Sức Khỏe

Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành gửi nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng năm 2025

Hà Kim 14/05/2024 - 10:21

Sở Y tế các tỉnh, TP phải tổng hợp nhu cầu vaccine năm 2025 gửi về Bộ Y tế trước ngày 30/6.

Thông tin từ Bộ Y tế ngày 14/5 cho hay đơn vị này đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Nghị định số 13/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về hoạt động tiêm chủng.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện bố trí kinh phí theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 13/2024/NĐ-CP.

Quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 13/2024/NĐ-CP nêu rõ: "Ngân sách Trung ương được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên của Bộ Y tế để bảo đảm kinh phí cho các hoạt động của Chương trình tiêm chủng mở rộng bao gồm: Mua vaccine cho các đối tượng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng; Kiểm định vaccine, Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vaccine đến tuyến tỉnh, thành phố...”

Do đó, từ năm 2024, Bộ Y tế sẽ tiến hành mua vaccine cho các đối tượng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng và phân bổ cho các tỉnh, TP theo nhu cầu.

vaccine.png
Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành gửi nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng năm 2025

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 13/2024/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực và ngân sách địa phương cho hoạt động của Chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch trên địa bàn trừ các hoạt động đã được ngân sách Trung ương bảo đảm theo quy định.

Vì vậy, Bộ Y tế nêu rõ: Sở Y tế tỉnh, TP cần xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại địa phương để báo cáo UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí để triển khai hoạt động của Chương trình trừ các hoạt động đã được ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 13/2024/NĐ-CP.

Về xác định nhu cầu vaccine, Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2024/NĐ-CP đã quy định Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt nhu cầu, và gửi về Bộ Y tế trước ngày 30/6 hàng năm. Từ đó, để xây dựng kế hoạch cung ứng, sử dụng vaccine và tiêm chủng hằng năm.

Đối với nhu cầu vaccine năm 2024, Bộ Y tế (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) đã tổng hợp nhu cầu của các tỉnh, TP bao gồm nhu cầu tiêm bù mũi cho các đối tượng tiêm chủng mở rộng năm 2023, nhu cầu năm 2024 và 6 tháng năm 2025 theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 (trước khi ban hành Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/2/2024).

Đối với nhu cầu vaccine năm 2025 và các năm tiếp theo, Sở Y tế các tỉnh, TP có trách nhiệm tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và gửi về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) trước ngày 30/6/2024 (đối với nhu cầu năm 2025) và trước ngày 30/6 của năm trước đối với các năm tiếp theo để tổng hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành gửi nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng năm 2025