Phải hoàn thiện thể chế, tăng cường kiểm soát chặt chẽ tham nhũng

Nhóm PV | 28/01/2021, 12:12

Bên lề phiên thảo luận sáng nay 28/1, về công tác phòng, chống tham nhũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường đã có những trao đổi với báo chí.

Đây cũng là một trong những vấn đề quan trọng trong quá trình đánh giá, lựa chọn nhân sự Đại hội.

Phải kiên quyết xử lý các đối tượng tham nhũng

Phó trưởng ban Nội chính Trung ương nhận định, năm 2020 có nhiều khởi sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, đó là việc thu hồi tài sản tham nhũng. Các cơ quan tố tụng, đặc biệt là cơ quan điều tra đã tổ chức ngay công tác thu hồi tài sản tham nhũng trong quá trình tố tụng, điều tra. Do đó, việc thu hồi tài sản tham nhũng đạt tỷ lệ cao so với trước đây.

anh-cuong.jpg
Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường

Theo Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, trong công tác phòng, chống tham nhũng, kinh nghiệm của Việt Nam cũng như kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới đều khẳng định, muốn chống tham nhũng hiệu quả phải làm thể nào để các đối tượng không dám tham nhũng.

Để làm được điều đó phải xử lý kiên quyết các đối tượng tham nhũng và không có vùng cấm trong công tác này. Cùng với đó là hoàn thiện thể chế, hạn chế những kẽ hở và nâng cao thu nhập chính đáng cho công chức, đặc biệt các lĩnh vực liên quan có thể xảy ra tham nhũng, cố gắng tránh trường hợp vì khó khăn mà nảy sinh tham nhũng.

Theo đại biểu, 8 năm qua, đặc biệt là từ nhiệm kỳ khóa XII đến nay, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh toàn diện trên tất cả lĩnh vực.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thực hiện trên ba cấp độ.

Cấp độ một là cấp độ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc. Cấp độ hai là do Ban Nội chính Trung ương, là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Cấp độ ba là các vụ án, vụ việc được giao cho Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy.

Về những giải pháp phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn tới, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường cho biết, BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chỉ đạo Ban Nội chính Trung ương tổ chức phối hợp với các ngành, các cơ quan như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát, Tòa án, Bộ Tư pháp, Thanh tra, cùng nhau nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế và xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính để phục vụ công tác này, đồng thời lan tỏa, tuyên truyền rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng…

Chúng ta cần có cơ quan lãnh đạo và người đứng đầu công tác này như giai đoạn vừa qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là một trong những biểu tượng, một tấm gương trong lãnh đạo phòng, chống tham nhũng. Cuối cùng, là phải được sự đồng lòng của toàn dân và cả hệ thống, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương cho biết.

Cùng với đó là việc bảo vệ những người tố cáo tham nhũng. Bộ Chính trị đã ra nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để bảo vệ những trường hợp này, nhằm phát hiện tham nhũng. Quy định đó đã được các cơ quan chức năng, đặc biệt là các cơ quan phòng, chống tham nhũng nghiên cứu, triển khai, vận dụng trong cơ quan của mình, đại biểu Trần Quốc Cường cho biết.

Kiên quyết không để lọt vào BCH Trung ương những người không bảo đảm tiêu chuẩn

Trước Đại hội, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cũng đã chỉ ra một số nội dung và cách làm mới trong quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

cac-dai-bieu.jpg
Các dại biểu dự Đại hội

Cụ thể, trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và chuẩn bị nhân sự Đại hội XII của Đảng, sau khi Ban Chấp hành Trung ương quyết định thành lập Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, gồm 6 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phục vụ công tác nhân sự Đại hội XIII được chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành từng bước, từng việc thận trọng, kỹ lưỡng và bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch hơn.

Trên cơ sở danh sách quy hoạch của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương, đã được Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Tiểu ban nhân sự, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan chức năng có liên quan rà soát, thẩm định kỹ lưỡng, chặt chẽ, khách quan từng nhân sự trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định.

Số lượng cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ít hơn, chặt chẽ hơn so với khóa XII và việc tổ chức các lớp bồi dưỡng cũng được đổi mới, hiệu quả hơn. Qua nhiều lần quy hoạch, bổ sung, điều chỉnh, Trung ương bỏ phiếu kín giới thiệu và đưa vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khoảng 222 đồng chí, giảm gần 300 so với số quy hoạch khóa XII.

Trên cơ sở danh sách quy hoạch và rút kinh nghiệm của khóa trước, Bộ Chính trị tổ chức thành 05 lớp và tiến hành hai lớp song song, mỗi lớp 2,5 tháng, nên chỉ trong 7,5 tháng tổ chức xong 5 lớp, tiết kiệm được nhiều thời gian, kinh phí so với nhiệm kỳ trước (khóa XII quy hoạch 511 đồng chí, tổ chức thành 06 lớp, mỗi lớp học 4 tháng và xong lớp này đến lớp khác, nên phải mất 24 tháng mới tổ chức xong 06 lớp bồi dưỡng).

Việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được tiến hành từng bước thận trọng theo quy trình chặt chẽ, dân chủ và trước hết là tập trung quy hoạch nhân sự phục vụ Đại hội XIII, không thể vừa quy hoạch nhân sự khóa XIII, vừa quy hoạch nhân sự cho "các nhiệm kỳ tiếp theo" như nhiệm kỳ trước.

Trong quy hoạch nhân sự Đại hội XIII thì tiến hành quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương trước; quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau; cuối cùng là quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, trong công tác nhân sự của Đại hội XIII rất chú trọng về chất lượng trên cơ sở bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý, nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải thật sự là một tập thể đoàn kết thống nhất, trong sạch vững mạnh; có tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược; tiêu biểu cho toàn Đảng về trí tuệ, tính chiến đấu, tính kỷ luật và gắn bó mật thiết với nhân dân và đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ cao cấp của Đảng. Tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ Đại hội XIII cũng tăng hơn so với nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đồng thời, Trung ương khẳng định quyết tâm chính trị rất cao trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và không bỏ sót những cán bộ có đức, có tài, có triển vọng phát triển, có tín nhiệm cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh, ông Hà cho biết.

Bài liên quan
Hôm nay, Đại hội XIII của Đảng bắt đầu tiến hành công tác nhân sự
Đại hội sẽ làm việc tại hội trường, nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thảo luận và biểu quyết một số nội dung liên quan Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phải hoàn thiện thể chế, tăng cường kiểm soát chặt chẽ tham nhũng