Tin địa phương

Xử lý, nghiêm minh và làm rõ trách nhiệm đối với các vụ việc xâm hại trẻ em

Khánh Ngọc 27/03/2024 - 18:56

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

2(2).jpg
Hành hạ trẻ em là một trong các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm (Ảnh minh họa)

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện; tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”, Tết Trung thu năm 2024.

Duy trì tổ chức hoạt động diễn đàn trẻ em; tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật, chính sách về trẻ em, đặc biệt hộ gia đình trong các làng nghề. Xử lý, nghiêm minh và làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với các vụ việc xâm hại trẻ em, các vụ việc gây tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt các vụ việc gây tử vong trẻ em.

Hướng dẫn UBND cấp huyện đánh giá, xét duyệt và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo quy định tại Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Nghiên cứu, tham mưu ban hành chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt cần trợ giúp.

Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực về thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, các chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, đặc biệt là cấp xã; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về công tác trẻ em năm 2024 về UBND tỉnh.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương triển khai tổ chức dạy bơi trong trường học và tại cộng đồng; Sở Y tế chủ trì triển khai các khuyến nghị về tác hại của thuốc lá điện tử, các chất kích thích gây hại sức khoẻ thể chất, tâm thần của trẻ em; Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai các tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác y tế trường học.

Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; kịp thời cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm xâm hại trẻ 3 em để người dân nâng cao cảnh giác; phối hợp hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với trẻ em bị xâm hại theo quy định.

UBND huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, kiện toàn, củng cố Ban điều hành bảo vệ trẻ em cấp huyện, cấp xã; tăng cường giải pháp để hạn chế thấp nhất tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích ở trẻ em; sắp xếp, bố trí nhân lực thực hiện công tác trẻ em theo quy định; kịp thời can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định; bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước và vận động nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn quản lý.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phát huy vai trò, cách làm sáng tạo của các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động dành cho trẻ em; vận động, khuyến khích cộng đồng chung tay chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý, nghiêm minh và làm rõ trách nhiệm đối với các vụ việc xâm hại trẻ em