Sức Khỏe

Ban hành liên tiếp 4 thông tư gỡ vướng trong đấu thầu, mua sắm thuốc

Hà Kim 25/05/2024 - 11:02

Bộ Y tế đã ban hành liên tiếp các thông tư nhằm tháo gỡ vướng mắc đấu thầu vật tư y tế.

Trên cơ sở tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư, thiết bị y tế thời gian qua, Bộ Y tế đã ban hành các Thông tư để thực hiện hiệu quả Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

thuoc.png
Ban hành liên tiếp 4 thông tư gỡ vướng trong đấu thầu, mua sắm thuốc.

Thông tư số 03/2024/TT-BYT ngày 16/4/2024 ban hành danh mục thuốc có ít nhất ba hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp.

Thông tư số 04/2024/TT-BYT ngày 20/4/2024 quy định danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc.

Thông tư số 05/2024/TT-BYT ngày 14/5/2024 quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá.

Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.

Theo Bộ Y tế, nội dung trong các thông tư đã được xây dựng để đảm bảo phù hợp với thực tiễn và các quy định pháp luật về đấu thầu hiện hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban hành liên tiếp 4 thông tư gỡ vướng trong đấu thầu, mua sắm thuốc