Tài chính - Chứng khoán

Các công ty chứng khoán phải dừng ngay việc đặt lệnh tự động

Tuấn Dũng 10/09/2023 - 06:25

Trong thông báo mới nhất của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan này đã yêu cầu các công ty chứng khoán rà soát và dừng ngay việc sử dụng hình thức đặt lệnh tự động.

Cùng với đó phải có biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn các hình thức đặt lệnh tự động và yêu cầu nhà đầu tư chấm dứt việc sử dụng hình thức trên khi chưa được cơ quan quản lý cho phép.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện tượng sử dụng công nghệ robot để đặt lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến tự động tiềm ẩn nhiều rủi ro và làm ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường chứng khoán.

fqqfwfwaf.png
Ảnh minh họa.

Việc đặt lệnh tự động làm gia tăng đột biến lệnh từ các công ty chứng khoán vào Sở Giao dịch Chứng khoán trong cùng một thời điểm, dẫn đến số lệnh vào sàn vượt quá năng lực thiết kế của cả hệ thống, gây quá tải hệ thống.

Và hoạt động này dẫn đến nguy cơ đổ vỡ dây chuyền khi thị trường diễn biến xấu, từ đó tác động tiêu cực đến công tác quản trị rủi ro của công ty chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán nghiêm túc thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các công ty chứng khoán phải dừng ngay việc đặt lệnh tự động