Phấn đấu để TP Hồ Chí Minh luôn giữ vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước và trở thành trung tâm tài chính của Châu Á

Nhóm PV | 26/01/2021, 07:03

Đó là phát biểu Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khi trả lời phỏng vấn báo chí bên thềm Đại hội XIII.

PV: Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, xin ông cho biết về các mốc mục tiêu phát triển của TP HCM theo tầm nhìn đến năm 2045 của Trung ương?

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong: Nhìn lại nhiệm kỳ qua (2015 - 2020), TP HCM tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên, quyết tâm khắc phục những tồn tại, yếu kém, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế cả nước (tỷ trọng đóng góp trên 22% GDP, 27% thu ngân sách cả nước, năng suất lao động bình quân cao hơn 2,6 lần so với bình quân cả nước,…) và đóng góp nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình quản lý kinh tế - xã hội của đất nước.

anhi-nguyenthanhphong1_tmfe-1-.jpg
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong

Trên cơ sở định hướng của Trung ương, cụ thể là kết luận của Bộ Chính trị tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy góp ý văn kiện Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố, cùng với nghiên cứu dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định 3 mốc mục tiêu cụ thể theo tầm nhìn đến năm 2045 của Trung ương, đó là:

Đến năm 2025 TP là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD.

Đến năm 2030 là TP dịch vụ, công nghiệp hiện đại, thành phố văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000USD, là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

Tầm nhìn đến năm 2045 trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 37.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

PV: TP HCM sẽ thực hiện các mục tiêu trên như thế nào, thưa Chủ tịch?

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong: Để thực hiện mục tiêu nêu trên, trước mắt, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thành phố đã đề ra 26 chỉ tiêu phát triển trên 05 lĩnh vực, như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hàng năm khoảng 8%; kinh tế số đóng góp khoảng 25% đến năm 2025, 40% đến năm 2030 trong GRDP của Thành phố; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm; tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên,…

dai-hoi-3(1).jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội XIII

Đặc biệt, trên cơ sở 03 đột phá chiến lược theo dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, TP vận dụng sáng tạo để xây dựng 03 chương trình đột phá, đồng thời đề ra 01 chương trình trọng điểm với tổng số 51 đề án, nội dung thành phần phù hợp với thực tiễn, là nhiệm vụ thường xuyên, cũng là lâu dài để tạo tiền đề vững chắc phát triển TP.

PV: Chủ tịch có thể cho biết cụ thể hơn về 03 chương trình đột phá và chương trình trọng điểm mà TP sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ này?

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong: TP HCM luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, nghiên cứu sâu kỹ dự thảo các nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng để vận dụng triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP. Cụ thể:

Chương trình đột phá đổi mới quản lý TP: Thể hiện sự chủ động xây dựng, kiên trì kiến nghị, triển khai các cơ chế, chính sách quản lý TP phù hợp tính chất đô thị đặc biệt, đầu tàu về nhiều mặt của cả nước; đề xuất tỷ lệ điều tiết phù hợp cho ngân sách TP; xây dựng chính quyền đô thị; hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông gắn với thành lập TP Thủ Đức; thực hiện nhanh chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền số, xây dựng TP trở thành đô thị thông minh. Khơi dậy tiềm năng, niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân TP, tham gia tích cực các phong trào hành động cách mạng, thi đua sáng tạo xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.

Chương trình đột phá phát triển hạ tầng TP: Tập trung phát triển đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ, hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng giao thông, tạo môi trường, điều kiện tốt để phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển, kết nối các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gắn với bố trí, cơ cấu lại sản xuất và phân bố dân cư.

Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa TP: Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo đạt trình độ quốc tế ở 8 lĩnh vực; phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển tiềm năng trí tuệ của nguồn nhân lực thành những thành quả ứng dụng và sáng tạo khoa học công nghệ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

TP HCM xác định 01 Chương trình trọng điểm "phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TP để khẳng định sự đồng hành và tích cực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hợp tác các ngân hàng, tổ chức tài chính và Nhà nước để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển; chú trọng phát triển sản phẩm và thương hiệu sản phẩm, nâng cao tỉ lệ cung ứng sản phẩm đặc trưng của TP trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

TP tin tưởng rằng sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới của người dân, doanh nghiệp TP và sự hợp tác cùng phát triển của các địa phương, bạn bè quốc tế sẽ là nguồn sức mạnh tổng hợp, động lực to lớn giúp TP HCM triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa đất nước phát triển và bền vững, ngày càng nâng cao uy tín, vai trò, vị thế trên trường quốc tế.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan
Hôm nay 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên trù bị
Sáng nay 25/1, trước khi diễn ra phiên họp trù bị, đoàn đại biểu Đại hội XIII đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phấn đấu để TP Hồ Chí Minh luôn giữ vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước và trở thành trung tâm tài chính của Châu Á