Tham nhung

Không thiếu luật, chỉ thiếu người hành động
Liên quan vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng, không phải chúng ta thiếu cơ chế pháp lý, mà chúng ta thiếu cơ chế hành động, trong đó có biện pháp, quy tắc hành động và đặc biệt là người hành động.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO