Đời sống

Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

N.T.D 18/05/2024 - 18:45

Ngày 18/5, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo quốc gia "Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam".

Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tới 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, chuyển đổi số là xu thế tất yếu trên toàn thế giới, là yêu cầu cấp thiết, khách quan đối với sự phát triển của mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Với việc phụ nữ chiếm một nửa dân số, phân nửa lực lượng lao động, chuyển đổi số sẽ chỉ thực sự thành công khi phụ nữ tích cực tham gia vào tất cả các trụ cột của chuyển đổi số là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, đồng thời, họ cần được thụ hưởng lợi ích do chuyển đổi số mang lại.

quqff(1).jpg
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại Hội thảo.

Chiến lược phát triển tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định “lấy việc ứng dụng công nghệ làm cơ sở, điều kiện, tiền đề để Hội đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động”; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII xác định khâu đột phá: “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin”. Các chương trình mục tiêu quốc gia mà Hội tham gia cũng như các Đề án của Chính phủ giao Hội chủ trì thực hiện đều đặt ra các yêu cầu, giải pháp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động.

uqffwqfqf.jpg
Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu trực tiếp.

Ban Tổ chức cho biết, hội thảo đã nhận được 29 báo cáo tham luận của các học giả, nhà khoa học, nhà quản lý. Các bài viết có nội dung sâu sắc, có hàm lượng khoa học, ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn liên quan đến chủ đề hội thảo.

Các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học đã chia sẻ, trao đổi thông tin liên quan 2 chủ đề chính: Những vấn đề lý luận và bối cảnh chung của chuyển đổi số hiện nay; Chuyển đổi số trong hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hội thảo.

Hội thảo tập trung cung cấp các thông tin quan trọng cả về lý luận và thực tiễn để Hội xây dựng Đề án hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số đến năm 2030 trình Chính phủ phê duyệt, góp phần thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam