Phong trào thi đua

Ngành TAND tỉnh Quảng Ninh sôi nổi các phong trào thi đua

PV 08/12/2023 - 15:18

Thời gian qua, chất lượng các mặt công tác của TAND tỉnh Quảng Ninh không ngừng được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Để đạt được kết quả đó, các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn được thực hiện hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy toàn diện các mặt công tác.

tandqn-ky-ket.jpg
Các đơn vị trong Cụm thi đua số IV ngành Tòa án ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Ninh luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quán triệt tư tưởng “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong TAND 2 cấp của tỉnh. Mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, công chức và người lao động nhận thức sâu sắc ý nghĩa Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Những năm qua TAND 2 cấp của tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua của Trung ương, TANDTC và địa phương phát động. Hằng năm, các đơn vị đã tổ chức phát động được nhiều phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Các phong trào thi đua đã được đổi mới về nội dung, hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu công tác chuyên môn. Công tác giải quyết, xét xử các loại án và các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của tòa án luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; không để xảy ra việc kết án oan hoặc bỏ lọt tội phạm; không để án tồn đọng, quá thời hạn luật định, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Năm 2023, TAND tỉnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, vì công lý, công chức, người lao động TAND 2 cấp của tỉnh Quảng Ninh thi đua phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2023”, gồm 2 đợt thi đua ngắn hạn: Đợt 1 từ ngày 1/10/2022 đến ngày 31/3/2023 với chủ đề “Công chức, người lao động TAND 2 cấp của tỉnh Quảng Ninh đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; đợt 2 từ ngày 1/4/2023 đến ngày 30/9/2023 với chủ đề “Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các loại án và vượt chỉ tiêu quy định của TANDTC”.

Phong trào thi đua đặt mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động TAND 2 cấp của tỉnh; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tính nêu gương, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, chuyên nghiệp, liêm chính của đội ngũ công chức, người lao động, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua năm 2023.

Từ tháng 10/2022 đến hết tháng 9/2023, TAND 2 cấp của tỉnh đã giải quyết 7009/7403 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 94,7%. Tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chiếm 0,58% tổng số vụ án đã giải quyết, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2022, thấp hơn mức quy định của TAND tối cao.

TAND 2 cấp đã làm tốt công tác hòa giải, đối thoại. Số lượng các vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành theo Luật Tố tụng dân sự, hành chính là 2.020/2.906 vụ, việc đã giải quyết (đạt tỷ lệ 69,5%). Số lượng các vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành theo Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án là 2.337/3.380 vụ, việc được chuyển sang hòa hòa giải, đối thoại (đạt tỷ lệ 69,1%).

Toàn ngành đã xét xử 58 phiên tòa trực tuyến, tổ chức 195 phiên tòa rút kinh nghiệm, với 101 thẩm phán; công bố 100% bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Chất lượng xét xử tiếp tục được đảm bảo; các vụ án đều được đưa ra xét xử kịp thời, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không có án oan. Trong năm 2023 nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng hoặc các vụ án liên quan đến tội phạm chức vụ, tham nhũng được dư luận xã hội quan tâm đã được TAND tỉnh đưa ra xét xử để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Việc công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử được thực hiện tốt. TAND 2 cấp tỉnh đã triển khai đến cán bộ, công chức có chức danh tư pháp về việc sử dụng phần mềm Trợ lý ảo, đến nay có 101/101 Thẩm phán trong TAND 2 cấp đã sử dụng, tương tác với phần mềm Trợ lý ảo; đóng góp 206 câu hỏi, câu trả lời/101 Thẩm phán trên phần mềm trợ lý ảo.

Ngành cũng tích cực tham gia phong trào xã hội: Phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí”; Phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Thời gian tới, ngành tiếp tục kế thừa, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì công lý”, nâng cao chất lượng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do ngành, đơn vị, địa phương phát động; thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành TAND tỉnh Quảng Ninh sôi nổi các phong trào thi đua