Cụm thi đua số II TAND: Nhiều thành tích nổi bật trong phong trào thi đua

Trần Minh Giang | 26/12/2015, 15:22

Ngày 25 và 26/12, tại Lạng Sơn, Cụm thi đua số II gồm 14 đơn vị TAND tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015.

Cụm thi đua số II TAND: Nhiều thành tích nổi bật trong phong trào thi đua

Đồng chí Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình; Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; lãnh đạo TAND cấp cao tại Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ TANDTC và lãnh đạo TAND hai cấp 14 đơn vị TAND tỉnh miền núi phía Bắc.

Cụm trưởng Cụm thi đua số II là TAND tỉnh Lạng Sơn; Phó trưởng Cụm là TAND tỉnh Lào Cai. 

Công tác thi đua khen thưởng đổi mới cả về nội dung và hình thức

Thay mặt Cụm thi đua số II, đồng chí Nguyễn Thế Lệ, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn cho biết: Cụm thi đua số II TAND gồm 14 đơn vị TAND tỉnh miền núi phía Bắc và 141 đơn vị TAND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Về biên chế cán bộ toàn Cụm hiện có 2.447 cán bộ, công chức, người lao động. Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm đều có nhận thức đúng, sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng nên đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác này ngay từ những tháng đầu năm. 

Các phong trào thi đua theo chuyên đề đã được đổi mới, thiết thực, nội dung, hình thức phù hợp, sáng tạo, như: TAND tỉnh Lạng Sơn phát động thi đua chuyên đề “Xây dựng đề tài, sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng công tác”, hoặc “Bản án, biên bản phiên tòa chuẩn mực”. TAND tỉnh Hà Giang phát động thi đua chuyên đề “Phòng, chống tội phạm và tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân”. Chuyên đề thi đua “8 giờ làm việc hiệu quả” của TAND tỉnh Lạng Sơn và TAND tỉnh Bắc Giang. Chuyên đề thi đua “Tập trung xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án ma túy”. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã tổ chức các cuộc thi, hội thi, tạo sân chơi bổ ích, nâng cao hiểu biết và năng lực cho cán bộ công chức, như cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013”; cuộc thi “Thư ký giỏi” năm 2015 của TAND Lạng Sơn, Lai Châu, Cao Bằng; thi Đoàn viên hùng biện của TAND Lạng Sơn…

Do làm tốt phong trào thi đua nên năm 2015, toàn Cụm thụ lý tổng số 37.755 vụ, việc các loại, đã giải quyết 36.867 vụ việc, đạt tỷ lệ giải quyết chung là 97,6%. Tỷ lệ giải quyết của từng loại án đều cao hơn năm 2014. Chất lượng giải quyết, xét xử án của Cụm được nâng lên; tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan giảm so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được kiện toàn đáp ứng các yêu cầu cải cách tư pháp, thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của các đơn vị Tòa án được quan tâm củng cố. Các đơn vị TAND tỉnh trong Cụm đã tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, 14/14 đơn vị đều có Chánh án TAND cấp tỉnh và Chánh án, Phó Chánh án tham gia cấp ủy địa phương nhiệm kỳ 2015-2020, điển hình là TAND các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang có 100% Chánh án TAND cấp tỉnh và lãnh đạo TAND cấp huyện tham gia cấp ủy địa phương.

Cụm thi đua số II TAND: Nhiều thành tích nổi bật trong phong trào thi đua

Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn báo cáo hoạt động của Cụm thi đua số II

Tổng kết các phong trào thi đua năm 2015, Cụm Thi đua số II đã đề nghị khen thưởng hình thức cao, cấp nhà nước cho 6 tập thể và 9 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba (đó là các TAND tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn...), 8 tập thể và 19 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Toàn Cụm có 113 tập thể đề nghị công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 43 tập thể và 147 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Chánh án TANDTC, 15 tập thể và 23 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh, 29 tập thể đề nghị suy tôn tặng Cờ thi đua TAND và Cờ thi đua của Chính phủ. 

Ghi nhận các ý kiến để xem xét, giải quyết

Trong phần rút kinh nghiệm công tác xét xử và các mặt công tác khác, Cụm II đã nêu lên những vướng mắc trong công tác giải quyết án hình sự, hôn nhân gia đình, dân sự, hành chính; thi hành án; công tác áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án. Bên cạnh đó, Cụm II cũng có ý kiến về công tác lãnh đạo, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ của TANDTC. TAND tỉnh Bắc Giang mong muốn TANDTC xem xét bổ sung biên chế, nhất là biên chế Thẩm phán cho Tòa án cấp tỉnh và cấp huyện.

Đối với công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thẩm phán hiện nay, đề nghị TANDTC cần khẩn trương tiến hành các thủ tục xem xét đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán, bởi vì hầu hết các trường hợp đề nghị bổ nhiệm đều không kịp thời có quyết định bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ. Về công tác xây dựng cơ bản, TAND tỉnh Điện Biên cho biết hiện nay có 2 đơn vị Tòa án cấp huyện chưa có trụ sở làm việc, nên chưa đáp ứng được yêu cầu công việc chung nên TANDTC quan tâm cho xây dựng trụ sở làm việc. Ngoài ra, hiện nay việc trang bị máy vi tính, máy phô tô, tăng âm, loa đài... đều chưa đáp ứng được yêu cầu xét xử nên TANDTC cần có chủ trương cho thanh lý ngay những tài sản đã hết khấu hao, nhất là máy tính, máy photocopy để mua sắm mới bổ sung mới có thể đáp ứng yêu cầu công việc...

Để tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trong TAND các cấp, Cụm thi đua số II đề nghị TANDTC sửa đổi, bổ sung Công văn 62/TANDTC-TĐKT ngày 25/4/2012 của TANDTC về thi đua khen thưởng vì đã không còn phù hợp nên cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn thay thế.

Về công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, theo Quyết định 45/2014/QĐ-TA của TANDTC, Cụm thi đua số II đề nghị TANDTC sớm hướng dẫn thực hiện các nội dung này để áp dụng thống nhất.

Thay mặt lãnh đạo TANDTC, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền và lãnh đạo TAND cấp cao tại Hà Nội cùng các đơn vị nghiệp vụ của TANDTC đã giải đáp, trả lời các ý kiến của đại biểu và ghi nhận, tiếp thu các ý kiến thảo luận, đề xuất, kiến nghị. Tùy từng nội dung cụ thể, lãnh đạo TANDTC sẽ giao cho các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất để lãnh đạo TANDTC xem xét, quyết định.

Tiếp tục đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Phát biểu tại hội nghị, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Cụm thi đua số II. Công tác thi đua khen thưởng đã có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các đơn vị Tòa án, đã bám sát chủ đề thi đua, nội dung phát động thi đua năm 2015 của TANDTC và Chỉ thị của Chánh án TANDTC. Các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015 đã bám sát 3 khâu đột phá của TANDTC, góp phần thiết thực thúc đẩy các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụm thi đua số II TAND: Nhiều thành tích nổi bật trong phong trào thi đua

Toàn cảnh hội nghị

Về nhiệm vụ trong năm 2016, đồng chí Trương Hòa Bình yêu cầu các Tòa án phải tiếp tục nỗ lực để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác theo các Nghị quyết của Quốc hội; tiếp tục thực các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị; đặc biệt, phải khẩn trương quán triệt, triển khai thi hành Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Luật Tổ chức TAND năm 2014 và các chỉ tiêu nhiệm vụ do cấp ủy các địa phương trong Cụm đề ra. Mỗi cán bộ Tòa án cần “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức TAND các cấp”; gắn với chủ đề thi đua “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.

Các đơn vị phải hoàn thành tốt công tác xét xử, phấn đấu không có án oan sai, quá hạn luật định; đảm bảo 100% các bản án có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Tòa án; phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, khơi dậy sức sáng tạo của mỗi cá nhân nhằm thúc đẩy phong trào thi đua. Đặc biệt, Cụm thi đua số II chỉ đạo thực hiện tốt tổ chức vinh danh Thẩm phán theo Quy chế thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” và xét tặng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực” để khuyến khích cán bộ, công chức có động lực để thi đua.

Nhân Hội nghị này, thay mặt Ban Cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo TANDTC bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND các địa phương đã quan tâm phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi về tổ chức, nhân sự và cơ sở vật chất để các Tòa án trong Cụm thi đua số II hoàn thành tốt nhiệm vụ. TANDTC mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của các địa phương đối với công tác Tòa án trong thời gian tới, để các Tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hiện quyền tư pháp, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương. 

Trước thềm Xuân mới Bính Thân 2016, trong không khí đầu Xuân của vùng núi Tây Bắc, đồng chí Trương Hòa Bình chúc các cán bộ Tòa án cùng toàn thể gia đình sức khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành tích mới; đẩy mạnh toàn diện công tác thi đua khen thưởng nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, xây dựng hệ thống TAND ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài liên quan
Tuyên án nhóm nổ súng, giết người để đòi nợ
Đỗ Ngọc Lắm cùng đồng bọn phạm các tội “Giết người”, “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” bị TAND tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cụm thi đua số II TAND: Nhiều thành tích nổi bật trong phong trào thi đua