TAND TP Tân An, tỉnh Long An: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác

Trần Quang Huy | 13/09/2014, 07:54

Từ đầu năm công tác (ngày 1/10/2013 đến nay), TAND TP. Tân An đã giải quyết trên 1.200 vụ án các loại, chất lượng xét xử ngày càng nâng cao; bình quân mỗi Thẩm phán phải giải quyết 100 vụ án/năm.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua  năm 2014

TP. Tân An là trung tâm văn hoá, kinh tế của tỉnh Long An, là nơi đông dân cư nên các hoạt động xã hội rất đa dạng và phức tạp hơn các địa bàn khác trong tỉnh. Chính vì vậy, việc phát sinh tranh chấp cũng như các yêu cầu trong lĩnh vực dân sự, kinh tế, lao động, hành chính, tội phạm hình sự xảy ra thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND TP. Tân An luôn cao nhất trong tỉnh. Đứng trước thực trạng các loại vụ án ngày càng gia tăng và áp lực công việc ngày càng lớn, ngay từ đầu năm công tác 2014, TAND TP. Tân An đã quán triệt nghiêm túc các chỉ tiêu định hướng công tác của TANDTC, TAND tỉnh Long An và chủ trương của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND TP. Tân An. Với thuận lợi là một tập thể có tinh thần đoàn kết quyết tâm cao, đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo chuyên môn bài bản, có phẩm chất đạo đức; cơ sở vật chất của đơn vị được TANDTC đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới, được đầu tư các phương tiện khá đầy đủ là điều kiện và động lực để đơn vị hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Lãnh đạo TAND TP. Tân An đã chủ động xây dựng mục tiêu, phương hướng và kế hoạch thực hiện công tác thi đua theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ công chức cam kết thực hiện các chỉ tiêu công tác và phát động đến từng người đăng ký danh hiệu thi đua. Quá trình thực hiện, lãmh đạo đơn vị thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở, uốn nắn các thiếu sót phát sinh trong quá trình thực hiện phong trào thi đua. Hàng tháng đều tổ chức họp đơn vị để kiểm tra, đánh giá các mặt hoạt động để có sự chấn chỉnh, chỉ đạo kịp thời. Đồng thời, TAND TP. Tân An thường xuyên phối kết hợp tốt với các ngành liên quan cũng như với các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị để thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả cao.

TAND TP Tân An, tỉnh Long An: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác

 TAND TP. Tân An xét xử lưu động vụ án “Cố ý gây thương tích” 

Mặt khác, toàn đơn vị đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” theo phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Thông qua các phong trào, đội ngũ Thẩm phán, Thư ký và các cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động nhằm xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh. 100% cán bộ công chức cam kết thực hiện đúng quy tắc ứng xử của cán bộ công chức Tòa án, không vi phạm phẩm chất, chính trị, đạo đức lối sống, không vi phạm kỷ luật và pháp luật.

Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác xét xử, trước áp lực án tăng nhanh, lãnh đạo TAND TP. Tân An nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; phối hợp với chi bộ xây dựng Nghị quyết hàng tháng để lãnh đạo đơn vị; xây dựng định mức giải quyết án cho từng Thẩm phán trong mỗi tháng. Với việc đánh giá cán bộ hàng tháng, các đảng viên luôn phấn đấu và thể hiện tính tiên phong của đảng viên trước quần chúng, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị thường xuyên chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời phối hợp với cấp uỷ Đảng và đoàn thể triển khai học tập các Nghị quyết của Đảng, các văn bản, chỉ thị của Nhà nước và của Tòa án cấp trên cho cán bộ, công chức. Hiện tại, 100% cán bộ, công chức được đào tạo nghiệp vụ và các lớp tin học, ngoại ngữ. Lực lượng Hội thẩm nhân dân đều có trình độ đại học chuyên môn và lý luận chính trị, thành phần được cơ cấu hợp lý và có kinh nghiệm trong công tác xét xử. Đơn vị cử đầy đủ 100% lực lượng Hội thẩm nhân dân dự lớp tập huấn nghiệp vụ do TAND tỉnh tổ chức. Các Hội thẩm nhân dân được trang bị đầy đủ trang phục, tài liệu, văn bản pháp luật có liên quan phục vụ cho công tác xét xử.

Trong công tác chuyên môn, lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra số án từng Thẩm phán đã thụ lý, giải quyết; kịp thời nhắc nhở Thẩm phán những hồ sơ gần hết thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định; thực hiện nghiêm chế độ trao đổi báo cáo án; định kỳ hàng tháng họp Thẩm phán thảo luận triển khai các văn bản pháp luật và thảo luận về quan điểm đường lối hướng giải quyết các vụ án phức tạp, các vướng mắc, khó khăn trong công tác chuyên môn. Trong giải quyết công việc, TAND TP. Tân An đưa công nghệ tin học vào công tác chuyên môn; bắt buộc từng Thẩm phán thực hiện việc viết án trên máy vi tính, nên sau khi xét xử thì có án phát hành nhanh cho đương sự, bị cáo đảm bảo theo luật định, tiết kiệm được công sức, thời gian làm việc.

Trong quan hệ với quần chúng nhân dân và đương sự, TAND TP. Tân An có quy chế tiếp công dân, bố trí phòng tiếp công dân theo quy định; hàng ngày phân công Thẩm phán tiếp công dân; mỗi tháng lãnh đạo cơ quan trực tiếp tiếp công dân hai ngày để giải quyết các khiếu nại, thắc mắc về công tác chung hoặc các phản ánh khác trong hoạt động của cán bộ, công chức đơn vị. Do đó, TAND TP. Tân An đã kịp thời giải toả các khiếu nại, thắc mắc của công dân, đương sự và uốn nắn các mặt hoạt động trong đơn vị đi vào nền nếp. Mặt khác, đơn vị còn phân công mỗi Thư ký còn kiêm nhiệm thực hiện công tác khác như: Theo dõi làm công tác thi hành án phạt tù, công tác lưu trữ hồ sơ, công tác thống kê báo cáo, công tác tiếp nhận hồ sơ khởi kiện để trình Chánh án phân công Thẩm phán giải quyết nên các mặt hoạt động trong đơn vị được đồng bộ và có hiệu quả cao.

Ngoài ra, các cán bộ, Thẩm phán TAND TP. Tân An luôn phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát, Công an TP. Tân An cùng các ngành hữu quan, các tổ chức đoàn thể, mặt trận Tổ quốc để tạo sự chủ động trong thực thi nhiệm vụ. Đơn vị cũng ban hành quy định trình tự thời gian giải quyết vụ án, thời gian tống đạt thủ tục tố tụng và lưu trữ hồ sơ vụ án để bổ sung vào quy chế hoạt động của cơ quan, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tiến độ giải quyết án của từng Thẩm phán, Thư ký trong thực hiện công tác chuyên môn, khắc phục tình trạng phát hành án chậm.

Do có cách làm việc khoa học, áp dụng nhiều giải pháp nâng cao chất lượng của hoạt động xét xử theo yêu cầu cải cách tư pháp nên nhiều năm nay, TAND TP. Tân An trong công tác xét xử không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót do lỗi chủ quan. Đơn vị đã chọn nhiều vụ án điểm để đưa ra xét xử lưu động, phục vụ kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đối với các loại án khác, đơn vị cũng giải quyết, xét xử kịp thời, đúng pháp luật, không để án tồn đọng vi phạm thời gian tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tỷ lệ giải quyết từng loại án hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu TANDTC đề ra.

Cũng nhiều năm nay, TAND TP. Tân An không có cán bộ công chức nào vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp hoặc pháp luật của Nhà nước. Nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất cao, có tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chung và xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu chính trị của địa phương. Với những thành tích nổi bật, TAND TP. Tân An được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Chánh án TANDTC tặng Bằng khen và Cờ thi đua TAND; được chính quyền địa phương ghi nhận, tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua…

Thẩm phán Trần Văn Nhậm, Chánh án TAND TP. Tân An chia sẻ: Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, giai đoạn này đang là thời điểm chuẩn bị kết thúc năm công tác vào ngày 30/9/2014, TAND TP. Tân An khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại vụ án và các chỉ tiêu công tác của năm 2014. Đơn vị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh “Phụng sự tổ quốc”, “Phục vụ nhân dân”, “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TAND TP Tân An, tỉnh Long An: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác