Tin địa phương

Tiền Giang: Kế toán Ban Thi đua - Khen thưởng chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng

Thái Đoàn 07/06/2024 - 09:33

UBND tỉnh Tiền Giang vừa có báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến hành 110 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị; qua kiểm tra, chưa phát hiện sai sót trong công tác công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động.

Trong kỳ báo cáo, phát hiện 2 vụ việc tham nhũng, liên quan đến 3 cá nhân, tổng số tiền thiệt hại được xác định 2,1 tỷ đồng đã thu hồi. Đó là vụ tham ô tài sản xảy ra tại Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang.

Qua thanh tra, phát hiện bà V.T.T.T. - kế toán viên, phụ trách kế toán Ban Thi đua – Khen thưởng đã lập 173 chứng từ khống chiếm đoạt số tiền hơn 2,1 tỉ đồng từ nguồn ngân sách. Vụ việc được Thanh tra Sở Nội vụ chuyển sang cơ quan điều tra.

mntcn.jpeg
Bà L.T.Y.P. - Hiệu trưởng Trường mầm non Thân Cửu Nghĩa, có hành vi thu, chi sai quy định về tiền ăn bán trú của trẻ tại trường

Qua thanh tra, phát hiện bà L.T.Y.P. - Hiệu trưởng Trường mầm non Thân Cửu Nghĩa (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), có hành vi thu, chi sai quy định về tiền ăn bán trú của trẻ tại trường giai đoạn tháng 4/2022 đến tháng 10/2023. Vụ việc được Thanh tra huyện Châu Thành chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Trong công tác thanh tra hành chính, đã thực hiện 44 cuộc thanh tra, gồm 26 cuộc theo kế hoạch và 18 cuộc đột xuất. Nội dung thanh tra chủ yếu là thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; trách nhiệm của thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN... Đã ban hành 21 kết luận thanh tra đối với 39 đơn vị.

Qua thanh tra, phát hiện có vi phạm tổng số tiền 11,86 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách số tiền 2,75 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác số tiền 9,11 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 63 cá nhân (kiến nghị có hình thức xử lý kỷ luật 3 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 60 cá nhân), chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 2 vụ 3 người (1 vụ của cuộc thanh tra năm 2023 và 1 vụ của cuộc thanh tra năm 2024) và nhiều kiến nghị rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong công tác quản lý, điều hành.

Việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và qua công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, các cơ quan có thẩm đã quyền thụ lý giải quyết 6 đơn phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; 14 đơn khiếu nại và 7 đơn tố cáo, qua công tác giải quyết khiếu nại tố cao chưa phát hiện tham nhũng.

Từ kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang theo dõi 10 vụ tham nhũng, 36 bị can (tính từ khi có quyết định khởi tố).

Kết quả xử lý: đang điều tra 5 vụ với 5 bị can; truy tố 3 vụ với 26 bị can; đưa ra xét xử 2 vụ với 5 bị cáo.

Kết quả xử lý tài sản tham nhũng phát hiện là 9,642 tỷ đồng và đã thu hồi bằng biện pháp hành chính là 7,663 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, trong 6 tháng cuối năm 2024, tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm đã được tổng kết từ thực tiễn công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian qua và của 6 tháng đầu năm, để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN, tiêu cực trong 6 tháng cuối năm 2024; kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiền Giang: Kế toán Ban Thi đua - Khen thưởng chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng