Thủ tướng: Vấn đề càng khó, nhạy cảm thì càng phải phát huy dân chủ

Xuân Lan | 01/05/2021, 13:16

Cho rằng công việc của Bộ Nội vụ rất nặng nề, đụng đến bộ máy, đến con người là vấn đề rất nhạy cảm, phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vấn đề càng khó, càng nhạy cảm, phức tạp thì càng phải phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, huy động trí tuệ tập thể, tạo đồng thuận, thống nhất cao.

thu-tuong-bo-noi-vu.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ mới đây, sau khi lắng nghe các ý kiến của lãnh đạo Bộ Nội vụ, VPCP, kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả công tác của Bộ Nội vụ trong nhiệm kỳ vừa qua và những tháng đầu năm 2021, chia sẻ với Bộ về những khó khăn; nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ xác định làm trong thời gian tới.

Phát huy tối đa tính chủ động, tích cực sáng tạo, năng động

Nêu một số nội dung có tính chất gợi mở, tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để giải quyết vấn đề, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải kế thừa phát huy các kết quả, thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, trên cơ sở đó có những đổi mới và phát triển, làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Phải đoàn kết, thống nhất cao trên tinh thần cởi mở, chân tình, trên cơ sở thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chia sẻ những khó khăn, tâm tư nguyện vọng, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ đề ra, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Phát huy tối đa tính chủ động, tích cực sáng tạo, năng động của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; “nếu không phát huy tính chủ động, sáng tạo, năng động, cứ trông chờ, ỷ lại thì công việc không thể chạy”. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phải “biến cái không thành có, biến cái khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể, biến cái không quan trọng thành cái quan trọng mới là quan trọng”.

Công việc của Bộ Nội vụ rất nặng nề, đụng đến bộ máy, đến con người là vấn đề rất nhạy cảm, phức tạp. Vì thế, phải nghiên cứu kỹ lưỡng, cầu thị, xem xét nhiều chiều, lắng nghe ý kiến trái chiều, ý kiến phản biện, trao đi đổi lại rồi mới làm. Khi đã thống nhất nhận thức thì quyết tâm chính trị phải rất cao. Cùng với đó, phải có nỗ lực rất lớn bởi vấn đề tổ chức, tinh gọn bộ máy sẽ đụng đến lợi ích cá nhân. Và phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Hành động phải quyết liệt, hiệu quả; tiến hành phải có trọng tâm, trọng điểm vì yêu cầu thì cao, tiến độ thì cần gấp, còn thời gian, nguồn lực thì có hạn. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, làm việc nào phải dứt việc đó.

Vấn đề càng khó, càng nhạy cảm, phức tạp thì càng phải phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, huy động trí tuệ tập thể, tạo đồng thuận, thống nhất cao.

Cái gì đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, đa số đồng tình thì tiếp tục làm. Những vấn đề gì chưa có quy định hay thực tế vượt quá quy định thì mạnh dạn làm thí điểm, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không nóng vội và không cầu toàn.

Những quan điểm này rất quan trọng đối với Bộ Nội vụ vì công việc liên quan đến con người, đến tổ chức bộ máy.

Giảm khâu trung gian, giảm đầu mối

Đi vào một số vấn đề cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; Kết luận 74 của Bộ Chính trị và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tinh thần là phải lựa chọn mục tiêu khả thi để bố trí nguồn lực, hoàn thành trong một thời gian nhất định. Thứ hai là lựa chọn việc gì cần làm trước và thứ ba là cần lựa chọn con người làm những việc này.

Phải tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, là khâu đột phá mà Đảng đã xác định và phải làm sao cho thật hiệu quả. Cần coi trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và mỗi đảng viên, không được lơ là, xem nhẹ công tác này.

Gợi mở tinh thần giải quyết các khó khăn, Thủ tướng nhấn mạnh “3 không”: dứt khoát là không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; khó mấy cũng phải làm, cũng phải có giải pháp xử lý.

Bộ Nội vụ cần tập trung cao độ rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các bộ, các ngành theo Luật Tổ chức Chính phủ. Xây dựng Chính phủ tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, một Chính phủ hành động, phục vụ nhân dân. Phải rõ chức năng, rõ nhiệm vụ, không chồng chéo, tinh thần là một việc chỉ giao một người làm và một người làm nhiều việc.

Tập trung rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, bộ máy của các bộ, ngành với tinh thần là giảm khâu trung gian, giảm đầu mối, giảm cấp phó, cương quyết bỏ cấp phòng trong vụ, kết thúc cấp hàm. Bộ cần tập trung khẩn trương hoàn thiện Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Cương quyết giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển. Tập trung nghiên cứu xây dựng quy định phân cấp, phân quyền. Bộ Nội vụ cần khắc phục các vướng mắc, bất cập về thi nâng ngạch công chức.

Nhấn mạnh việc tinh giản bộ máy biên chế, Thủ tướng lưu ý nâng cao chất lượng đội ngũ, công chức, viên chức; xây dựng đề án trọng dụng nhân tài trong năm 2021. Công tác cán bộ phải công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ. Thủ tướng tán thành việc xây dựng đề án luân chuyển cán bộ đi cơ sở, xây dựng đề án cán bộ liên thông cấp xã.

Tán thành Đề án đào tạo, bổ sung kiến thức cho cán bộ công chức, Thủ tướng nêu rõ, phải học thật, thực chất, lấy học viên làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy giáo làm động lực. Phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường cho cán bộ đổi mới, sáng tạo.

Bộ cần phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương trong xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm, miêu tả khung năng lực; hoàn thiện chức danh tương đương trong hệ thống chính trị.

Bài liên quan
Thủ tướng: Không nói khó, nói không khi giải quyết khó khăn cho người dân, doanh nghiệp
Làm việc với Bộ KH&ĐT, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần giải quyết khó khăn cho địa phương, người dân và doanh nghiệp là không nói không, không nói khó và không nói có mà không làm (3 không).

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng: Vấn đề càng khó, nhạy cảm thì càng phải phát huy dân chủ