Chính trị

UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi

Xuân Lan 15/03/2024 - 09:15

Dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) là dự án Luật lớn, có nhiều chính sách, quy định mới về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, liên quan đến tổ chức và hoạt động của một số cơ quan và liên quan tới nhiều luật khác.

140320240253-0314tvc-4-.jpg
Toàn cảnh Phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Ảnh Quốc hội

Tiếp tục Phiên họp thứ 31, chiều ngày 14/03, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.

Dự phiên họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Anh; Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam Trần Công Phàn; Phó Chánh án Tòa án quân sự Trung ương Bộ Quốc phòng Hoàng Hữu Quý; các cơ quan: Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Văn phòng Chủ tịch nước cử cán bộ cấp vụ dự họp.

140320240257-0314tvc-5-.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh Quốc hội

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, tại Kỳ họp thứ 6, có 161 lượt ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu; hồ sơ, tài liệu của Ủy ban Tư pháp trình Ủy ban Thường vụ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau Kỳ họp thứ 6, Ủy ban Tư pháp đã chủ trì phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, các ủy ban có liên quan tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Được sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đã làm việc với Tòa án nhân dân tối cao, các cơ quan có liên quan tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và các cơ quan liên quan.

140320240221-0314tvc-10-.jpg
140320240215-0314tvc-9-.jpg
Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, các bộ, ngành liên quan tham dự Phiên họp.

Trước khi cho ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo về việc giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Theo đó, tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 11/2023), Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Theo đó, ngay sau kỳ họp, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan nghiên cứu ý kiến của các Đại biểu Quốc hội, tổ chức Hội thảo, lấy ý kiến một số cơ quan, tổ chức liên quan để có thêm thông tin và cơ sở thực tiễn phục vụ công tác giải trình, tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật.

Báo cáo về việc giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) nêu rõ, dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) là dự án Luật lớn, có nhiều chính sách, quy định mới về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, liên quan đến tổ chức và hoạt động của một số cơ quan (như: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan Thi hành án dân sự) và liên quan tới nhiều luật khác (như luật tổ chức của một số cơ quan và các luật tố tụng).

140320240249-0314tvc-2-.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Trong quá trình soạn thảo luật, Thường trực Ủy ban Tư pháp, Tòa án nhân dân Tối cao, các cơ quan hữu quan đã xác định một số nguyên tắc làm cơ sở cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật như: Thể chế hóa quan điểm, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, nhất là về cải cách tư pháp và Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết 27); khắc phục những vướng mắc, bất cập của thực tiễn. Nghiên cứu để đưa vào dự thảo Luật những nội dung đã chín, đã rõ, được thực tiễn kiểm nghiệm và có sự thống nhất cao theo tinh thần Nghị quyết 27…

Ngoài một số nội dung lớn về tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tư pháp báo cáo xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp; có 07 nội dung đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về việc báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Tại Phiên họp, đại biểu cho ý kiến góp ý về một số nội dung quy định tại dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) như: quy định Toà án thực hiện quyền tư pháp; thu thập tài liệu, chứng cứ trong giải quyết vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự và các vụ việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án (Điều 15); đổi mới Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án nhân dân cấp huyện theo thẩm quyền xét xử (khoản 1 Điều 4); Toà án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt (điểm đ khoản 1 Điều 4, Điều 62, Điều 63); về ngạch, bậc Thẩm phán (Điều 91); bậc Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án (Điều 114, Điều 118); Hội thẩm quân nhân (Điều 124); tên gọi tòa án nhân dân các cấp; rà soát các quy định mới trong dự thảo luật đảm bảo phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành...

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã phát biểu kết luận về nội dung này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi