TAND TP Bắc Ninh tích cực phấn đấu trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đỗ Việt - Mạnh Hùng | 25/02/2021, 18:10

Trong 5 năm qua, lãnh đạo TAND TP Bắc Ninh luôn chú trọng và xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng TAND, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vừa có trình độ chuyên môn vừa có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện tốt công tác xét xử

TP Bắc Ninh là trung tâm văn hoá, kinh tế, chính trị của tỉnh Bắc Ninh có diện tích 82,6km2, dân số trên 150 nghìn người với 19 phường. Cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của cả nước, TP Bắc Ninh đã có sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, văn hoá, an ninh, chính trị; trật tự an toàn của xã hội được giữ vững.

z2348375792394_b844eddf7339e9ab530951b957a93f67.jpg
Đồng chí Đỗ Văn Đại – Chánh án TAND TP Bắc Ninh

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế đó cũng đã xảy ra nhiều vấn đề xã hội cần giải quyết như: Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội gia tăng, các loại tranh chấp, khiếu kiện cũng phát sinh nhiều và ngày càng có tính chất phức tạp hơn. Để giải quyết những vấn đề bức xúc đó, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân trong thành phố.

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, đồng chí Đỗ Văn Đại – Chánh án TAND TP Bắc Ninh cho biết, với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan xét xử ở địa phương, TAND TP Bắc Ninh đã tích cực phấn đấu trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của ngành đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo ra môi trường thuận lợi để kinh tế xã hội của thành phố phát triển tốt. Với tinh thần đó, nhiều năm liền TAND TP Bắc Ninh đã được TANDTC công nhận là tập thể lao động xuất sắc.

Bằng hoạt động của mình, TAND TP Bắc Ninh đã góp phần giáo dục công dân trung thành với tổ quốc, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, có ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Nói về công tác xét xử, giải quyết các loại án từ năm 2015 đến nay, Chánh án Đỗ Văn Đại cho biết, TAND TP Bắc Ninh đã thực hiện tốt công tác xét xử các vụ án hình sự và giải quyết tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, công tác thi hành án hình sự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Bắc Ninh.

Cụ thể, trong 5 năm qua, TAND TP Bắc Ninh đã thụ lý 5623 vụ, việc; Đã giải quyết 5166 vụ, việc; Đạt 91,8%. Đánh giá về kết quả này, Chánh án Đỗ Văn Đại cho biết, từ năm 2015 đến nay số lượng các vụ việc TAND TP Bắc Ninh đã thụ lý tăng mạnh (tăng 2222 vụ = 69,6%) so với giai đoạn 2010 – 2014). Mặc dù số lượng biên chế phải tinh giản theo chủ trương chung của Quốc hội nhưng cán bộ, công chức TAND TP Bắc Ninh đã hết sức nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị được giao; Đồng thời thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; đã và đang tích cực thực hiện công tác cải cách tư pháp, tăng cường năng lực xét xử của Toà án, đảm bảo thực hiện tranh tụng dân chủ công khai tại phiên toà; không có vụ án nào để quá hạn luật định…

Công tác hoà giải, đối thoại được chú trọng

Đáng chú ý, trong thời gian vừa qua, TAND TP Bắc Ninh đã vinh dự được TANDTC lựa chọn là đơn vị triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hoà giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính cùng sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh nên ngày sau khi được lựa chọn, TAND TP Bắc Ninh đã lựa chọn được các hoà giải viên, đối thoại viên có đầy đủ phẩm chất, năng lực hoà giải, đối thoại có thể đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Theo đó, từ ngày 1/12/2018 đến cuối tháng 11/2019 Trung tâm đã thụ lý 210 đơn; Đã tiến hành hoà giải được 210 đơn. Kết quả, các đương sự đã rút đơn khởi kiện tại Trung tâm được hơn 70 đơn; Hoà giải thành chuyển hồ sơ cho Toà án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của các đương sự 124 đơn…

Việc triển khai thí điểm tăng cường, đổi mới hoà giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại TP Bắc Ninh là hết sức cần thiết và kịp thời; có thể giải quyết hiệu quả các tranh chấp, không phải mở phiên toà xét xử, tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của Nhà nước, nhân dân và toàn xã hội; hạn chế kháng cáo, kháng nghị, tranh chấp khiếu kiện phức tạp kéo dài, đồng thời giảm tải cho công tác xét xử của Toà án. Góp phần giữ gìn ổn định trật tự xã hội, tạo đồng thuận và xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân.

Bên cạnh đó, TAND TP Bắc Ninh cũng rất chú trọng tới công tác xây dựng TAND và công tác Hội thẩm nhân dân. Theo đó, đơn vị luôn tạo điều kiện để các vị Hội thẩm nhân dân có thời gian nghiên cứu đầy đủ hồ sơ vụ án trước khi xét xử vụ án và thảo luận, trao đổi nội dung cần làm rõ tại phiên toà, đảm bảo cho Hội thẩm nhân dân khi xét xử độc lập và ngang quyền với Thẩm phán, phát huy tốt tính khách quan và dân chủ trong các bản án, quyết định của Toà án theo tinh thần cải cách tư pháp mà Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 và Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”…

Chánh án Đỗ Văn Đại cũng cho biết thêm, trong 5 năm qua, lãnh đạo TAND TP Bắc Ninh luôn chú trọng và xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Toà án nhân dân, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vừa có trình độ chuyên môn vừa có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Để đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 49- NQ/TW của Bộ chính trị về chiến lược cải cách công tác tư pháp đến năm 2020, đơn vị đã tập trung giải quyết tốt công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác; thực hiện công tác điều động, luôn chuyển, sắp xếp bổ nhiệm theo đúng yêu cầu đề ra… Ngoài ra, TAND TP Bắc Ninh cũng rất chú trọng tới việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và nghiệp vụ.

Chánh án Đỗ Văn Đại cũng cho biết thêm, để có được những thành tích nêu trên, là kết quả của quá trình rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ, sự khắc phục khó khăn nỗ lực cố gắng vươn lên của mỗi cán bộ, Đảng viên trong cơ quan.

Đặc biệt, một nhân tố quan trọng để TAND TP Bắc Ninh có được kết quả trên là sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của TAND tỉnh Bắc Ninh, của Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ TP Bắc Ninh và sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban ngành, nhất là các cơ quan nội chính thành phố trên tất cả các mặt công tác.

“Trái ngọt” đến từ các phong trào thi đua

Bên cạnh đó, hoà chung khí thế thi đua sôi nổi của cả nước, toàn thể cán bộ, công chức TAND TP Bắc Ninh đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước cũng như của TANDTC phát động, trong đó có phong trào thi đua xuyên suốt như: “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với nội dung tập trung vào thực hiện tốt, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; Xây dựng ngành, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; Gắn các phong trào thi đua về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân và gắn với thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, với hàng loạt các kết hoạch thi đua cụ thể được thực hiện xuyên suất từ năm 2015 đến nay như: “Chuyên môn tốt, tư cách tốt, phong cách tốt”, “Phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, Thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016”, “Siết chặt kỷ cương, tăng cường nghiệp vụ”… “TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thông TAND”.

Từ những phong trào thi đua thiết thực nêu trên, trong nhiều năm liền TAND TP Bắc Ninh liên tục đạt được nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương lao động hạng Nhì; Tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015 và Cờ Thi đua TAND. Đặc biệt, với sự quyết tâm của lãnh đạo và tập thể đơn vị, năm 2020 TAND TP Bắc Ninh đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất.

Bài liên quan
TAND tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Chiều 23/12, TAND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình dự hội nghị.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TAND TP Bắc Ninh tích cực phấn đấu trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ