Phong trào thi đua

TAND huyện Chương Mỹ: Gặt “trái ngọt” từ các phong trào thi đua

Mạnh Hùng 08/11/2023 - 15:35

TAND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) là một trong những đơn vị tiêu biểu của TAND hai cấp TP. Hà Nội trong công tác xét xử và các phong trào thi đua... Với bề dày thành tích đó, năm 2023, một lần nữa đơn vị được đề nghị khen thưởng “Cờ thi đua của UBND TP. Hà Nội” vì đã có nhiều thành tích trong công tác.

bd1ec06f-5014-40f7-b33b-ae932590c2c1.jpeg
Một vụ án được TAND huyện Chương Mỹ đưa ra xét xử trong thời gian gần đây.

Hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, Thẩm phán Trần Thắng, Chánh án TAND huyện Chương Mỹ cho biết, huyện Chương Mỹ nằm ở vị trí phía Tây Nam, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 20km, giáp ranh với quận Hà Đông, huyện Mỹ Đức, Quốc Oai, Ứng Hòa và tỉnh Hòa Bình.

Cùng với đó, địa hình huyện là bán sơn địa, diện tích tự nhiên hơn 232,26 km2, là huyện có diện tích lớn thứ 2 Hà Nội; dân số hơn 29,5 vạn người, với 30 xã và 2 thị trấn, là huyện có số đơn vị hành chính nhiều nhất Hà Nội và cũng là địa bàn có tuyến giao thông chưa được thuận lợi, đi lại khó khăn.

Năm 2023, TAND huyện Chương Mỹ triển khai thực hiện nhiệm vụ với nhiều khó khăn thách thức. Tình hình kinh tế, xã hội sau dịch bệnh dần ổn định, các tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại tiếp tục tăng, tính chất vụ việc vẫn gay gắt, phức tạp.

TAND huyện Chương Mỹ làm việc trong điều kiện biên chế Thẩm phán của đơn vị còn thiếu, trụ sở xuống cấp trầm trọng, điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị chưa đầy đủ, ngân sách hoạt động eo hẹp. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban cán sự đảng TAND TP. Hà Nội và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND hai cấp TP. Hà Nội, lãnh đạo TAND huyện Chương Mỹ đã kịp thời chỉ đạo, phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể Thẩm phán, cán bộ, công chức, nhân viên của đơn vị; phát huy thành tích năm 2022, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy từng cá nhân đoàn kết, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023.

Nói về công tác thi đua - khen thưởng, Thẩm phán Trần Thắng, Chánh án TAND huyện Chương Mỹ cho biết, trên cơ sở nội dung, phương pháp, mục tiêu thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TANDTC, TAND hai cấp TP. Hà Nội phát động, lãnh đạo, cấp ủy đơn vị đã kịp thời phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, địa phương về thi đua khen thưởng.

Chú trọng công tác ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng. Theo đó, 100% cán bộ công chức, nhân viên đã thực hiện việc đăng ký các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng. Thực hiện Công văn, kế hoạch của TANDTC và TAND TP. Hà Nội, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung phong trào thi đua của các đơn vị với mục tiêu: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, trong đó trọng tâm là công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, công tác thi hành án hình sự và xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Kế hoạch số 355/KH-TANDTC-TĐKT ngày 15/12/2020 của TANDTC thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của TAND giai đoạn 2020-2025 và trong năm 2023, đơn vị đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện; phát động thi đua trong nội bộ cơ quan với khẩu hiệu “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TAND thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống Thi đua yêu nước, 78 năm Quốc khánh và ngày Truyền thống TAND…”.

9947e58f-67c8-49cc-9eeb-13babd0cb301.jpeg
Các bị cáo trong một vụ án được đưa TAND huyện Chương Mỹ ra xét xử.

Theo đó, đơn vị đã có kế hoạch, xây dựng văn bản, thông báo đến cán bộ công chức để triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua của TANDTC và cụm thi đua, cũng như TAND hai cấp TP. Hà Nội. Triển khai kịp thời việc đăng ký thi đua, theo đó 100% cán bộ, công chức, người lao động đã thực hiện việc đăng ký thi đua, các hình thức khen thưởng.

Hàng năm đơn vị đều xây dựng kế hoạch thi đua cụ thể với những nội dung phong phú, đa dạng, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với chương trình hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”; Đẩy mạnh các phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.

TAND huyện Chương Mỹ tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua do TANDTC phát động, điển hình là: Phong trào thi đua “Vì công lý”; Phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, vì công lý; công chức viên chức và người lao động TAND thi đua phấn đấu hoàn thành đạt và vượt toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2023.

Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao tỷ lệ và chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; phấn đấu giải quyết, xét xử 100% các vụ án đã thụ lý, không để có án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; ra quyết định thi hành án phạt tù đối với 100% số người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Từ hàng loạt các phong trào thi đua thiết thực được triển khai như đã nêu trên, năm 2023, TAND huyện Chương Mỹ đã thụ lý 1126 vụ, việc. Trong đó, chuyển thẩm quyền là 5 vụ nên còn lại 1121 vụ, việc; đã giải quyết 1080 vụ, việc, đạt tỷ lệ giải quyết 96,4%. Còn lại 41 vụ (tạm đình chỉ 15 vụ, 26 vụ đang giải quyết). So với năm 2022, thụ lý tăng 1 vụ, việc = 0,09%; giải quyết tăng 14 vụ, việc = 1,3%.

Trong đó, nổi bật nhất là án hình sự đạt 100%, án lao động 100%, án dân sự đạt 91,3%, án hôn nhân và gia đình đạt 99,5%, án kinh doanh thương mại đạt 71,9%, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đạt 100% và ra quyết định thi hành án 100% các trường hợp có hiệu lực pháp luật… Tỷ lệ bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết 135 vụ/năm, đạt 11,3% vụ/Thẩm phán/tháng (vượt định mức 4,3 vụ/Thẩm phán/tháng).

Đặc biệt, có nhiều Thẩm phán giải quyết được 40 vụ án dân sự, kinh doanh thương mại trong năm. Chất lượng xét xử và giải quyết các vụ án luôn được đảm bảo, không làm oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; không có án quá hạn luật định.

Ngoài ra, đơn vị cũng rất chú trọng tới các hoạt động công tác khác như: Công tác khen thưởng; Công tác tuyên truyền, xây dựng điển hình tiên tiến; Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; Thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và nhiều hoạt động công tác khác…, trong đó, hoạt động xã hội, từ thiện được quan tâm coi trọng.

Theo đó, hàng năm cán bộ, công chức trong đơn vị đều đóng góp đầy đủ để xây dựng các quỹ như quỹ tình nghĩa TAND, quỹ hộ người nghèo… Bên cạnh đó, mỗi khi có đợt phát động của TANDTC hay Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan, đoàn thể ở địa phương về việc quyên góp, ủng hộ, cán bộ, công chức trong đơn vị đều đóng góp đầy đủ. Mức đóng góp ít nhất mỗi người một ngày lương cho quỹ hoặc một đợt quyên góp.

Với những thành tích nổi bật trong công tác, năm 2023, TAND huyện Chương Mỹ đã vinh dự được đề nghị khen thưởng “Cờ thi đua của UBND TP. Hà Nội”. Tin tưởng rằng, với bề dày thành tích đó, trong những năm tiếp theo đơn vị sẽ tiếp tục phát huy và đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa.

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm công tác được triển khai trong năm 2024

Theo Chánh án Trần Thắng, tiếp tục phát huy thành tích trong năm vừa qua, năm 2024, đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong công tác và các văn bản chỉ đạo của TANDTC, TAND TP. Hà Nội. Đơn vị đã xây dựng chương trình, nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu thực hiện thắng lợi một số chỉ tiêu công tác chính trong năm 2024 như:

Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Quốc hội, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội, của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện Chương Mỹ và của hệ thống TAND.

Tiếp tục thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc theo Nghị quyết Trung ương IV (khoá 12, khoá 13) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kết hợp việc kiểm điểm với công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ Thẩm phán, cán bộ công chức đủ trình độ và năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức phẩm chất tốt, có quan điểm đổi mới và quan điểm quần chúng, hết lòng, hết sức phụng sự công lý, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Kiên quyết khắc phục tồn tại năm 2023, tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án. Về chất lượng không để xảy ra việc xử oan, sai và bỏ lọt tội phạm; không để có vụ án quá hạn luật định và án tạm đình chỉ không có ăn cứ; không có các bản án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Phấn đấu đạt và vượt các mức chỉ tiêu thi đua đã đề ra trong năm 2024.

Tăng cường phối hợp với các ngành Công an, VKS trong xác định án trọng điểm các vụ án về ma túy, mại dâm và các vụ án nghiêm trọng khác, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Triển khai thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án; thực hiện nghiêm “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức TAND”. Thực hiện tốt việc quản lý kinh phí và việc minh bạch, công khai tài chính trong 6 tháng, mỗi năm; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”; kịp thời đề nghị biểu dương, đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ và thể thao; tham gia đầy đủ các phong trào ủng hộ người nghèo, ủng hộ các gia đình chính sách, đồng bào vùng bị thiên tai… Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND huyện Chương Mỹ: Gặt “trái ngọt” từ các phong trào thi đua