Tòa án địa phương

TAND TP.HCM ký kết Quy chế phối hợp tổ chức phiên họp trực tuyến

Nguyễn Quang 30/06/2023 - 16:36

Nhằm nâng cao hiệu quả của các phiên họp, TAND TP.HCM, VKSND, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM đã ký kết "Quy chế phối hợp tổ chức phiên họp trực tuyến xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc". 

Quy chế này được áp dụng đối với TAND, VKSND, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM; TAND, VKSND, Phòng Lao động. Thương binh và Xã hội quận, huyện và TP. Thủ Đức, Cơ sở cai nghiện ma túy TP.HCM.

hop-truc-tuyen-nha-be-2(1).jpg
Phiên họp trực tuyến tại điểm cầu TAND huyện Nhà Bè.

Quy chế nhằm tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin và nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, phát huy tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị phối hợp, đảm bảo cho các phiên họp được tổ chức trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật.

Việc vận hành hệ thống truyền hình trực tuyến phải kịp thời, chu đáo (trước, trong và sau khi diễn ra phiên họp); liên tục, thông suốt, chất lượng âm thanh, hình ảnh rõ ràng.

Bảo đảm cho người tiến hành phiên họp điều khiển phiên họp đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định; người tham gia phiên họp thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật; mọi diễn biến của phiên họp phải được ghi âm, ghi hình làm cơ sở cho việc chứng minh quyền và nghĩa vụ của người bị đề nghị được bảo đảm theo quy định của pháp luật.

hop-truc-tuyen-hoc-mon(3).jpg
Người nghiện ma túy tham gia phiên họp tại điểm cầu Cơ sở Nhị Xuân

Đối với phiên họp xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đảm bảo được tổ chức thân thiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị để nghị.

Phòng họp được bố trí thân thiện, an toàn.

Quy chế quy định cụ thể trách nhiệm của mỗi cơ quan trong việc trong việc chuẩn bị và tiến hành phiên họp như: gửi và tiếp nhận thông báo, quyết định mở phiên họp, quyết định sau khi mở phiên họp; công tác đảm bảo trật tự tại phiên họp; xử lý các tìnha huống phát sinh tại phiên họp.

Quy chế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND TP.HCM ký kết Quy chế phối hợp tổ chức phiên họp trực tuyến