Các Vụ Giám đốc kiểm tra TANDTC triển khai công tác năm 2021

Mai Đỉnh | 19/01/2021, 07:07

Ngày 18/1, Vụ Giám đốc kiểm tra (GĐKT) I, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III TANDTC đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Chánh án TANDTC: Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Văn Du, Nguyễn Văn Tiến; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TANDTC cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc 3 đơn vị triển khai công tác.

Tại Hội nghị, đại diện 3 đơn vị đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021.

3-vu-trien-khai.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo báo cáo kết quả công tác năm 2021 của đơn vị Vụ GĐKT I, trong nhiệm kỳ qua, Vụ GĐTK I đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; ưu tiên tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, linh hoạt trong xử lý, giải quyết các công việc; phát huy tinh thân trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu của tập thể công chức trong đơn vị. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo TANDTC, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc TANDTC và các đơn vị chức năng của các cơ quan liên quan; sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ công chức trong đơn vị nên trong năm qua, Vụ GĐTK I đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích công tác chung của TAND. Trong đó, phải kể đến các công tác như: giám đốc thẩm về hình sự; về hành chính; giải quyết án tử hình; trao đổi nghiệp vụ về hình sự; giải quyết bồi thường cho người bị kết án oan; công tác của các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị; thi đua, khen thưởng…

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Vụ GĐKT I xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 như sau: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết số 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án.

Quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 04/01/2021 của Ban cán sự đảng TANDTC về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của TAND và Chỉ thị số 01/2021/CT-CA ngày 05/01/2021 của Chánh án TANDTC về việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021; Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các loại công việc theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó, chú trọng giải quyết tốt các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; các vụ án có đơn kêu oan của người bị kết án có mức hình phạt tù 20 năm trở lên, tù chung thân, tử hình theo Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội;

Phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng của Ban Nội chính Trung ương để nâng cao hiệu quả giúp việc Ban cán sự đảng và Chánh án TANDTC trong công tác phòng, chống tham nhũng và công tác nội chính; Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị thuộc TANDTC trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị; chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của VKSNDTC và Văn phòng Chủ tịch nước để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến công tác thi hành án tử hình;

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công việc của công chức trong đơn vị; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, điều hành đơn vị; tiếp tục cải tiễn thủ tục hành chính tư pháp, đảm bảo công khai, mình bạch các hoạt động của đơn vị; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, tham gia tích cực Phong trào thi đua “Vì công lý” đã được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của TAND.

vu1-hoinghi.jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho tập thể, cá nhân
3-vu-trien-khai3.jpg
Chánh án Nguyễn Hòa Bình trao cờ thi đua năm 2020 cho các đơn vị xuất sắc

Đối với những kết quả đạt được của Vụ GĐTK II trong năm 2020: Về công tác xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán TANDTC (từ 01/10/2019 đến 30/9/2020), Vụ GĐKT II đã thụ lý 115 vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Hội đồng Thẩm phán. Về giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm: Tổng số đơn thụ lý giải quyết trong năm công tác 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/9/2020) là 1274 vụ án.

Cùng với đó, trong năm công tác 2020, Vụ GĐKT II đã tích cực giải quyết các vụ việc sắp hết thời hiệu và đặc biệt chú trọng đến công tác rà soát, xử lý những vụ án có ý kiến của Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và có ý kiến chất vấn của Đại biểu Quốc hội trình Thẩm phán và Lãnh đạo TANDTC xem xét kịp thời theo quy định. Kết quả giải quyết chung các loại việc của Vụ GĐKT II gồm công tác giải quyết đơn để nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và công tác giúp việc Hội đồng Thẩm phán TANDTC xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm đạt tỷ lệ chung 82,54%.

Triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021, lãnh đạo Vụ GĐKT II tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chi ủy, Ban Chấp hành công đoàn trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

Cụ thể như: Về công tác chuyên môn: Phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm theo yêu cầu tại Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội; Đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, không để án quá thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật và Quy chế giải quyết đơn của TANDTC;

Nâng cao chất lượng tờ trình đề xuất giải quyết vụ án, đảm bảo các vụ án được tham mưu giải quyết đúng quy định của pháp luật; Nâng cao chất lượng dự thảo các văn bản tố tụng: đảm bảo các văn bản được phát hành đúng thời hạn quy định; Tập trung giải quyết sớm các vụ án có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, lãnh đạo cơ quan... có ý kiến chỉ đạo; các vụ án dư luận xã hội quan tâm; các vụ án có kiến nghị của Tòa án, cơ quan thi hành án và những vụ án thời hạn xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm còn ngắn.

Trong công tác chỉ đạo điều hành: Tăng cường quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng TANDTC, Chỉ thị của Chánh án về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của Tòa án và công tác thi đua, khen thưởng…

3-vu-trien-khai2.jpg
Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích của năm 2020.

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của Vụ GĐKT III: Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, nhưng với truyền thống đoàn kết, nhất trí của tập thể đơn vị; với quyết tâm cao và nỗ lực không ngừng, Vụ GĐKT III đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là tham mưu giải quyết đơn và hoàn thành tốt các mặt công tác khác; xây dựng đơn vị có nền nếp.

Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, có phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; thường xuyên đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong tập thể cấp ủy, lãnh đạo. Lãnh đạo Vụ mạnh dạn áp dụng các biện pháp quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ để tạo sự chuyển biến và khắc phục những tồn tại, hạn chế. Kiên quyết, kiên trì chấn chỉnh, uốn nắn sai sót của Thẩm tra viên.

Đặc biệt là trong năm 2020, lãnh đạo Vụ GĐKT III đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thẩm tra viên, thư ký trong đơn vị, nhằm từng bước hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu hồ sơ các vụ án; góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn.

Năm 2020, đội ngũ Thẩm tra viện, Thư ký trong đơn vị đã có bước trưởng thành rất đáng ghi nhận. Tuyệt đại đa số Thẩm tra viên, Thư ký có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Các Thẩm tra viên nêu cao tinh thần tự giác, chủ động nghiên cứu, học hỏi, cải tiến phương pháp làm việc, tích cực làm thêm ngoài giờ để giải quyết công việc đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo TANDTC và để hoàn thành chỉ tiêu giải quyết đơn.

Bước sang năm 2021, Vụ GĐKT III đề ra phương hướng, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các loại vụ việc thuộc chức năng tham mưu và giúp việc của đơn vị.

Phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết đơn từ 65% trở lên, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu để xuất; bảo đảm 100% đơn đề nghị được nghiên cứu, trình Hội đồng Thẩm phán TANDTC; không để quá thời hiệu; bảo đảm soạn thảo, trình và phát hành các quyết định kháng nghị trong thời hạn quy định… Không ngừng nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu cho Hội đồng Thẩm phán TANDTC trong xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm…

Chủ động và thường xuyên nghiên cứu, phối hợp với đơn vị liên quan tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác xét xử; đặc biệt là trong lĩnh vực giải quyết án hành chính để tham mưu cho Hội đồng Thẩm phán TANDTC ban hành hướng dẫn, giải đáp; tích cực nghiên cứu, phát hiện và đề xuất các vụ án để Hội đồng tuyển chọn án lệ xem xét, lựa chọn án lệ. Tích cực tham gia công tác phối hợp nghiên cứu, xây dựng pháp luật; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp tại Học viện Tòa án.

3-vu-trien-khai1.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TANDTC trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua TAND cho các cá nhân

Tại Hội nghị, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, Hội đồng Thẩm phán TANDTC, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của 3 đơn vị Vụ GĐKT đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhất trí những nhiệm vụ 3 đơn vị đã đề ra cho năm 2021.

Chánh án Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh, có thể nói, công việc của 3 Vụ GĐKT là tham mưu cho Hội đồng Thẩm phán, lãnh đạo TANDTC cho nên rất gần với Hội đồng Thẩm phán TANDTC. Trên góc độ nào đó thì đấy là uy tín của toàn ngành, uy tín của người Thẩm phán.

Ghi nhận những thành tích công tác của 3 Vụ GĐKT, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, Chánh án TANDTC yêu cầu tập thể lãnh đạo, công chức các đơn vị cần tiếp tục nỗ lực cố gắng, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực để chủ động đề ra và thực hiện thành công các giải pháp, nhiệm vụ nhằm triển khai toàn diện, đồng bộ và hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2021.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của 3 Vụ GĐKT, bước đầu Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã có những giải đáp cụ thể, còn một số vấn đề cần lộ trình nghiên cứu, và sẽ cùng tập thể lãnh đạo, Hội đồng Thẩm phán TANDTC xem xét, tìm kiếm giải pháp khắc phục.

3-vu-trien-khai4.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TANDTC trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân

Đại diện cho 3 đơn vị, đồng chí Đỗ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ GĐKT II đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình. Theo đồng chí Đỗ Thị Hải Yến, trong những năm vừa qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ của 3 Vụ GĐKT đã luôn luôn phấn đấu không ngừng, triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ban cán sự đảng, Chỉ thị của Chánh án TANDTC, cũng như các chương trình, kế hoạch công tác của từng đơn vị để hoàn thành tốt công tác giải quyết, tham mưu xét xử và hướng dẫn nghiệp vụ của Hội đồng Thẩm phán và trong toàn hệ thống TAND.

"Chúng tôi luôn tự hào và vinh dự khi là 3 đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm và quan trọng nhất của TANDTC đó là công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và giúp việc cho Hội đồng Thẩm phán TANDTC xét xử" - Vụ trưởng Vụ GĐKT II nói.

Đồng chí Đỗ Thị Hải Yến cho biết, ngay sau Hội nghị này, tập thể lãnh đạo các đơn vị sẽ cụ thể hóa những chỉ đạo của Đồng chí Chánh án trong chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình. Thay mặt tập thể 3 đơn vị, đồng chí Đỗ Thị Hải Yến hứa với đồng chí Chánh án, với các đồng chí lãnh đạo TANDTC sẽ đoàn kết, thống nhất, nêu cao tỉnh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài liên quan
TAND hai cấp tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2021
Ngày 07/01, TAND hai cấp tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đến dự hội nghị có bà Lương Ngọc Trâm, Thẩm phán TANDTC; ông Đinh Lệnh Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam; bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các Vụ Giám đốc kiểm tra TANDTC triển khai công tác năm 2021