Rà soát lại việc lựa chọn chủ đầu tư Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình

Hoàng Hải | 08/09/2022, 21:27

Ngoài việc giao Giám đốc Sở Công thương và Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, UBND TP Hà Nội còn giao Sở Công thương phối hợp với các đơn vị kiểm tra, rà soát lại trình tự thủ tục lựa chọn chủ đầu tư Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình.

Huyện thông báo mời đầu tư làm… phức tạp vấn đề

Liên quan tới loạt 3 bài phản ánh của Báo Công lý, về sự tuỳ tiện của Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) Hồ Việt Hùng, sự nhanh nhảu bất thường của Sở Công thương TP Hà Nội trong việc trình thành lập Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình, sau 9 tháng kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, ngày 23/8/2022, UBND TP Hà Nội đã có kết luận chính thức vụ việc.

Theo hồ sơ, Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình có tổng mức đầu tư hơn 966 tỷ đồng, quy mô 50,443ha, được UBND TP Hà Nội giao cho Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG (Công ty ASG) làm chủ đầu tư vào ngày 26/6/2020, tại Quyết định số 2794/QĐ-UBND.

86b1ea4bbf4975172c58.jpeg
Khu đất ở xã Mai Đình được quy hoạch làm Cụm công nghiệp CN2.

Quyết định này vấp phải sự phản đối quyết liệt của Công ty TNHH phát triển Nội Bài (70% vốn Malaysia; Công ty Nội Bài), khi cho rằng UBND huyện Sóc Sơn và Sở Công thương TP Hà Nội đã thiếu minh bạch trong việc lựa chọn chủ đầu tư dự án, không phù hợp với quy định của pháp luật và thông báo mời doanh nghiệp đầu tư nên đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Cụ thể, ngày 29/4/2020, Sở Công thương TP Hà Nội có Văn bản số 1747/SCT-QLCN, về việc triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư TP Hà Nội dự kiến vào cuối tháng 6/2020, trong đó có Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình.

Nắm bắt được thông tin, ngày 25/5/2020, Công ty Nội Bài đã có Văn bản số 145/NBD/2020 gửi UBND TP Hà Nội, Sở Công thương, UBND huyện Sóc Sơn và Ban Quản lý các dự án cụm công nghiệp Sóc Sơn để xin chấp thuận chủ trương làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, phải đến ngày 11/6/2020 Công ty Nội Bài mới nhận được phản hồi từ UBND huyện Sóc Sơn và ngày 18/6/2020 mới nhận được phản hồi của Sở Công thương TP Hà Nội.

Văn bản của huyện Sóc Sơn cho biết: “Để đẩy mạnh đầu tư, phát triển cụm công nghiệp, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy trình, UBND huyện Sóc Sơn đã công bố công khai danh mục kêu gọi đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Sóc Sơn, trong đó có Cụm công nghiệp CN2 (nội dung cụ thể tại Văn bản số 1198/UBND-KT ngày 28/5/2020); đồng thời thông báo mời doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp CN2 tại Thông báo số 585/TB-UBND ngày 29/5/2020”.

Trên Cổng thông tin điện tử của huyện Sóc Sơn (https:socson.hanoi.gov.vn) thể hiện Thông báo số 585/TB-UBND được đăng tải cuối giờ chiều, lúc 17 giờ 06 phút ngày 29/5/2020. Thông báo nêu: “Thời gian nghiên cứu, đề xuất là 30 ngày kể từ ngày thông báo. Các doanh nghiệp gửi hồ sơ đề xuất về UBND huyện Sóc Sơn, sau thời gian trên UBND huyện sẽ tổng hợp tình hình tiếp nhận hồ sơ đề xuất của các nhà đầu tư, báo cáo UBND TP Hà Nội, Sở Công thương xem xét, giải quyết, quyết định lựa chọn chủ đầu tư theo quy định hiện hành”.

Thông báo là vậy, song ngay trong ngày 29/5/2020, ông Hồ Việt Hùng, Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn lại ký Tờ trình số 71/TTr-UBND gửi UBND TP Hà Nội, Sở Công thương và Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất quan tâm, xem xét, giải quyết cho Công ty ASG làm chủ đầu tư Cụm công nghiệp CN2. Sở Công thương TP Hà Nội cũng nhanh nhảu bất thường khi cùng ngày 29/5/2020 có Văn bản số 2270/SCT-QLCN gửi các sở, ngành để lấy ý kiến.

Về việc này, UBND TP Hà Nội kết luận UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành thông báo không đúng quy định. “Pháp luật không quy định UBND cấp huyện phải có trách nhiệm thông báo mời doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp; không quy định về thời hạn nộp hồ sơ đề xuất làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp của doanh nghiệp, hợp tác xã. Việc UBND huyện Sóc Sơn ban hành Thông báo số 585/TB-UBND, về việc mời doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư kinh doanh Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình, trong đó quy định thời hạn nộp hồ sơ đề xuất là 30 ngày kể từ ngày thông báo là không đúng quy định, làm phức tạp vấn đề. Do đó, nội dung công dân tố cáo là đúng một phần”, Kết luận của UBND TP Hà Nội nêu.

Huyện, Sở rút kinh nghiệm

Một nội dung tố cáo khác là Sở Công thương thẩm định, đánh giá Công ty ASGI đủ điều kiện làm Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình, trong khi Công ty ASGI không đủ năng lực về tài chính, kinh nghiệm; đề xuất giải pháp cấp nước chưa phù hợp và không có giải pháp chất thải rắn.

Cụ thể, Công ty ASGI được thành lập năm 2019, vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Kết thúc năm tài chính 2019, vốn chủ sở hữu của công ty là 100,157 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng mức đầu tư Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình theo đề xuất là hơn 966 tỷ đồng, vốn thuộc sở hữu tối thiểu cần đáp ứng theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP là hơn 145 tỷ đồng. Báo cáo đầu tư của Công ty ASGI không có giải pháp chất rắn; giải pháp cấp nước chưa phù hợp…

Theo kết luận, ngày 8/6/2020, Sở Công thương đã có văn bản yêu cầu Công ty ASGI tiếp thu, giải trình và bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Công thương để thẩm định.

Hồ sơ bổ sung thể hiện, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng vào ngày 2/6/2020; xác nhận của Ngân hàng TMCP Quân đội và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, tổng số dư tài khoản của Công ty ASGI tại thời điểm cuối ngày 4/6/2020 là 160,8 tỷ đồng.

Về giải pháp cấp nước, Công ty ASGI sẽ liên hệ với Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội để xem xét đấu nối cấp nước cho dự án. Đối với giải pháp chất rắn, Công ty ASGI và các nhà đầu tư thứ cấp sẽ bố trí, tập kết, lưu giữ chất thải rắn, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

Còn kinh nghiệm đầu tư, theo kết luận, Sở Công thương đã căn cứ kinh nghiệm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cam kết hỗ trợ về kinh nghiệm của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG cho Công ty ASGI để đánh giá nhưng không xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Công Thương là chưa thận trọng, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Do đó, nội dung công dân tố cáo Sở Công Thương thẩm định, đánh giá Công ty ASGI đủ điều kiện làm Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình, trong khi Công ty ASGI không đủ năng lực về tài chính, kinh nghiệm là sai; tố cáo Sở Công thương thẩm định, đánh giá Công ty ASGI đủ điều kiện làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình khi Công ty ASGI không đủ năng lực kinh nghiệm là chưa đủ cơ sở để kết luận.

UBND TP Hà Nội giao Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn tổ chức rút kinh nghiệm trong việc mời doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư kinh doanh hạ tầng Dự án CN2 Mai Đình; rà soát lại căn cứ pháp lý ban hành Thông báo số 585/TB-UBND ngày 29/5/2020 để xử lý theo quy định của pháp luật, tránh phát sinh khiếu kiện.

Giao Giám đốc Sở Công thương tổ chức rút kinh nghiệm trong việc thẩm định hồ sơ thành lập Dự án CN2 Mai Đình; Sở Công thương chủ trì, phối hợp cùng Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại trình tự thủ tục lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp CN2; có văn bản xin ý kiến của Bộ Công thương về việc đánh giá kinh nghiệm của Công ty ASGI; báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin.

Bài liên quan
Hà Nội “tiến thoái lưỡng nan” vì sự tùy tiện của Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn
Sự tùy tiện của Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) Hồ Việt Hùng trong việc trình thành lập Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình, đã dẫn tới đơn thư khiếu kiện kéo dài, đẩy Hà Nội vào thế “tiến thoái lưỡng nan”.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rà soát lại việc lựa chọn chủ đầu tư Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình