Phong trào thi đua

TAND huyện Ea Súp (Đắk Lắk): Thực hiện tốt các yêu cầu về cải cách tư pháp

T.Thành – L.Hiếu 15/08/2023 - 07:31

Trong mấy năm gần đây, nhờ triển khai thực hiện tốt các yêu cầu về cải cách tư pháp nên TAND huyện Ea Súp luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra trên nhiều mặt công tác. Phát huy thành tích đó, toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị đã và đang cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Thẩm phán Lưu Quốc Chinh, Chánh án TAND huyện Ea Súp cho biết, ngay từ đầu mỗi năm công tác, lãnh đạo đơn vị thường xuyên tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức các Nghị quyết của Đảng các cấp, Chỉ thị của Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC về nhiệm công tác vụ trọng tâm; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quán triệt sâu sắc cho mỗi một cán bộ công chức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về việc tổ chức thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, nhân viên trong đơn vị cần cố gắng, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư pháp, đặc biệt thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động xét xử, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót.

Đẩy mạnh việc đổi mới thủ tục xét hỏi, nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa. Thực hiện các chuyên đề quản lý, theo dõi chặt chẽ tình hình biến động về số liệu, thường xuyên kiểm tra và định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chuyên đề. Qua đó, tìm ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, chỉ ra nguyên nhân và đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời để từng bước nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại án.

anh-bai-tand-huyen-ea-sup.jpg
Chánh án TAND huyện Ea Súp Lưu Quốc Chinh (bên trái) trao đổi với PV

Nhờ vậy, trong 9 tháng đầu năm 2023, TAND huyện Ea Súp thụ lý 340 vụ việc các loại; đã giải quyết 271 vụ việc; đạt tỷ lệ giải quyết chung là 80%. Trong đó, án hình sự thụ lý 46 vụ với 94 bị cáo, đã đưa ra xét xử 41 vụ - 86 bị cáo, đạt tỷ lệ 89%; án dân sự thụ lý 78 vụ, đã giải quyết 50 vụ, đạt tỷ lệ 64%; án Hôn nhân và gia đình thụ lý 210 vụ, đã giải quyết 177 vụ, đạt tỷ lệ 84%... Các vụ việc còn lại (69 vụ) đều trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.

“Chính nhờ đẩy mạnh việc cải cách tư pháp, chú trọng, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, thể hiện rõ tính công khai, minh bạch, dân chủ nhằm đảm bảo các vụ án xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của công dân nên chất lượng hoạt động xét xử của đơn vị được nâng cao, các bản án được tuyên đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”, Chánh án Lưu Quốc Chinh chia sẻ.

Cũng theo Thẩm phán Lưu Quốc Chinh, trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, đơn vị đã chú trọng công tác hòa giải và đối thoại để các đương sự tự thỏa thuận với tỷ lệ hòa giải thành cao. Qua đó góp phần giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, một bộ phận người dân với cơ quan Nhà nước, giữ gìn và tăng cường mối quan hệ trong cộng đồng dân cư, tạo niềm tin của nhân dân vào các cơ quan Nhà nước.

Hơn nữa, xác định việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm là giải pháp đột phá, hữu hiệu để nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp; giúp các Thẩm phán, Thư ký nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi về kỹ năng, trình độ nghiệp vụ trong công tác giải quyết, xét xử các loại án nên Tòa án huyện cũng đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Bên cạnh đó, đơn vị còn triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiều mặt công tác khác, như: công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức, đoàn thể; công tác văn phòng; quản lý kinh phí, cơ sở vật chất; công tác thống kê, tổng hợp và ứng dụng công nghệ thông tin; công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; công tác Hội thẩm nhân dân; công tác phối hợp của chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành có liên quan đối với hoạt động của Tòa án…

Phát huy những thành quả đã đạt được và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2023, lãnh đạo TAND huyện Ea Súp đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị tiếp tục cố gắng đẩy nhanh tiến độ cũng như nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, phấn đấu không để xảy ra xét xử oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, không để việc giải quyết, xét xử các loại án kéo dài gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhóm 14 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử cũng như các yêu cầu về cải cách tư pháp, đổi mới và phát huy hiệu quả tranh tụng tại phiên tòa, chú trọng đề cao công tác hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, phấn đấu giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu quy định, 100% các bản án hình sự sau khi có hiệu lực đều được đưa ra thi hành kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND huyện Ea Súp (Đắk Lắk): Thực hiện tốt các yêu cầu về cải cách tư pháp