Thanh Hóa: “Tiền hậu bất nhất” việc cấp phép Trạm dừng nghỉ Thanh Bình

Thanh Phương| 05/01/2022 10:12

Các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vội vàng đề nghị Bộ GTVT chấp thuận Trạm dừng nghỉ Thanh Bình trên QL 1A thuộc xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn. Khi rà soát lại thủ tục thì Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định không đồng ý cấp phép dự án này và phê bình các đơn vị liên quan. Sau đó không hiểu chủ đầu tư đã vận hành ra sao mà lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ mới lại chấp thuận tiếp tục triển khai dù vướng quy định của Bộ Xây dựng.

Theo hồ sơ, ngày 05/11/2018, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 9133/SGTVT-QLGT tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung quy hoạch Trạm dừng nghỉ tại Km381+540 (P) Quốc lộ 1 thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn). Trên cơ sở tham mưu của Sở GTVT, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị và được Tổng Cục đường bộ Việt Nam - Bộ GTVT chấp thuận bổ sung quy hoạch trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ 1 tại km381+540 (P) huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản 71/TCĐBVN-VT, ngày 05/1/2019.

Sau khi Bộ GTVT có quyết định thì các đơn vị có ý kiến phản ứng về dự án này do chưa phù hợp với quy hoạch, chồng lấn, vi phạm các quy định về kinh doanh xăng dầu… Ngày 09/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng ký ban hành Văn bản 13572/UBND-THKH, về việc không điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu tổ hợp dịch vụ văn phòng khách sạn Thanh Bình tại xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia của Công ty Thanh Bình.

ho2.jpg
Trạm dừng nghỉ Thanh Bình

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng phê bình Sở GTVT trong việc tham mưa đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ GTVT bổ sung quy hoạch Trạm dừng nghỉ loại 1 mà chưa nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan về việc đảm bảo khoảng cách quy định đối với các cửa hàng xăng dầu liền kề, làm ảnh hưởng đến đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp khác.

Chuyện tưởng đã ngã ngũ, Công ty Thanh Bình tiếp tục có kiến nghị gửi các cơ quan chức năng về việc xin thực hiện dự án. Ngày 25/5/2020, tại Văn bản 93/TB-UBND, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng tại Hội nghị nghe báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tổ hợp dịch vụ văn phòng, khách sạn Thanh Bình thành Trạm dừng nghỉ Thanh Bình, nêu rõ: “Việc đầu tư hạng mục trạm cấp nhiên liệu (hạng mục bắt buộc phải có của Trạm dừng nghỉ loại 1) phải phù hợp với quy chuẩn, quy định đã được Bộ GTVT, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng ban hành và các quy định pháp luật có liên quan. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp làm việc với chủ đầu tư về vị trí đặt Trạm cấp nhiên liệu, sau đó xin ý kiến của các ngành, đơn vị có liên quan báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét quyết định".

Các bước nói trên đáng lẽ phải thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật ngay từ thời điểm xin Bộ GTVT bổ sung Trạm dừng nghỉ nhưng chỉ đến khi có Quyết định của Bộ và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định không đồng ý thực hiện dự án lại mới chuyển các đơn vị có liên quan xem xét.

ho.jpg
Văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Được biết, phần diện tích 10.194,8 m2 đang thuê đất thực hiện Dự án Khu tổ hợp dịch vụ văn phòng, khách sạn Thanh Bình đã hoạt động từ năm 2017, nộp thuế hàng năm, đơn vị xin mở rộng thêm khoảng 8.910 m2 về phía Bắc và phía Nam (hai bên hông- PV) của Dự án Khu tổ hợp dịch vụ văn phòng, khách sạn. Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Tĩnh Gia đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 3/5/2019, vị trí khu đất đề xuất đầu tư trạm dừng nghỉ có chức năng là đất thương mại dịch vụ, không phải là đất hạ tầng giao thông.

Ngoài ra, theo quy hoạch điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 7/12/2018, vị trí khu đất đề xuất đầu tư trạm dừng nghỉ được quy hoạch là đất công cộng, dịch vụ.

Theo hồ sơ đề xuất dự án của Công ty Thanh Bình, việc bố trí trạm cấp nhiên liệu (cửa hàng xăng dầu) trong trạm dừng nghỉ tại Km381+540 là không đảm bảo quy định khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề cùng phía, tức phải tuyến trên Quốc lộ 1 ngoài khu vực nội thành thị quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Ngày 17/7/2020, UBND xã Trường Lâm đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị không bổ sung trạm cấp nhiên liệu trong dự án trạm dừng nghỉ của Công ty Thanh Bình. Theo văn bản, hiện nay, tại vị trí km 381+500 trái tuyến Quốc lộ 1A đang có một cửa hàng xăng dầu loại 1 của Công ty TNHH Trúc Lâm với đầy đủ các loại dịch vụ đang hoạt động và tại km 382+50 phải tuyến cách dự án trạm dừng nghỉ 500m hiện có một cửa hàng xăng dầu của Công ty xăng dầu Thanh Hóa cũng đang hoạt động. Vì vậy, nếu có thêm 1 trạm cấp nhiên liệu (cửa hàng xăng dầu) thì mật độ cửa hàng xăng dầu sẽ quá dày, ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường tại khu vực. 

ho4.jpg
Văn bản của Phòng cháy chữa cháy

Vào ngày 21/7/2021 Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) có văn bản 1621/PC07- Đ2 gửi Sở Công thương Thanh Hóa với nội dung: "Qua kiểm tra thực địa ngày 20/7/2021 và đối chiếu các Quy chuẩn, tiêu chuẩn về công tác phòng cháy chữa cháy hiện hành, Phòng Cảnh sát phòng chay chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ có ý kiến như sau:

“Khoảng cách ranh giới giữa 2 dự án Trạm dừng nghỉ Thanh Bình và Cửa hàng xăng dầu 888 Trường Lâm là 75 m. Khoảng cách giữa nhà mái che của Trạm cấp nhiên liệu (theo tổng mặt bằng dự kiến) trong Trạm dừng nghỉ Thanh Bình đến mái che Cửa hàng xăng dầu 888 Trường Lâm là 125 m. 

Theo quy định tại Điểm 2.6.11, Khoản 2.6, Điều 2, QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng thì “Khoảng cách giữa 2 cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới tối thiểu là 300 m. Do đó khoảng cách giữa 2 công trình nêu trên không đảm bảo QCVN 01:2021/BXD. Vị trí cửa hàng xăng dầu cố định xây mới ngoài đáp ứng các yêu cầu trên phải đảm bảo các khoảng cách an toàn phòng chống cháy, nổ theo quy định tại QCVN 01:2020/BCT về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu".

Quy định là vậy nhưng chủ đầu tư dự án tiếp tục có đơn đề nghị xem xét, tại cuộc họp ngày 9/8/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thống nhất giao cho Sở xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xin ý kiến Bộ xây dựng về nội dung chưa đảm bảo về khoảng cách giữa 2 cửa hàng xăng dầu. 

ho3.jpg
Văn bản của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai dự án

Rất bất ngờ, tại văn bản 20437/UBND-CN ngày 23/12/2021 do Chánh văn phòng Nguyễn Trọng Trang ký có nội dung: Tại hội nghị của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch ngày 17/12/2021, trên cơ sở thống nhất của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: Yêu cầu tổ chức thực hiện các hạng mục của Trạm dừng nghỉ Thanh Bình theo đúng các nội dung đã được chấp thuận. Giao Ban quản lý KKT Nghi Sơn, các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các nội dung về đầu tư Trạm dừng nghỉ đã được chấp thuận nêu trên để hướng dẫn, giải quyết các nội dung theo đề nghị của chủ đầu tư đảm bảo tiến độ, yêu cầu, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Dư luận đặt câu hỏi là tại sao lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa lại phớt lờ quy định của Bộ Xây dựng đã ban hành, khuyến cáo của cơ quan phòng cháy chữa cháy. Chủ đầu tư phải có “gia thế khủng” hay tác động nào đó đủ nặng để lãnh đạo xứ Thanh mạnh dạn “xé rào”. Việc “tiền hậu bất nhất” khiến môi trường đầu tư ở địa phương này sẽ bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực. Tuy duy “thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào” sẽ là lực cản rất lớn để Thanh Hóa bứt tốc đi lên con đường thịnh vượng.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: “Tiền hậu bất nhất” việc cấp phép Trạm dừng nghỉ Thanh Bình