Tổng cục Hải quan phản hồi về lô hàng sữa viện trợ

Nguyễn Cúc| 11/11/2021 14:20

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản 5315/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa viện trợ.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo trình bày và tài liệu gửi kèm công văn thì lô hàng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi do nhóm thân hữu Sydney và Công ty sữa Nutrico (Australia) viện trợ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là hàng hóa do nước ngoài viện trợ phi dự án cho Việt Nam.

hai-quan.jpg

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì hàng hóa viện trợ không thuộc trường hợp miễn kiểm tra an toàn thực phẩm. Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi, báo cáo với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 2055/ATTP KN ngày 1/11/2021 của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đối với lô hàng viện trợ là sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với lô hàng, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo cho phép đưa hàng hóa về bảo quản trên cơ sở đề nghị của người khai hải quan theo quy định hiện hành.

Trước đó, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 2731 gửi Tổng cục Hải quan báo cáo có lô sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em đến 36 tháng tuổi do nhóm thân hữu Sydney và Công ty sữa Nutrico (Australia) viện trợ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ phòng chống dịch COVID-19 là hàng hóa do nước ngoài viện trợ phi dự án cho Việt Nam.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng cục Hải quan phản hồi về lô hàng sữa viện trợ