TAND tỉnh Thanh Hóa ký kết phối hợp công tác thực thi pháp luật giai đoạn 2021 - 2025

Tài Đức | 04/08/2021, 19:07

Chiều 4/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với TAND tỉnh Thanh Hóa, VKSND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo TAND tỉnh và VKSND tỉnh.

Hội nghị đã lắng nghe ý kiến phát biểu của đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa, đại diện TAND tỉnh Thanh Hóa, đại diện VKSND tỉnh Thanh Hóa, trình bày về chương trình phối hợp, phương thức phối hợp và trách nhiệm giữa các bên…

nh1kmt_1.jpg
Ông Hà Huy Hùng – Phó Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa trình bày nội dung ký kết tại Hội nghị

Nội dung chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với TAND tỉnh Thanh Hóa đó là: Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương, quyết sách của Tỉnh ủy trên lĩnh vực tư pháp, công tác cải cách tư pháp, hoạt động giải quyết và xét xử các vụ hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nắm tình hình tư tưởng và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trường, giải pháp công tác tư tưởng khi xét xử các vụ án có tính chất "nhạy cảm", "phức tạp" Nhân dân quan tâm.

Phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đề xuất cấp ủy, cơ quan Nhà nước các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật, thực hiện cải cách tư pháp.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các thông tin xấu độc phát sinh trong quá trình xét xử, giải quyết các vụ, việc có tính chất "nhạy cảm", "phức tạp".

nh3kmt_1.jpg
TAND tỉnh Thanh Hóa ký kết Chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa

Nội dung chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với VKSND tỉnh Thanh Hóa đó là: Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương, quyết sách của Tỉnh ủy.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương, giải pháp về công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lớn của tỉnh; công tác cán bộ; đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường, an ninh chính trị; khi thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm” Nhân dân quan tâm.

Phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đề xuất cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội…

nh4kmt_1.jpg
VKSND tỉnh Thanh Hóa ký kết Chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định vị trí , vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng (tuyên giáo) trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Trên cơ sở đó, cần phải khẳng định và nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo đối với sự thống nhất tư tưởng chính trị, ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận của Nhân dân để thực hiện thắng lợi chiến lược, mục tiêu phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Bài liên quan
TAND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị bầu Trưởng, Phó trưởng đoàn Hội thẩm nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chiều 27/7, TAND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm TAND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TAND tỉnh Thanh Hóa ký kết phối hợp công tác thực thi pháp luật giai đoạn 2021 - 2025