TAND hai cấp tỉnh Nam Định triển khai công tác năm 2021

Mai Đỉnh | 08/01/2021, 22:57

Chiều ngày 8/1, TAND hai cấp tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021.

Tham dự có Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định và đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, cơ quan hữu quan trên địa bàn tỉnh cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ TAND hai cấp tỉnh Nam Định.

tandtinhnd1.jpg
Đồng chí Trần Văn Kiểm, Chánh án TAND tỉnh Nam Định phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Nam, Phó Chánh án TAND tỉnh cho biết: Năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020, TAND hai cấp tỉnh Nam Định vừa phải làm tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ, việc nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội, tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; vừa phải tập trung thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

Trong nhiệm kỳ 2016-2020, Toà án hai cấp đã thụ lý 22.549 vụ việc, giải quyết được 22.298 vụ việc, đạt tỷ lệ 98,9% (so với nhiệm kỳ trước, số vụ việc đã thụ lý tăng 5.993 vụ việc, đã giải quyết tăng 5.973 vụ việc). Trong đó, năm 2020 TAND hai cấp tỉnh Nam Định đã giải quyết, xét xử 4.758/4.817 vụ, việc - đạt tỷ lệ 98,8%. TAND hai cấp đã tổ chức được 121 phiên tòa rút kinh nghiệm trên tổng số 62 Thẩm phán; 42 phiên tòa xét xử lưu động và công bố 2.127 bản án, quyết định các loại trên Trang thông tin điện tử của TANDTC.

tandtinhnd2.jpg
Đồng chí Trần Văn Kiểm trao “Cờ thi đua TAND” cho TAND thành phố Nam Định

Trong công tác xét xử án hình sự, Toà án hai cấp luôn chú trọng việc tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, có hiệu quả, tạo điều kiện và bảo đảm cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, nên các vụ án đều được đưa ra xét xử kịp thời, trong thời hạn luật định. Về cơ bản bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không xét xử oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm … Việc áp dụng án treo và các hình phạt khác không phải là hình phạt tù được cân nhắc xem xét, áp dụng một cách thận trọng có căn cứ, đúng pháp luật.

Công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động: Xác định công tác hoà giải là vấn đề then chốt và hiệu quả để giải quyết các tranh chấp mà không phải xét xử. Do đó, TAND các cấp đã tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan, tăng cường công tác hòa giải. Thông qua công tác này, các vụ án được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, triệt để góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đối với công tác giải quyết các vụ án hành chính, Tòa án đã chú trọng xây dựng kế hoạch xét xử, làm tốt công tác đối thoại giữa người khởi kiện và người bị kiện; chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ. Vì vậy, việc xét xử các vụ án hành chính bảo đảm tiến độ, chất lượng được nâng lên, nhiều vụ án phức tạp đã được giải quyết dứt điểm; hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài.

tandtinhnd3.jpg
Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao “Cờ thi đua TAND” cho đơn vị TAND huyện Hải Hậu

Các công tác khác như thi đua khen thưởng; thi hành án hình sự; kiểm tra-thanh tra của Tòa án tỉnh với các Tòa án huyện; giải quyết đơn thư kiếu nại; xây dựng ngành và Hội thẩm nhân dân…được chú trọng giải quyết cũng như thực hiện một cách quyết liệt đúng theo quy định của pháp luật.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của TAND hai cấp tỉnh Nam Định được xác định là: Quán triệt đầy đủ, triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

tandtinhnd4.jpg
Chánh án TAND tỉnh Nam Định trao tặng Bằng khen, và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, bảo đảm xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật đem lại lẽ phải, sự công bằng cho xã hội; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng tại phiên toà, công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính…

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp đột phá trong công tác tổ chức cán bộ được đề ra tại Nghị quyết 02-NQ/BCSĐ ngày 14/5/2019 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao.

tandtinhnd5.jpg
Đồng chí Vũ Văn Ái, Chánh án TAND huyện Hải Hậu nhận thành tích khen thưởng do đồng chí Chánh án tỉnh Nam Định trao tặng

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng gắn với nhu cầu thực tiễn của từng đơn vị; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, giải đáp vướng mắc, đối thoại bằng hình thức trực tuyến; Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, phát huy tính ưu việt của Tổ hành chính tư pháp tại các đơn vị nhằm công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án; đặc biệt là việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có công việc liên quan đến Tòa án;

Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thực chất có hiệu quả, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với phong trào thi đua “Vì Công lý” hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, lấy kết quả công tác thi đua là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Vinh danh, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Kiểm, Chánh án TAND tỉnh Nam Định cho biết: Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, số lượng các loại vụ việc mà tòa án phải thụ lý, giải quyết tiếp tục tăng, tính chất ngày càng phức tạp, nhất là án tranh chấp quyền sử dụng đất, án kinh doanh thương mại và án hành chính. Bên cạnh đó, tòa án tiếp tục tinh giản biên chế, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần nghị quyết 49 của Bộ Chính Trị.

tandtinhnd6.jpg
Đồng chí Phó Chánh án TAND tỉnh Nam Định Lê Hoài Nam trao Kỷ niệm chương TAND cho các cá nhân

Trong bối cảnh đó, được sự lãnh đạo, quan tâm của ban cán sự đảng TANDTC, Thường trực tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, sự đồng lòng cố gắng của Thẩm phán, thư ký, cán bộ TAND hai cấp, nên trong cả nhiệm kỳ các nhiệm vụ trọng tâm của Tòa án đã được triển khai và thực hiện có hiệu quả, đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua trên tất cả các mặt công tác : Công tác xét xử không những bảo đảm về tiến độ mà chất lượng tiếp tục được nâng cao, không để xảy ra việc xét xử oan sai, bỏ lọt người phạm tội và tội phạm( tỷ lệ xét xử các loại án luôn đạt trên 98% ); việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, việc công khai các bản án có hiệu lực pháp luật trên cổng thông tin điện tử được thực hiện nghiêm túc; công tác hòa giải trong giải quyết án dân sự và đối thoại trong các vụ án hành chính được chú trọng;( tỷ lệ hòa giải luôn đạt trên 60% ); đội ngũ lãnh đạo, thẩm phán, thư ký ngày càng trưởng thành, cơ sở vật chất của các tòa án từng bước được củng cố tăng cường .

tandtinhnd7.jpg

Với những thành tích đã đạt được trong cả nhiệm kỳ qua và năm 2020, sẽ là nền tảng, tạo đà vững chắc cho sự phát triển của TAND tỉnh Nam Định trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 năm đầu tiên thực hiện nghị quyết lần thứ 20 của Đảng bộ tỉnh và cũng là năm đầu tiên thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trong giai đoạn mới. Vì vậy, nhiệm vụ của hệ thống tòa án theo tinh thần của Hiến Pháp năm 2013 là trung tâm trong các cơ quan tư pháp ngày càng nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ xét xử, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị địa phương, đòi hỏi cán bộ công chức TAND hai cấp tỉnh Nam Định phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, chủ động sáng tạo tổ chức thực hiện quyết liệt 14 giải pháp mà TANDTC đã đề ra để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác xét xử.

Theo Chánh án TAND tỉnh Nam Định, thông qua Hội nghị lần này sẽ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cả nhiệm kỳ và năm 2020, đồng thời để ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021; Hội nghị cũng giành thời gian để các đồng chí thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến đối với việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021, đồng thời bàn các giải pháp thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư, chủ tịch nước và chỉ thị của Chánh án TANDTC tại Hội nghị, toàn quốc triển khai công tác tòa án năm 2021; thực hiện các nội dung về Thị đua khen thưởng. Trên tinh thần tiếp tục quán triệt và thực hiện chủ đề hành động của các Tòa án là: “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”.

Bài liên quan
TAND TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Ngày 31/12, TAND TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị Triển khai Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TAND hai cấp tỉnh Nam Định triển khai công tác năm 2021