Chính trị

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan thông tấn báo chí

Nguyễn Liên - Quang Huy 02/06/2023 - 15:18

Sáng 2/6, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông Tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại trụ sở Ban Tổ chức Trung ương và 63 điểm cầu Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương trong cả nước với sự tham gia của 1.867 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của cả nước; cán bộ, lãnh đạo làm công tác thông tin, tuyên truyền của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

105573_cac_dai_bieu_du_tap_huan_tai_diem_cau_cao_bang_09362702.png
Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Nhà báo, Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023 là năm thứ 3 Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí được tổ chức.

Trong 1 ngày các đại biểu được truyền đạt 5 chuyên đề chính: Những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII); Kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận; Giới thiệu chủ đề, đề tài, cách xử lý thông tin trong sáng tạo tác phẩm về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng; Kỹ năng sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí về xây dựng Đảng; chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng của các tác giả đoạt Giải búa liềm vàng…

Hội nghị nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, cập nhật những quan điểm mới, những vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng về các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần tuyên truyền thật tốt việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cùng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị cũng bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, truyền đạt kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách tuyên truyền về xây dựng Đảng của các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và các địa phương, góp phần làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, gắn với nâng cao chất lượng Giải Búa liềm vàng.

lam.jpeg
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, Hội nghị nhằm mục đích bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, cập nhật những quan điểm mới, những vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần tuyên truyền thật tốt việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cùng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Thanh Lâm đề nghị, các cơ quan báo chí cần chủ động, đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng phù hợp với đặc trưng từng địa phương, vùng miền.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên.

Thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan thông tấn báo chí