Thể lệ Cuộc vận động viết về "Những kỷ niệm sâu sắc, không thể lãng quên của Thẩm phán"

PV | 18/08/2020, 19:29

TANDTC vừa ban hành Quyết định số 219/2020/QĐ-TANDTC về thành lập Ban Tổ chức Cuộc vận động viết về “Những kỷ niệm sâu sắc, không thế lãng quên của Thẩm phán” trong Tòa án nhân dân, kèm theo Thể lệ Cuộc vận động.

Mục đích, yêu cầu

Cuộc vận động nhằm thu hút, khuyến khích các Thẩm phán, nguyên Thẩm phán đã nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác khác hưởng ứng, tham gia chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc, xúc động; những giá trị sống, bài học, kinh nghiệm quý báu cho thế hệ trẻ.

Những trang viết của Thẩm phán sẽ trao truyền và hun đúc cho thế hệ trẻ thông điệp về sứ mệnh lịch sử, trách nhiệm bảo vệ công lý, niềm tự hào nghề nghiệp, nỗ lực giữ gìn phẩm chất thanh liêm, tinh thần tận tụy vì công việc; bản lĩnh đấu tranh cho lẽ phải, công lý; tấm lòng nhân ái trước những thân phận bị tổn thương và những kiến thức chuyên môn sâu sắc.

Các tác phẩm chất lượng sẽ được tuyển chọn, công bố để lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo động lực và khơi dậy niềm tự hào, sứ mệnh cao cả, vinh quang của nghề Thẩm phán trong hệ thống Tòa án nhân dân. Tôn vinh trí tuệ và cống hiến của các thế hệ Thẩm phán; đề cao vai trò, trách nhiệm của Thẩm phán với sự nghiệp xây dựng Tòa án nhân dân nói chung, giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ nói riêng.

Thể lệ Cuộc vận động viết về

Ảnh minh họa

Cuộc vận động là một trong những hoạt động trọng tâm của Tòa án nhân dân trong dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (ngày 13/9) hằng năm. Triển khai, phổ biến sâu rộng Cuộc vận động tới các Thẩm phán, nguyên Thẩm phán đã nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác khác. Các tác phẩm tham gia phải đáp ứng được các tiêu chí, yêu cầu đã đề ra; được thẩm định, tuyển chọn trước khi in thành các Tuyển tập để công bố trong và ngoài hệ thống Tòa án nhân dân.

Nội dung, thể loại tác phẩm tham gia

Phản ánh những đóng góp to lớn của Thẩm phán trong sự nghiệp xây dựng Tòa án nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các giai đoạn lịch sử, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước. Ca ngợi tinh thần vượt lên những hy sinh, mất mát, khó khăn, vất vả, hiểm nguy nhưng hết sức vinh quang, tự hào của người Thẩm phán trên con đường bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Phản ánh chân thực, khách quan những kỷ niệm sâu sắc, xúc động đọng lại trong ký ức mỗi Thẩm phán; tâm tư, tình cảm của người Thẩm phán. Giáo dục truyền thống, định hướng tư tưởng, chính trị, đạo đức; lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo động lực và khơi dậy niềm tự hào, sứ mệnh cao cả, vinh quang của nghề Thẩm phán trong hệ thống Tòa án nhân dân. Tác phẩm phải bảo đảm phản ánh chân thực, khách quan về Thẩm phán và Tòa án. Không thu nhận tác phẩm mang tính hư cấu, phản ánh không khách quan, thực tế về Thẩm phán và Tòa án.

Tác phẩm tham gia cuộc vận động được thể hiện dưới một trong các thể loại sau: truyện ký, tùy bút, bút ký, ký sự, hồi ký, du ký,… và các thể loại khác dưới dạng văn xuôi. Mỗi Thẩm phán có thể gửi một hoặc nhiều tác phẩm, thể hiện dưới một hoặc nhiều thể loại (quy định ở mục 1 Phần III của Thể lệ này) và không giới hạn về sổ lượng tác phẩm tham dự Cuộc vận động.

Tác phẩm tham gia có thể là tác phẩm mới, hoặc tác phẩm đã được công bố, kể các những tác phẩm đã gửi tham gia các cuộc thi, cuộc vận động khác. Tác phẩm tham gia phải đảm bảo không vi phạm, không có tranh chấp về bản quyền. Độ dài tác phẩm tham dự không quá 5.000 chữ và được thể hiện bằng tiếng Việt dưới hình thức văn bản dánh máy trên khổ giấy A4, bảng mã Unicode, phông chữ Times New Roman. Bản thảo tác phẩm phải ghi đầy đủ họ tên tác giả (kể cả bút danh và tên thật) , địa chỉ, số điện thoại để Ban Tổ chức liên hệ khi cần thiết.

Đối tượng tham gia các tác phẩm dự thi gồm: Thẩm phán đang công tác tại Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp; Thẩm phán Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp đã nghỉ hưu hoặc chuyển làm công tác khác.

Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 01/5 đến hết ngày 31/7 hàng năm. Tác phẩm gửi đến sau thời gian trên (tính theo dấu bưu điện nếu gửi qua bưu điện) sẽ được tập hợp, lựa chọn vào đợt tiếp theo của năm sau.

Riêng năm 2020, Ban Tổ chức sẽ nhận tác phẩm đến hết ngày 30/9/2020 và tiến hành lựa chọn, công bố kết quả và trao thường vào cuối tháng 10/2020.

Tác phẩm tham dự cần ghi rõ ngoài bì “Tác phẩm tham dự Cuộc vận động viết về “Những kỷ niệm sâu sắc, không thể lãng quên của Thẩm phán” trong Tòa án nhân dân”, gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Thông tin truyền thông, Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao. Địa chỉ: số 48, Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Thành phần Hội đồng và việc lựa chọn tác phẩm

Hội đồng thẩm định, lựa chọn tác phẩm gồm lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; thủ trưởng đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; một số Nhà văn, Nhà báo có năng lực và uy tín; Thẩm phán Tòa án nhân dân.

Tác phẩm tham dự được Hội đồng thẩm định, lựa chọn, xếp loại sẽ được báo cáo Ban tổ chức xem xét quyết định việc công bổ nhân dịp kỳ niệm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân hằng năm.

Ban Tổ chức sẽ trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân xem xét, quyết định trao giải thưởng cho tác giả có tác phẩm được lựa chọn và xếp loại trong dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân.

Bản quyền tác phẩm thuộc về Thẩm phán, nhóm Thẩm phán. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp bản quyền (nếu có). Ban Tổ chức sẽ xử lý theo quy định của pháp luật đối với những tác phẩm vi phạm pháp luật, vi phạm bản quyền. Ban Tổ chức không trả lại bản thảo tác phẩm gửi tham dự Cuộc vận động.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng thẩm định, lựa chọn và xếp loại, Ban tổ chức sẽ quyết định tác phẩm tham dự được hưởng chế độ nhuận bút hoặc tiền thưởng theo quy định. Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng các tác phẩm được lựa chọn, xếp loại vào mục đích tuyên truyền, quảng bá (không nhằm mục đích kinh doanh) và không phải chi trả nhuận bút cho tác giả, người sở hữu tác phẩm. Việc Thẩm phán tự nguyện gửi tác phẩm tham dự về Ban Tổ chức được xem như đã chấp nhận mọi quy định của Thể lệ này.

Thẩm phán tham gia Cuộc vận động phải thực hiện đúng Thể lệ này, nếu vi phạm thì tác phẩm được xác định phạm quy và không được xem xét tham dự Cuộc vận động.

Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở kết quả lựa chọn tác phẩm đạt yêu cầu, Ban Tổ chức sẽ tập hợp thành các tuyển tập, giao đơn vị thường trực tổ chức in, phát hành thành các Tuyển tập “Những kỷ niệm sâu sắc, không thể lãng quên của Thẩm phán” và tổ chức công bố.

Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, Cổng Thông tin điện tử TANDTC và các Trang thông tin điện tử của các Tòa án có trách nhiệm đăng tải kế hoạch, quyết định thành lập Ban Tổ chức, Thư kêu gọi của Chánh án TANDTC gửi các Thẩm phán… Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Cuộc vận động tới các tế hệ Thẩm phán TAND.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC có trách nhiệm quán triệt, phổ biến về Cuộc vận động tới cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị mình; thông tin kịp thời tới các thế hệ Thẩm phán công tác tại đơn vị biết để tham gia. Chánh án TAQS Trung ương, Chánh án các TAND các cấp căn cứ kế hoạch khẩn trương quán triệt, phổ biến nội dung cuộc vận động tới các thế hệ Thẩm phán đã và đang công tác tại đơn vị mình biết để tham gia Cuộc vận động.    

Thăm dò
biểu quyết
Bạn có đeo khẩu trang khi ra đường?
Thời gian: 22/10/2020
Bài liên quan
TANDTC tổ chức tập huấn thực hiện Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán
Ngày 9/10, tại Hà Nội, TANDTC đã tổ chức khóa tập huấn về “Thực hiện Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán trong việc thi hành Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự ”.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thể lệ Cuộc vận động viết về "Những kỷ niệm sâu sắc, không thể lãng quên của Thẩm phán"