở báo cáo. Tổ chức, biên chế cán bộ của các đơn vị chưa thật sự đầy đủ nên việc đăng ký, phát động, tổ chức thi đua đổi với tập thể nhỏ theo quy định gặp nhiều khó khăn.

Còn có một số công chức, người lao động hưởng ứng các phong trào thi đua chưa thật sự tích cực, nhiệt tình nên nhiều phong trào thi đua còn chưa đem lại kết quả như mong đợi.

Đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng tại các Vụ Giám đốc kiểm tra là kiêm nhiệm, tại các TANDTTC thì phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau nên khả năng nghiên cứu, tham mưu để tổ chức các phong trào thi đua còn hạn chế; việc triển khai các phong trào thi đua do các cấp phát động đôi khi còn lúng túng, chưa thực sự theo kịp với thực tế yêu cầu công tác.

Nguyên nhân của các hạn chế, tồn tại trên được xác định là do vẫn còn một số cán bộ, công chức và người lao động có tinh thần trách nhiệm trong công việc còn chưa cao, chưa thực sự nỗ lực phấn đấu trong quá trình công tác; Số lượng các vụ việc tiếp tục tăng cao; Đặc biệt, do tình hình dịch Covid-19 dẫn đến phải hoãn phiên toà, làm việc giãn cách nên công tác giải quyết các các loại vụ việc của đơn vị thuộc Cụm thi đua số VII chưa đạt tỷ lệ như đã đề ra.

Trong năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh vẫn sẽ có những diễn biến khó lường, chính vì vậy để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đồng thời tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “Vừa phòng, chống đại dịch Covid - 19, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của TAND" Cụm thi đua số VII để ra các phương hướng sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến các văn bản về công tác thi đua khen thưởng đến toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan để toàn thể công chức, người lao động nhiệt tình hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu đạt kết quả công tác tốt.

- Phát động phong trào thi đua năm 2022 và xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả, đồng thời có kế hoạch tổ chức phát động các cuộc thi đua ngắn ngày nhằm khích lệ, động viên công chức, người lao động phấn đấu, đạt thành tích cao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giải quyết, xét xử các loại án.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ công chức có đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu. Chú trọng việc xây dựng các điển hình tiên tiến làm hạt nhân của phong trào thi đua, tạo khí thể thi đua sôi nổi lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, của hệ thống TAND và các sự kiện trọng đại của đất nước năm 2022.

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; không kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; bảo đảm tính đúng đắn, khả thi của các bản án, quyết định của Toà án; việc sửa, huỷ án của Toà án cấp dưới phải có căn cứ, bảo đảm đúng pháp luật, có tính thuyết phục cao; thực hiện tốt việc tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm.

- Tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm công tác TAND năm 2022 của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo TANDTC, và dự báo tình hình dịch bệnh vẫn sẽ có những diễn biến khó lường, chính vì vậy để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đồng thời tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “Vừa phòng, chống đại dịch Covid - 19, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân” Cụm thi đua số VII đề ra các phương hướng sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến các văn bản về công tác thi đua khen thưởng đến toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan để toàn thể công chức, người lao động nhiệt tình hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu đạt kết quả công tác tốt.

Phát động phong trào thi đua năm 2022 và xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đã phát động, đồng thời có kế hoạch tổ chức phát động các cuộc thi đua ngắn ngày nhằm khích lệ, động viên công chức, người lao động phấn đấu, đạt thành tích cao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giải quyết, xét xử các loại án.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ công chức có đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu. Chú trọng việc xây dựng các điển hình tiên tiến làm hạt nhân của phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, của hệ thống TAND và các sự kiện trọng đại của đất nước năm 2022.

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; không kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; bảo đảm tính đúng đắn, khả thi của các bản án, quyết định của Toà án; việc sửa, huỷ án của Toà án cấp dưới phải có căn cứ, bảo đảm đúng pháp luật, có tính thuyết phục cao; thực hiện tốt việc tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị của Chánh án TANDTC về công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp và Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 320/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 24/9/2021 của Chánh án TANDTC về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Tòa án nhân dân cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid - 19”; thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Vừa phòng, chống đại dịch Covid - 19, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân”.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 319/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Chánh án TANDTC về ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Tòa án nhân dân.

Tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch Covid - 19. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội: đền ơn đáp nghĩa, đóng góp ủng hộ ng¬ười nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt ...

Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu bình xét, suy tôn, đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TAND xét tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ cho TANDCC tại Hà Nội và khen thưởng cho một số đơn vị có thành tích cao.

Hội nghị cũng đã bầu TANDCC tại TP Hồ Chí Minh làm Cụm trưởng và Vụ GĐKT I làm Cụm phó Cụm thi đua số VII TAND năm 2022.

Bài liên quan
Khối Nội chính Tây Ninh tổng kết thi đua - khen thưởng năm 2020
Chiều 05/3/2021, tại Hội trường TAND tỉnh Tây Ninh, Khối Nội chính tỉnh Tây Ninh (gồm VKSND, Công an , Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, TAND và Cục Thi hành án dân sự của tỉnh) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cụm thi đua số VII TANDTC tổ chức Hội nghị tổng kết Thi đua - Khen thưởng năm 2021