TANDTC mít tinh kỷ niệm ngày thành lập QĐND và Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Trần Minh Giang | 18/12/2015, 21:14

Chiều ngày 18/12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh TANDTC tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 71 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015) và kỷ niệm 26 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2015).

Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Sơn, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TANDTC; các Thẩm phán TANDTC; thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC; lãnh đạo TAND cấp cao tại Hà Nội; các cựu chiến binh, cựu quân nhân; cựu thanh niên xung phong và các cán bộ, công chức TANDTC là con gia đình thương binh, liệt sĩ…

Truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Sơn và các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng 71 năm phát triển, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo đó, ngày 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của Quân đội ta là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam có Quân đội nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo. Một Quân đội mang bản chất giai cấp công nhân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; anh hùng, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc và CNXH, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

TANDTC mít tinh kỷ niệm ngày thành lập QĐND và Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Các đại biểu đứng nghiêm trang làm Lễ chào cờ

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của dân tộc, ngay từ ngày đầu thành lập với 34 chiến sĩ, với “gậy tầm vông, súng kíp, súng trường,...”, Quân đội ta đã mưu trí, dũng cảm chiến đấu, lập nên chiến công tiêu diệt các đồn Phay Khắt, Nà Ngần của giặc Pháp, để rồi ngày càng phát triển, lớn mạnh nhanh chóng, cùng toàn dân tiến hành thành công cuộc khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, gian khổ với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, Quân đội ta đã cùng nhân dân cả nước chiến đấu giành nhiều thắng lợi vang dội, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, Quân đội ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh to lớn, lập nên nhiều chiến công nối tiếp chiến công, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Và ngay sau đó, đã lại tiếp tục cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện hai cuộc chiến tranh chống quân xâm lược ở cả hai đầu biên giới phía Bắc và phía Tây Nam của đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc thân yêu, đồng thời giúp nước bạn Campuchia giải phóng khỏi nạn diệt chủng Khơ me đỏ.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho; không ngừng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; rèn luyện kỷ luật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam là một quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng; làm tròn chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ quốc tế, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với Dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Đối với Ngày hội Quốc phòng toàn dân, đồng chí Nguyễn Sơn nêu rõ, cách đây 26 năm, từ vai trò, vị trí đã được khẳng định của chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện qua các cuộc chiến tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể theo nguyện vọng của nhân dân cả nước, ngày 17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 381-CT/TW, quyết định lấy ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Từ đây, ngày 22/12 hàng năm đã trở thành ngày hội truyền thống bảo vệ Tổ quốc, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Đây cũng là dịp để phát huy truyền thống yêu nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

TANDTC mít tinh kỷ niệm ngày thành lập QĐND và Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Đồng chí Nguyễn Sơn, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC phát biểu tại buổi lễ

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là nhân tố cốt lõi, là nền tảng để đất nước ta tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là sức mạnh, sự hội tụ của truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc ta, cũng là tư tưởng chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, được Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tiếp tục quán triệt, coi đó là một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh thế giới và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đồng chí Nguyễn Sơn nhấn mạnh: Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng từ sự mất ổn định của khu vực và thế giới. Mặt khác, các thế lực thù địch không ngừng chống phá cách mạng Việt Nam trên mọi phương diện như: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; chúng ra sức chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN của chúng ta. Trước tình hình đó, việc củng cố và phát triển nền quốc phòng toàn dân, đảm bảo giữ vững an ninh, an toàn thông tin được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, đất nước và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của cả hệ thống chính trị.

Noi theo truyền thống, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”

Trò chuyện với các cựu chiến binh, cựu quân nhân, cựu thanh niên xung phong và các cán bộ công chức TANDTC là con gia đình thương binh, liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Sơn bày tỏ, chỉ sau Quân đội và Công an, Tòa án là một trong những cơ quan được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ Cách mạng thành lập sớm nhất (13/9/1945). Tháng 9/2015 vừa qua, TAND các cấp đã long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống TAND. Trải qua chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, hệ thống TAND đã từng bước trưởng thành, phát triển ngày càng lớn mạnh. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, TAND đã qua nhiều giai đoạn cải cách, đổi mới để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình. Quá trình 70 năm xây dựng và phát triển với những thay đổi về tổ chức, về thẩm quyền, nhưng trong cơ cấu bộ máy các cơ quan Nhà nước, Tòa án được khẳng định là cơ quan xét xử của Nhà nước, thực hiện quyền tư pháp, nhân danh Nhà nước tiến hành các hoạt động xét xử nhằm mục tiêu bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ XHCN, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

TANDTC mít tinh kỷ niệm ngày thành lập QĐND và Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Toàn cảnh Lễ mít tinh

Đối với các đồng chí là cựu chiến binh, cựu quân nhân thuộc Hội cựu chiến binh TANDTC, trước đây đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân ngũ, các đồng chí cựu thanh niên xung phong hoặc đã công tác trong lực lượng vũ trang, Công an nhân dân nay là những cán bộ Tòa án đã tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn phát triển mới của Tòa án, đồng chí Nguyễn Sơn mong muốn các cựu chiến binh, cựu quân nhân cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của TANDTC, TAND các cấp tiếp tục học tập, phát huy và noi theo truyền thống, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của hệ thống TAND để Tòa án ngày càng phát triển và đóng góp ngày càng xứng đáng hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Bài liên quan
Đảng ủy TANDTC trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, chiều 9/8, Ðảng bộ TANDTC tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Hồng Phúc, Thẩm phán TANDTC.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TANDTC mít tinh kỷ niệm ngày thành lập QĐND và Ngày hội Quốc phòng toàn dân