Công ty than Dương Huy - TKV lộ dấu hiệu vi phạm quy định đấu thầu

Nhóm PV | 29/09/2020, 11:25

Thông tư 11/2019/TT ngày 16/12/2019 của Bộ KH&ĐT, quy định về lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng rất rõ ràng, chi tiết nhưng Cty than Dương Huy-TKV lại “phớt lờ” những nội dung này trong hai gói thầu số 4 và 6 ở hạng mục sửa chữa trung đại tu.

Đấu thầu bất chấp quy định

Báo Công lý nhận được phản ánh của bạn đọc về nhiều bất thường trong công tác lựa chọn nhà thầu tại hai gói thầu số 04 sửa chữa trung đại tu hai xe ô tô tự đổ SCANIA P340 số 14P-0910; số 33 và gói thầu số 6 sửa chữa trung đại tu đường điện 35 KV mỏ Khe Tam No1 do Công ty than Dương Huy - TKV làm chủ đầu tư.

Theo thông tin bạn đọc phản ánh, ngày 29/02/2020 Giám đốc Công ty than Dương Huy ban hành Quyết định 1841/QĐ-KH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 sửa chữa trung đại tu hai xe ô tô tự đổ SCANIA P340 số 14P-0910; số 33. Tiếp đó, ngày 23/5/2020 Giám đốc Công ty than Dương Huy - TKV ban hành Quyết định 5217/2020/QĐ-KH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 sửa chữa trung đại tu đường điện 35 KV mỏ Khe Tam No1.

Công ty than Dương Huy - TKV lộ dấu hiệu vi phạm quy định đấu thầu

Quyết định 5217/QĐ-KH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 sửa chữa trung đại tu đường điện 35 KV mỏ Khe Tam No1.

Tại các quyết định này, đơn vị trúng thầu được phê duyệt lần lượt ở gói thầu 4 và 6 là Công ty CP Cơ khí máy mỏ Hà Khánh và Công ty CP thương mại và thiết bị điện Quảng Ninh với giá trúng thầu hai gói là gần 8 tỷ đồng. Cụ thể, gói thầu 04 là 3.845.752.714 và gói thầu số 06 là 3.682.563.500 (Đã bao gồm thuế VAT 10%), hình thức hợp đồng là hợp đồng theo đơn giá cố định.

Theo quy định tại Điều 29, Thông tư 11/2019/TT ngày 16/12/2019 của BKHĐT có hiệu lực từ 01/02/2020, quy định về lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình như sau:

Công ty than Dương Huy - TKV lộ dấu hiệu vi phạm quy định đấu thầu

Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói thầu số 4 sửa chữa trung đại tu hai xe ô tô tự đổ SCANIA P340 số 14P-0910, số 33

Năm 2020, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Theo quy định nêu trên, cả hai gói thầu số 4 và gói thầu số 6 do Công ty than Dương Huy - TKV làm chủ đầu tư phải được tổ chức đấu thầu qua mạng. Thế nhưng, đơn vị này vẫn ngang nhiên thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước theo đơn giá cố định (đấu thầu trực tiếp), làm trái với quy định của Bộ KH&ĐT.

Công ty than Dương Huy - TKV lộ dấu hiệu vi phạm quy định đấu thầu

Trang 2, Văn bản số 579/BKHĐT-QLĐT về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu Tư.

“Phớt lờ” chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Không chỉ làm trái với quy định của BKHĐT, cụ thể là có dấu hiệu vi phạm về hạn mức đấu thầu qua mạng Điều 29 Thông tư 11/2019/TT, qua tìm hiểu, Công ty than Dương Huy - TKV còn “phớt lờ” chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Theo đó, ngày 24/2/2020 TKV ban hành Công văn số 763/TKV-ĐT gửi các công ty con, đơn vị trực thuộc TKV; Ban quản lý dự án nhà điều hành - Vinacomin; Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than - TKV về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong công văn này nêu rõ:

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/01/2020, theo đó chỉ đạo các chủ đầu tư dự án tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2014/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của BKHĐT.

Công ty than Dương Huy - TKV lộ dấu hiệu vi phạm quy định đấu thầu

Trích Điều 29 Thông tư 11/2019/TT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định về lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Để triển khai công tác lựa chọn nhà thầu tuân thủ theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của BKHĐT, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, sự nghiệp, Người đại diện phần vốn của TKV tại các công ty con thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc việc triển khai đấu thầu qua mạng đảm bảo lộ trình theo đúng chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/01/2020.

2. Tổ chức rà soát lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư hoặc được giao quản lý đã được phê duyệt nhưng có các gói thầu thuộc các trường hợp nêu tại Điều 29 Thông tư số 11/2014/TT-BKHĐT mà chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu, chủ động làm ngay các thủ tục phê duyệt (hoặc trình phê duyệt) điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để thực hiện đấu thầu qua mạng đảm bảo theo đúng lộ trình".

Như vậy, Công ty than Dương Huy - TKV buộc phải điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu từ chào hàng cạnh tranh trong nước theo đơn giá cố định sang đấu thầu qua mạng theo đúng quy định của Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2014/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của BKHĐT. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, Công ty than Dương Huy lại phớt lờ chỉ đạo của TKV.

Công ty than Dương Huy - TKV lộ dấu hiệu vi phạm quy định đấu thầu

Công văn số 763/TKV-ĐT về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo Công lý đã gửi câu hỏi về nội dung bạn đọc phản ánh và đặt lịch làm việc với lãnh đạo của Công ty than Dương Huy - TKV. Ngày 11/9/2020, phóng viên có buổi làm việc với ông Lê Quang Bổng Phụ trách Phòng kế hoạch, tự xưng là người được ủy quyền phát ngôn của công ty này.

Tại buổi làm việc, ông Bổng không lý giải được dấu hiệu vi phạm về hạn mức đấu thầu qua mạng tại Điều 29 Thông tư số 11/2014/TT-BKHĐT của BKHĐT và việc phớt lờ Công văn 763/TKV-ĐT của TKV. Ông Bổng chỉ cung cấp cho phóng viên Quyết định 2206/QĐ-TKV ngày 25/12/2019 của TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm dịch vụ không thuộc dự án đầu tư trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và cho rằng việc hai gói thầu số 4 và 6 nêu trên được chào hàng cạnh tranh trong nước theo đơn giá cố định là do cơ chế đặc thù theo quyết định này.

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về việc quyết định 2206/QĐ-TKV được ban hành trước khi Thông tư số 11/2014/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của BKHĐT có hiệu lực từ 01/02/2020, nên Công ty than Dương Huy – TKV vẫn phải làm theo quy định đấu thầu của BKHĐT thì ông Bổng không lý giải thêm điều gì…?!

Công ty than Dương Huy - TKV lộ dấu hiệu vi phạm quy định đấu thầu

Quyết định 2206/QĐ-TKV ngày 25/12/2019 của TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm dịch vụ không thuộc dự án đầu tư trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. 

Với dấu hiệu sai phạm trong đấu thầu tại hai gói thầu trên, dư luận đặt ra nghi vấn về hai gói thầu do Công ty than Dương Huy - TKV làm chủ đầu tư. Cụ thể là có dấu hiệu vi phạm về hạn mức đấu thầu qua mạng Điều 29 Thông tư 11/2019/TT và phớt lờ chỉ đạo của TKV.

Đề nghị các cơ quan chức năng liên quan cần sớm vào cuộc để làm rõ lại quy trình đấu thầu tại hai gói thầu do Công ty than Dương Huy - TKV làm chủ đầu tư đã được làm đúng, đủ, công khai, minh bạch hay chưa? Đồng thời, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

Bài liên quan
Sớm hoàn thiện hệ thống phục vụ hoạt động đấu thầu qua mạng
Cục Quản lý đấu thầu đánh giá: Hoạt động triển khai đấu thầu qua mạng trong 9 tháng đầu năm 2020 đã có những chuyển biến rất tích cực, vượt xa so với chỉ tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/2020/ NQ – CP.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công ty than Dương Huy - TKV lộ dấu hiệu vi phạm quy định đấu thầu