Báo Công lý
Chủ nhật, 19/1/2020

Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC

Sự kiện: Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
12/6/2019 09:00 UTC+7
(Công lý) - Sáng nay (12/6), Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu và tiến hành phê chuẩn đề nghị của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC

Cụ thể, các đại biểu làm việc tại Hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC; Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu và tiến hành phê chuẩn đề nghị của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Thời gian còn lại của buổi sáng, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Dự thảo Luật trình xin ý kiến Quốc hội gồm 6 chương, 40 điều nhằm quy định đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, minh bạch về trình tự, thủ tục quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; các trường hợp hạn chế quyền công dân trong hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh.

Dự thảo Luật có đối tượng áp dụng, nội dung điều chỉnh, thủ tục hành chính, các loại giấy tờ được cấp, trách nhiệm quản lý nhà nước khác với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam nên Ban soạn thảo đề nghị không hợp nhất hai luật.

Dự án Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý, có một số vấn đề tiếp tục cần xin ý kiến Quốc hội, đó là: bố cục của dự thảo Luật; bổ sung quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; quy định về sử dụng hộ chiếu và hình thức, nội dung của hộ chiếu; điều chỉnh lại các mục của Chương III bảo đảm rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho việc thực hiện; về tên gọi của Luật; về phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc xuất cảnh, nhập cảnh; quyền và nghĩa vụ của công dân; giấy tờ xuất nhập cảnh; cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành; về hủy, thu hồi, khôi phục hộ chiếu; điều kiện xuất cảnh, điều kiện nhập cảnh; các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh; trách nhiệm quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật.

Buổi chiều, Quốc hội nghe Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. Sau đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC.

Thời gian còn lại, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Việc sửa đổi Bộ luật nhằm hướng đến mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy thị trường lao động phát triển; giải quyết căn bản các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành sau 5 năm áp dụng trên thực tế và tạo khung pháp lý thông thoáng, linh hoạt hơn về tuyển dụng, sử dụng lao động bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của lao động Việt Nam.

Dự thảo Bộ luật trình Quốc hội xin ý kiến tập trung vào những vấn đề còn ý kiến khác nhau, như: việc mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm giờ tối đa; các phương án điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu; về tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở; về thời gian nghỉ tết âm lịch; về bổ sung ngày nghỉ lễ vào Ngày thương binh, liệt sỹ; về thời gian làm việc của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội.

Cuối phiên họp, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC

Đại biểu Quốc hội phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường ngày 11/6

Trước đó ngày 11/6, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 17 của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 

Buổi sáng, Quốc hội  về dự án Luật Lực lượng dự thảo luận tại hội trường bị động viên dưới sự điều hành của  Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ.

Trong quá trình thảo luận đã có 14 đại biểu phát biểu ý kiến, 4 đại biểu tranh luận. Đa số ý kiến đại biểu thống nhất cao với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo Thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về sự cần thiết ban hành Luật Lực lượng dự bị động viên, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay; đồng thời, tạo hành lang pháp lý đầy đủ để lực lượng dự bị động viên hoạt động hiệu quả, hiệu lực.

Để hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung sau: Về tên gọi và giải thích từ ngữ của dự thảo Luật; các hành vi bị nghiêm cấm; thẩm quyền lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch; đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật; tổ chức biên chế đơn vị dự bị động viên; chế độ sinh hoạt, báo cáo, kiểm tra công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên; nghĩa vụ của quân nhân dự bị đã xếp trong đơn vị dự bị động viên; các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên; thẩm quyền huy động lực lượng dự bị động viên khi thực hiện lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ và trong chiến tranh; tập trung, vận chuyển, giao nhận đơn vị dự bị động viên; chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu;…

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp với cơ quan, đơn vị hữu quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Luật, gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Tiếp theo, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung phiên họp phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC.

Theo đó, Quốc hội đã nghe Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC và Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC. Sau đó, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC.

Bước sang buổi chiều, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung phiên họp.

Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 1 và toàn văn Nghị quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua Điều 1 của Nghị quyết như sau: Số đại biểu tham gia biểu quyết: 448 (bằng 92.56% tổng số đại biểu Quốc hội); Số đại biểu đồng ý: 443 (bằng 91.53%); Số đại biểu không đồng ý: 1 (bằng 0.21%); Số đại biểu không tham gia ý kiến: 4 (bằng 0.83%). Như vậy, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết như sau: Số đại biểu tham gia biểu quyết: 448 (bằng 92.56% tổng số đại biểu Quốc hội); Số đại biểu đồng ý: 443 (bằng 91.53%); Số đại biểu không đồng ý: 1 (bằng 0.21%); Số đại biểu không tham gia ý kiến: 4 (bằng 0.83%). Như vậy, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Tiếp đến, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Kết quả: Số đại biểu tham gia biểu quyết: 451 (bằng 93.18% tổng số đại biểu Quốc hội); Số đại biểu đồng ý: 448 (bằng 92.56%); Số đại biểu không đồng ý: 3 (bằng 0.62%); Số đại biểu không tham gia ý kiến: 0 (bằng 0.00%). Như vậy, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Cuối buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Thư viện dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Trong quá trình thảo luận đã có 18 đại biểu phát biểu ý kiến. Nhiều ý kiến đại biểu tán thành với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về sự cần thiết ban hành Luật Thư viện và tán thành với tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về một số nội dung cụ thể sau: Chính sách của Nhà nước về phát triển thư viện; phân loại thư viện; về một số loại hình thư viện cụ thể (Thư viện Quốc gia Việt Nam, thư viện công cộng, thư viện thuộc cơ sở giáo dục, thư viện chuyên ngành, thư viện hoạt động theo mô hình doanh nghiệp); về hoạt động của thư viện, như: Cung cấp sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện, liên thông thư viện và xây dựng thư viện số; việc xếp hạng thư viện và đánh giá hoạt động thư viện; điều kiện, thẩm quyền thành lập thư viện; về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thư viện (gồm quyền và nghĩa vụ của thư viện; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng thư viện); về trách nhiệm của Chính phủ; Các nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong hoạt động thư viện thời gian qua; …

Sau khi thảo luận, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Ban soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu để có các cơ chế, chính sách mang tính đột phá so với Pháp lệnh Thư viện nhằm phát triển ngành Thư viện Việt Nam đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi giải trí, sáng tạo của người dân. Ngoài ra, những vấn đề liên quan đến kỹ thuật, kể cả kỹ thuật văn bản cũng cần được quan tâm, hoàn thiện.

Ngọc Mai
Bạn đang đọc bài viết Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC tại chuyên mục Chính trị của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật