Phong trào thi đua

TAND quận 7: “Trái ngọt” đến từ các phong trào thi đua

Mạnh Hùng 31/01/2024 21:25

Với nỗ lực và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác, năm 2023, TAND quận 7 (TP. Hồ Chí Minh) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đơn vị vinh dự được tặng thưởng “Cờ thi đua Tòa án nhân dân”.

quan-7-ho-chi-minh-1-.jpg
Thẩm phán Lê Thuần Phong, Chánh án TAND quận 7 (ngoài cùng bên phải) là một trong những đơn vị được tặng thưởng "Cờ thi đua Tòa án nhân dân" vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.

Trao đổi với PV Báo Công lý, Thẩm phán Lê Thuần Phong, Chánh án TAND quận 7 cho biết, đơn vị được thành lập vào năm 1997 trên cơ sở tách ra từ TAND huyện Nhà Bè, với số lượng cán bộ công chức khi thành lập là 5 người gồm 2 Thẩm phán, 2 Thư ký và 1 kế toán.

Thời gian đầu, TAND quận 7 được TAND huyện Nhà Bè cho mượn tạm 2 phòng làm việc. Sau đó được UBND quận 7 cho mượn sử dụng 3 phòng làm việc trong khuôn viên Ủy ban; Trang thiết bị, cơ sở vật chất, phòng xử án thiếu thốn, bàn ghế, nhà cửa đều bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng.

Đến năm 2008, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, trụ sở mới được xây dựng khang trang và đưa vào sử dụng cho đến nay.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

Nói về công tác chuyên môn, Chánh án Lê Thuần Phong cho biết, năm 2023, tổng số vụ việc đơn vị phải giải quyết trong năm 2023 là 1.947 vụ việc. Trong đó, đơn vị đã giải quyết: 1.702 vụ việc; còn lại 245 vụ việc.

Cụ thể, về công tác giải quyết các vụ án hình sự: Tổng số vụ án thụ lý: 241 vụ; giải quyết: 237 vụ; còn lại 4 vụ, tỷ lệ giải quyết 98,34%; Công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động (số liệu chung - dân sự rộng). Tổng số vụ việc thụ lý: 1.702 vụ việc; giải quyết: 1.461; tỷ lệ giải quyết 85,84%, còn tồn 241 vụ, trong đó có 33 vụ tạm đình chỉ; Công tác thụ lý và xem xét giải quyết yêu cầu phá sản doanh nghiệp: Tổng số đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đã nhận mới 4 đơn, đã giải quyết 4 đơn, đạt tỷ lệ 100%.

Về xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND: Tổng số vụ việc đơn vị thụ lý: 103 trường hợp; giải quyết 103 trường hợp (Áp dụng biện pháp xử lý hành chính: 98 trường hợp, Đình chỉ 5 trường hợp), tỷ lệ giải quyết 100%.

Tòa án đã kịp thời giải quyết tất cả các hồ sơ do cơ quan đề nghị chuyển sang. Đảm bảo đúng trình tự và thời hiệu xử lý vi phạm hành chính. So với những ngày đầu thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính thì đến nay số hồ sơ đề nghị đã giảm. Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các cấp, các ngành nên mọi vướng mắc đều được giải quyết. Công tác phối hợp giữa các cơ quan lập, xem xét đánh giá, đề nghị và ban hành quyết định xử lý hành chính được chú trọng nên hiệu quả việc xử lý vi phạm hành chính đạt hiệu quả cao.

Theo Chánh án Lê Thuần Phong, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị còn đặc biệt quan tâm tới các hoạt động công tác khác như: Tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên toà trực tuyến; Công khai bản án; Thi hành án hình sự; Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; xây dựng TAND; Hội thẩm nhân dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện báo cáo thống kê, quản lý tài chính, công sản; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến…

Nhiều giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai

Bên cạnh đó, các giải pháp công tác, cải tiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả trong phạm vi đơn vị như: Tổ chức buổi Tọa đàm: “Đối thoại giữa Tòa án với doanh nghiệp, ngân hàng trên địa bàn quận 7, nhằm nâng cao chất lượng trong giải quyết án kinh doanh thương mại”.

quan-7-.jpg
Thẩm phán Lê Thuần Phong, Chánh án TAND quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Phối hợp cùng VKSND quận 7 xây dựng “Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật” giữa VKSND quận 7 và TAND quận 7.

Thực hiện công trình dân vận khéo với chủ đề năm 2023: “Cán bộ Tòa án ứng xử văn minh, tận tình giải thích”. Xuất phát từ tình hình thực tế tại đơn vị, kế thừa các công trình dân vận khéo các năm trước cơ quan đã triển khai; nhằm mục đích kéo giảm đơn thư khiếu nại của người dân đối với hoạt động của đơn vị; nâng cao tỷ lệ hòa giải thành, tỷ lệ hài lòng của người dân trong hoạt động tố tụng giải quyết vụ việc dân sự cũng như trong các mặt công tác khác…

Theo Chánh án Lê Thuần Phong, để có được những thành tích nổi bật nêu trên, đơn vị đã triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Ban cán sự đảng, Chỉ thị của Chánh án TANDTC và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Hội đồng Thi đua khen thưởng TAND về công tác thi đua, khen thưởng như Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 được sửa đổi, bổ sung các năm 2005, 2009, 2017; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 01/2020/TT-TANDTC ngày 24/4/2020 của Chánh án TANDTC quy định công tác thi đua, khen thưởng của TAND.

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 01/2023/CT-CA ngày 03/01/2023 của Chánh án TANDTC về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Toà án năm 2023; Cụ thể hoá nội dung Nghị quyết của Ban cán sự đảng và Chỉ thị của Chánh án TANDTC về công tác trọng tâm năm 2023 vào nội dung phát động thi đua.

Thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chỉ tiêu thi đua sát với yêu cầu các nhiệm vụ trọng tâm công tác, các tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua phù hợp. Gắn phong trào thi đua với thực hiện nội dung Nghị quyết TW4, TW6 Khoá XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung, tiêu chí; làm cho phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa, với mục tiêu trọng tâm là phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Quốc hội cũng như của TAND về công tác xét xử theo nội dung Chỉ thị của Chánh án TANDTC về “Triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2023”...

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, căn cứ vào chương trình mục tiêu, nhiệm vụ công tác hàng năm, cơ quan đã ban hành các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng; đã phát động nhiều đợt thi đua thiết thực.

“Bí quyết” để thành công

Trên cơ sở đó, đơn vị đã triển khai kịp thời và phát động đầy đủ các phong trào thi đua yêu nước và được tất cả công chức, người lao động đăng ký thực hiện. Cụ thể, trong năm 2023, đơn vị đã phát động nhiều phong trào thi đua trong toàn đơn vị với các hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được toàn thể cán bộ công chức tham gia. Việc thực hiện các phong trào thi đua đã giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ như: Kế hoạch công tác năm 2023; Kế hoạch xây dựng điển hình năm 2023; Tổ chức phong trào thi đua ngắn ngày theo kế hoạch của TAND TP. Hồ Chí Minh.

Với tinh thần đó, năm 2022, tập thể TAND quận 7 được Chánh án TANDTC công nhận tập thể lao động xuất sắc và nhận Giấy khen “Có nhiều thành tích trong phong trào thi đua 2022” của Chánh án TAND TP. Hồ Chí Minh; Công đoàn đơn vị cũng đón nhận Giấy khen “Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 2018 - 2023” của UBND quận 7,…

Theo Chánh án Lê Thuần Phong, để đạt được các kết quả trên là nhờ có sự đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị, với cơ chế quản lý thiết thực đã tạo nên tinh thần tự giác thi đua của toàn tập thể. Trong công việc, các cán bộ công chức hăng hái, toàn tâm toàn ý với công việc được giao.

Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới và hướng dẫn của hệ thống Tòa án, từ đó lãnh đạo cơ quan đã tổ chức các cuộc họp để thông tin, trao đổi giúp cán bộ công chức kịp thời cập nhật kiến thức pháp luật, đảm bảo việc áp dụng pháp luật thống nhất. Hạn chế đến mức thấp nhất án bị hủy, bị cải sửa.

Đối với án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan, lãnh đạo cũng kịp thời họp với các Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân để trao đổi rút kinh nghiệm nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực xét xử.

Thường xuyên quán triệt đến công chức thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành.

Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tấm gương điển hình trong đơn vị theo chủ đề “Suốt đời phấn đấu, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

TAND quận 7 đã mạnh dạn triển khai hộp thư dân vận khéo tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến đối với cán bộ công chức cũng như tập thể đơn vị.

Qua nhiều năm thực hiện, những nỗ lực đó của đơn vị đã mang lại kết quả tích cực như giảm số vụ án dân sự phải đưa ra xét xử, người dân hài lòng với thái độ phục vụ của cán bộ công chức, tỷ lệ hòa giải thành tăng, số đơn thư khiếu nại giảm. Đạt được kết quả đó là nhờ tập thể Thẩm phán, Thư ký của đơn vị kiên trì hòa giải và giải thích cặn kẽ các quy định của pháp luật để người dân luôn thấy được tôn trọng và thỏa mãn với kết quả giải quyết.

So với năm 2022, lãnh đạo đơn vị tiếp tục phát huy những biện pháp hiệu quả trong thi đua của các năm trước và tiếp tục đề ra các biện pháp trong giải quyết án với kết quả cao.

Cũng theo Chánh án Lê Thuần Phong, ngoài việc thoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác, đơn vị còn tích cực tham gia nhiều phong trào xã hội ý nghĩa như: Phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Mười; Đóng góp và trao hai sổ tiết kiệm cho 2 công chức có hoàn cảnh khó khăn; Trao học bổng cho trẻ em hiếu học: Đơn vị phối hợp cùng cơ quan báo chí, Huyện đoàn Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng và các nhà tài trợ tổ chức chương trình trao tặng học bổng “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Bảo Lâm”: tặng 100 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, học sinh khó khăn và học sinh đồng bào dân tộc thiểu số của xã Lộc An và xã Lộc Thành…

Với bề dày thành tích đã đạt được trong nhiều năm qua, năm 2023, TAND quận 7 một lần nữa tô thêm dấu son cho mình, vinh dự được nhận “Cờ thi đua Tòa án nhân dân”. Tin tưởng rằng, với tinh thần đó, năm 2024, tập thể TAND quận 7 sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND quận 7: “Trái ngọt” đến từ các phong trào thi đua