Đời sống

Công nhận huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới

Hà An 05/12/2023 - 21:17

Huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội chính thức được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ ngày 5/12/2023.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1571/QĐ-TTg, công nhận huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Mỹ Đức tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường, để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

my-duc-dat-chuan-nong-thon-moi.jpg
Một góc nông thôn mới huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội

Trong hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Mỹ Đức đã đầu tư xây mới, nâng cấp gần 1.234km đường giao thông nông thôn, trong đó có 111,5km đường trục xã, liên xã; 398,98km đường trục thôn, liên thôn; 400,75km đường ngõ xóm và hơn 320km đường nội đồng. 100% xã trên địa bàn Mỹ Đức có đường ô tô kết nối với đường huyện và các trung tâm hành chính, bảo đảm đi lại thuận tiện, tạo động lực cho kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Mỹ Đức có nhiều mô hình hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới như: “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Mở rộng đường giao thông nông thôn”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Làng xanh - sạch - đẹp”, “Văn hóa nông thôn mới”...

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới Hà Nội, với việc Mỹ Đức được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay, Hà Nội đã có 100% huyện, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Kết quả đạt được là tiền đề để thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới cấp thành phố đến 2025 như Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2021-2025 đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công nhận huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới