tòa án số

Lấy ý kiến với dự thảo Đề án xây dựng Tòa án điện tử đáp ứng cải cách tư pháp
Ngày 22/6, tại Hà Nội, TANDTC tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp ý nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án “Xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, trước khi trình các cơ quan có thẩm quyền theo Kế hoạch đề ra.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO