Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng

Trọng Bằng | 28/10/2020, 16:46

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh nội dung trên tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Như tin đã đưa, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc sáng nay (28/10) tại Thủ đô Hà Nội.

ttxvn_nguyen_van_binh.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Bình: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vào những thành tích chung đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo các tổ chức đảng thuộc Khối; phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Khối chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối thành 7 nghị quyết chuyên đề và nhiều nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc. Tác phong, phương pháp làm việc của nhiều cấp ủy, người đứng đầu được đổi mới, sâu sát cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh Đảng ủy Khối và các cấp ủy phối hợp các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương chặt chẽ, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở cơ bản tán thành với nội dung Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối và các cấp ủy, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, tích cực tự phê bình và phê bình, củng cố đoàn kết, thống nhất trong mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng.

Đảng ủy Khối đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tuyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, chí công, vô tư, nâng tầm trí tuệ, nắm trắc lý luận, sâu sát thực tiễn, nỗ lực đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng và thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tới đây là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đảng bộ Khối tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối tuyệt đối trung thành với Đảng, gương mẫu đi đầu thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”; chủ động, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm lệch lạc, sai trái với đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong cơ quan, đơn vị.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; thực hiện đồng bộ việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; đồng thời, xây dựng, bồi dưỡng cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Đảng ủy Khối cũng cần quán triệt thực hiện chế độ sinh hoạt đảng ở các tổ chức cơ sở đảng, chi bộ đúng quy định của Đảng; có giải pháp phù hợp về xây dựng tổ chức đảng và quản lý đảng viên ở ngoài nước và ở các đơn vị đặc thù; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đảng viên mới cả về chất lượng và số lượng; tăng cường phối hợp trong thực hiện công tác đảng và công tác quan, đơn vị.

Đảng ủy Khối tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật, nhất là cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm và dư luận quan tâm; coi trọng việc giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh, xử lý nghiêm mọi sai phạm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận trong tình hình mới; cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tham gia xây dựng các tổ chức đảng, chi bộ trong Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh. Là một đảng bộ lớn gồm các tổ chức đảng và đảng viên trong nhiều ngành, lĩnh vực, phạm vi hoạt động rộng, Đảng bộ Khối cần chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng đến các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Hiện nay, các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đang lấy ý kiến các đảng bộ trực thuộc Trung ương và các tầng lớp nhân dân, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ để đóng góp với Đảng các ý kiến sâu sắc, tâm huyết và có giá trị, góp phần cùng toàn Đảng hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tin tưởng Đảng bộ Khối sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng