Đại hôi XIII

Bế mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII: Các Thành ủy, Đảng ủy và tổ chức Đảng tập trung 5 vấn đề
Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, chiều 28/3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã kết thúc thành công tốt đẹp. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu 5 vấn đề lớn đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO