Bội chi NSNN hơn 167 nghìn tỷ đồng trong 11 tháng

Trần Lan | 03/12/2016, 07:04

Theo Bộ Tài chính, bội chi NSNN ước 11 tháng 167,25 nghìn tỷ đồng, bằng xấp xỉ 65,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Bội chi NSNN hơn 167 nghìn tỷ đồng trong 11 tháng

11 tháng năm 2016, bội chi NSNN hơn 167 nghìn tỷ đồng.

Theo công bố hôm 2/12 của Bộ Tài chính, về tình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 11 ước đạt 86,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 11 tháng đạt 911,2 nghìn tỷ đồng, bằng 89,8% dự toán năm, bằng 87,7% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, thu nội địa tháng 11 ước đạt 60,45 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng đạt 728,6 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8% dự toán năm, tăng 13,4% so cùng kỳ năm 2015.

Thu ngân sách địa phương bình quân chung đạt khoảng 103% dự toán năm; có 49/63 địa phương thu đảm bảo yêu cầu tiến độ dự toán (đạt trên 92%), trong đó có 28 địa phương đã hoàn thành dự toán thu cả năm, chủ yếu do tăng thu tiền sử dụng đất.

Cũng trong tháng 11, thu ngân sách từ dầu thô ước đạt 3,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 11 tháng ước đạt 35,6 nghìn tỷ đồng, bằng 65,3% dự toán năm, bằng 90,1% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội, bằng 58,9% so với cùng kỳ năm 2015. Còn thu từ hoạt động XNK trong 11 tháng ước xấp xỉ 142,95 nghìn tỷ đồng, bằng 83,1% dự toán năm.

Đối với chi ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết chi NSNN tháng 11 ước đạt 103,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 11 tháng đạt 1.078,5 nghìn tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán năm, tăng 6,2% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước 11 tháng đạt 173,4 nghìn tỷ đồng, bằng 68% dự toán năm, tăng 14,1% cùng kỳ năm 2015.

Chi trả nợ và viện trợ ước 11 tháng đạt 145 nghìn tỷ đồng, bằng 93,5% dự toán năm, tăng 1,8% so cùng kỳ năm 2015, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết. Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước 11 tháng đạt 751,9 nghìn tỷ đồng, bằng 91,3% dự toán năm, tăng 4,3% so cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, trong bội chi NSNN ước 11 tháng 167,25 nghìn tỷ đồng, bằng xấp xỉ 65,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Về tình hình huy động vốn, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước TPCP tính đến ngày 23/11/2016 đạt 274.594 tỷ đồng bằng 97,7% kế hoạch điều chỉnh năm 2016, tăng 43,8% so với cùng kỳ năm 2015. Tính đến ngày 23/11/2016, kỳ hạn vay bình quân cả năm là 8,72 năm; kỳ hạn còn lại bình quân của danh mục trái phiếu Chính phủ là 5,61 năm.

Bài liên quan
Bộ Tài chính làm rõ chuyện dự phòng ngân sách hết tiền
Theo Bộ Tài chính, dự phòng ngân sách trung ương đã chi hết và đang chờ bổ sung, chứ không phải "ngân sách gần như không còn đồng nào".

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bội chi NSNN hơn 167 nghìn tỷ đồng trong 11 tháng