Tòa án

TANDTC trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Cao Bằng về mức bồi dưỡng phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự

Nguyễn Liên 12/09/2023 17:39

Mới đây, TANDTC có công văn số 811/TANDTC-TCCB ngày 5/9/2023 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Cao Bằng với nội dung “Kiến nghị TANDTC đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thay thế Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg ngày 5/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ để nâng mức bồi dưỡng phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự, vì các mức bồi dưỡng tại Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg ngày 5/10/2012 thấp, không còn phù hợp so với tình hình hiện nay".

Theo đó, TANDTC phúc đáp cử tri tỉnh Cao Bằng như sau: Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết các vấn đề dân sự có hiệu lực thi hành từ 01/01/2013. Qua 10 năm với nhiều lần Nhà nước điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ (1.050.000 đồng năm 2012 lên 1.800.000 đồng như hiện nay, đã tăng 71,4%) mức bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự không thay đổi.

ta-tp-cb.jpg
TAND thành phố Cao Bằng trong vụ án xét xử trực tuyến liên tỉnh

TANDTC đã nhiều lần đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục sửa đổi, bổ sung Quyết định 41/2012/QĐ-TTg theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng và nâng cao mức bồi dưỡng cho Thẩm phán, Hội thẩm Nhân dân, Thư ký Tòa án.

Tuy nhiên tại công văn số 8476/VPCP-KTTH ngày 6/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo “Từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành".

Vì vậy việc sửa đổi Quyết định 41/2012/QĐ-TTg ngày 5/10/2012 chưa được xem xét, tiến hành trong thời gian qua.

Hiện nay, theo chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, TANDTC được giao chủ trì xây dựng Pháp lệnh Chi phí tố tụng, TANDTC đã đưa nội dung chi phí cho Hội thẩm nhân dân vào pháp lệnh. Theo kế hoạch, dự thảo Pháp lệnh chi phí tố tụng sẽ được trình Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TANDTC trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Cao Bằng về mức bồi dưỡng phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự