Báo Công lý
Thứ Hai, 14/10/2019

Đồng Nai: Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm của Sở Tài nguyên và Môi trường

11/5/2019 18:52 UTC+7
(Công lý) - Thanh tra tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận về việc chấp hành các quy định pháp luật về giao đất, cho thuê đất… đối với các dự án trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, Long Thành và Trảng Bom.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận về việc chấp hành các quy định pháp luật về giao đất, cho thuê đất….đối với các dự án trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, Long Thành và Trảng Bom. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều thiếu sót, sai phạm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai (Sở TNMT).

Theo đó, thanh tra đã phát hiện có 6 hồ sơ dự án giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất không thể hiện việc thẩm định chủ đầu tư có khả năng huy động vốn từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân khác. Công ty TNHH Nông Hữu mặc dù chưa thực hiện ký quỹ theo quy định nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê.

Sở TNMT đã có sai phạm trong việc không thực hiện thẩm định đánh giá tác động môi trường đối với 8 hồ sơ dự án giao đất, cho thuê đất, vi phạm quy định tại Thông tư số 30/2014/TT- BTNMT của Bộ TNMT.

Đồng Nai: Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm của Sở Tài nguyên và Môi trường

Kết luận thanh tra đã chỉ rõ nhiều thiếu sót, sai phạm của Sở TNMT

Ngoài ra, thanh tra còn xác định trách nhiệm của Sở TNMT trong việc có 3 quyết định giao đất, cho thuê đất không có nội dung căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm đó là: Dự án đầu tư xây dựng Trường ĐH Giao thông vận tải cơ sở Đồng Nai; Dự án đầu tư xây dựng sân tập thể thap và quốc phòng; Dự án xây dựng khu nhà ở xã hội.

Về thời gian thực hiện việc giao đất, cho thuê đất và cấp GCN QSDĐ, qua thanh tra xác định thời gian thực hiện các công việc nói trên của Sở TNMT quá thời hạn quy định của pháp luật. Cụ thể, theo quy định là không quá 20 ngày không kể thời gian giải phóng mặt bằng nhưng thực tế qua 8 hồ sơ thanh tra cho thấy thời gian thực hiện từ 41 đến 390 ngày nghĩa là vượt quá nhiều so với thời gian quy định.

Sở TNMT còn sai phạm trong việc chậm xử lý và không xử lý dứt điểm các vi phạm của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam trong việc sử dụng đất không đúng mục đích dẫn đến tình trạng sai phạm tiếp diễn và có diễn biến phức tạp.

Trong các quyết định giao đất cho 1 số doanh nghiệp, Sở TNMT đã không ghi diện tích đất lúa bị thu hồi dẫn đến tình trạng khi chuyển thông tin qua Cục thuế thì Cục thuế tỉnh Đồng Nai không có cơ sở để tính, thu tiền bảo vệ và phát triển đất lúa theo các quy định. Thanh tra đã xác định sai phạm này thuộc về Sở TNMT.

Ngoài ra, thanh tra cũng xác định trách nhiệm của Sở TNMT trong việc chậm tham mưu chuyển các đơn vị được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất, dẫn đến hơn 4 năm kể từ ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành nhưng vẫn chưa thực hiện xong.

Tâm Phúc

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật