Sơ kết giao ước thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Vũ Ba | 05/08/2022, 22:05

Ngày 5/8, tại Hải Phòng diễn ra Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2022, đất nước còn nhiều khó khăn do hậu quả của đại dịch Covid-19 để lại, nền kinh tế của 5 thành phố đang dần phục hồi, ổn định và phát triển. Công tác thi đua, khen thưởng luôn tiếp tục đồng hành cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Các phong trào thi đua yêu nước vẫn đang được các thành phố đẩy mạnh, đó là: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"; Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”...

so-ket-giao-uoc-thi-dua-5-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong.jpg
Trao quà lưu niêm cho các đại biểu.

Các thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đồng thời triển khai và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, chống lãng phí... Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

Theo báo cáo tại Hội nghị về kết quả thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ: Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo các chỉ tiêu Chính phủ giao và Nghị quyết HĐND các thành phố, các thành phố đã ban hành chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động nhằm triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; tổng sản phẩm trên địa bàn của 5 thành phố đều tăng trên 7% so với cùng kỳ năm 2021; tổng thu ngân sách của 5 thành phố đạt trên 488.820 tỷ đồng, tăng so cùng kỳ năm 2021; kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu, tổng doanh thu du lịch của cả 5 thành phố đều tăng; kết quả triển khai công tác cải cách hành chính của các thành phố tiếp tục được duy trì, cải thiện, nâng cao; công tác đối ngoại được tăng cường; quốc phòng - an ninh được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đối với tình hình triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, các thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong các phong trào thi đua; hoạt động cụm, khối thi đua tiếp tục duy trì bằng nhiều hình thức và phương thức hoạt động phù hợp; xây dựng các mô hình, giải pháp và phát động các phong trào thi đua nhằm giải quyết khâu yếu, việc khó; công tác xét khen thưởng chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời; quan tâm khen thưởng thành tích chuyên đề, đột xuất, khen tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp.

Công tác thi đua khen thưởng của 5 thành phố đã có nhiều đổi mới, hiệu quả hơn, thiết thực hơn, góp phần tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2022 của mỗi thành phố. Đặc biệt là những kết quả đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động. Cùng với đó là những phong trào thi đua tiêu biểu thực hiện Chủ đề năm 2022 của 5 thành phố.

Cụ thể, tại thành phố Hà Nội như: phong trào thi đua đẩy mạnh Cải cách hành chính; phong trào sáng kiến sáng tạo Thủ đô; phong trào thi đua “An toàn thực phẩm”; phong trào “Người tốt, việc tốt”; phong trào “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”...

Tại thành phố Hồ Chí Minh như: phong trào thi đua Cải cách hành chính; phong trào thi đua “Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh khởi nghiệp - lập nghiệp”; phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; phong trào thi đua “Chính quyền số, chuyển đổi số”, “Chỉnh trang và phát triển đô thị”,...

Tại thành phố Đà Nẵng như: phong trào thi đua thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm được UBND thành phố giao cho các các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện; phong trào thi đua “Thực hiện công tác đầu tư xây dựng, đền bù giải toả, tái định cư đối với các dự án, công trình trọng điểm, mang tính động lực”; giải thưởng “Môi trường thành phố Đà Nẵng”; giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu”; giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng”...

Tại thành phố Hải Phòng như: phong trào “Tăng thu ngân sách địa phương” giai đoạn 2019 - 2025; phong trào “Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI”; phong trào "Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025”; phong trào “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh” năm 2022; phong trào “Thực hiện chương trình chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”…

Tại thành phố Cần Thơ như: phong trào thi đua Chuyển đổi số; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị”; phong trào thi đua “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào thi đua Quyết thắng; phong trào thi đua “Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính”; phong trào “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022” và đặc biệt là phong trào thi đua “Giải ngân vốn đầu tư công”...

Các thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng gương người tốt việc tốt các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của từng thành phố. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các thành phố và cụm, khối thi đua thuộc các thành phố và các cụm, khối thi đua tổ chức hoạt động của 5 thành phố nhìn chung đã đi vào nề nếp, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của 5 thành phố trong 6 tháng đầu năm 2022 đã đóng góp vào thành tích chung của cả nước. Các địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai về công tác thi đua, khen thưởng, việc triển khai các phong trào thi đua đã thiết thực, chú trọng biểu dương khen thưởng những cá nhân trực tiếp trong lao động, sản xuất, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, góp phần động viên mọi tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2022 đề ra. Ngoài triển khai phong trào thi đua yêu nước do Trung ương phát động, các địa phương đều có phong trao thi đua theo chuyên đề riêng xuất phát từ thực tiễn đặt ra, coi phong trào thi đua là động lực phát triển của mỗi địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đồng tình với các nhóm nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng cuối năm Cụm thi đua 5 thành phố đã đề ra; đồng thời đề câp đến một nội dung để các thành phố nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn của địa phương mình.

Bài liên quan
Hải Phòng: Phát hiện thi thể người phụ nữ bị phân nhiều mảnh
Thi thể một người phụ nữ bị phân ra nhiều mảnh, rải từ trong căn nhà ra ngoài. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sơ kết giao ước thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương