Tin địa phương

Chấn chỉnh đơn vị thi công dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ

Hải Nam 25/06/2024 - 06:37

Dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ trong quá trình thi công đã xảy ra tình trạng khai thác gỗ tận thu ngoài phạm vi cho phép, quản lý đất dư thừa chưa chặt chẽ. UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng chấn chỉnh thiếu sót; kịp thời phát hiện, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Có dấu hiệu tận thu gỗ nằm ngoài phạm vi cho phép

Trong Báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh đã nêu rõ trong quá trình triển khai thi công các dự án nêu trên đã xảy ra tình trạng khai thác gỗ tận thu ngoài phạm vi cho phép, quản lý đất dư thừa chưa chặt chẽ.

Bên cạnh đó, trong quá trình thi công, một số đơn vị thi công chưa thu gom, tập kết đất dư thừa ra khu vực bãi thải, để tràn ra ngoài ranh giới cho phép, ảnh hưởng đến rừng và đất sản xuất của người dân. Nếu không có biện pháp chấn chỉnh kịp thời dễ phát sinh sai phạm phức tạp.

Cụ thể, ngày 8/4, Tổ công tác Hạt Kiểm lâm huyện Nam Giang kiểm tra, giám sát việc khai thác gỗ tận dụng tại vị trí tuyến đường tạm DT 03 xã La Dê, do Công ty Cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà thi công, phát hiện có 18 cây gỗ bị chặt hạ, nằm ngoài vị trí, ranh giới cho phép khai thác tận dụng theo quyết định phê duyệt hiệu chỉnh tuyến đường tạm đường dây 500kV MonSoon – Thạnh Mỹ.

Trong đó, 7 cây có đường kính D1,3 từ 10 đến 35cm, có khối lượng 1,258m3; 11 cây có đường kính gốc dưới 8cm. Ngày 17/5 Hạt Kiểm lâm huyện Nam Giang đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi khai thác rừng trái pháp luật đối với Công ty Cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà.

thachmy(1).jpeg
Quảng Nam chấn chỉnh đơn vị thi công thi công dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ

Công an tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư 2 dự án phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát, giải quyết kịp thời vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp; chỉ đạo và giám sát các nhà thầu thực hiện nghiêm phương án tác động và phục hồi đối với diện tích rừng tự nhiên bị ảnh hưởng khi làm đường tạm phục vụ thi công dự án đường dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ, phương án khai thác tận thu gỗ, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình thi công 2 dự án.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND huyện Nam Giang tang cường, kiểm tra giám sát các nhà thầu thi công đường tạm phục vụ thi công các vị trí móng trụ và khai thác tận thu gỗ, chấn chỉnh tình trạng khai thác gỗ, san ủi mặt bằng ngoài phạm vi cho phép và đổ đất dư thừa không đúng nới quy định; kịp thời phát hiện, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo pháp luật.

Tăng cường chỉ đạo, giám sát

Qua xem xét Báo cáo 2269 ngày 6/6/2024 của Công an tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi Ban Quản lý dự án Điện 2; Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Công an tỉnh; UBND huyện Nam Giang về việc kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công Dự án đường dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ và Dự án, mở rộng ngăn lộ Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ.

Cụ thể, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, UBND huyện Nam Giang theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công đường tạm phục vụ thi công các vị trí móng trụ và khai thác tận thu gỗ, chấn chỉnh tình trạng khai thác gỗ, san ủi mặt bằng ngoài phạm vi cho phép và đổ đất dư thừa không đúng nơi quy định; kịp thời phát hiện, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Yêu cầu Ban Quản lý Dự án Điện 2 (chủ đầu tư 02 dự án nêu trên) phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát, giải quyết kịp thời vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp; chỉ đạo và giám sát các nhà thầu thực hiện nghiêm phương án tác động và phục hồi đối với diện tích rừng tự nhiên bị ảnh hưởng khi làm đường tạm phục vụ thi công Dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ, phương án khai thác tận thu gỗ, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình thi công 02 dự án.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu, các Sở, ngành liên quan, UBND huyện Nam Giang nắm tình hình, thường xuyên tập hợp, báo cáo UBND tỉnh những vấn đề nổi lên và tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự đối với 2 dự án trọng điểm này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chấn chỉnh đơn vị thi công dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ