Đời sống

Lâm Đồng: Tạm dừng bầu, bổ nhiệm, luân chuyển lãnh đạo ở những huyện sáp nhập

Lê Hiếu 19/03/2024 - 13:31

Ngày 19/3, Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo công tác cán bộ tại các địa phương thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính.

Theo đó, để sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, giai đoạn 2023- 2025 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Thành ủy Đà Lạt và Huyện ủy các huyện Lạc Dương, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động các chức danh lãnh đạo, quản lý, trừ trường hợp khuyết người đứng đầu mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của cấp có thẩm quyền thì được bầu, bổ nhiệm chức danh đó.

Các huyện, thành phố nói trên cũng phải tạm dừng việc tuyển dụng công chức, viên chức (trừ viên chức giáo dục). Chỉ thực hiện tiếp nhận công chức, viên chức đối với những vị trí không thể bố trí được người kiêm nhiệm và phải được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ để thẩm định theo phân cấp).

431331965_812347390747753_9117274502275096962_n.jpg
Lâm đồng tạm dừng bầu, bổ nhiệm, luân chuyển lãnh đạo ở những huyện sáp nhập.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu, đối với việc giải quyết chuyển công tác ra khỏi các địa phương nêu trên theo nguyện vọng cá nhân của công chức, viên chức (trừ viên chức giáo dục), chỉ thực hiện khi lãnh đạo đơn vị cam kết đảm bảo khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc bầu, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các địa phương phải sáp nhập sẽ thực hiện theo quy định sau khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính tương ứng có hiệu lực thi hành.

Trước đó, ngày 29/12/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định của Thủ tướng, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quy hoạch, có việc phải sáp nhập 3 huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai và khuyến khích sát nhập huyện Lạc Dương vào Đà Lạt để mở rộng không gian đô thị.

Theo phương án của tỉnh Lâm Đồng, 3 huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng là Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên sẽ được sáp nhập thành 1 huyện. Sau khi sắp xếp, đơn vị của huyện mới sẽ có diện tích tự nhiên hơn 1.448km2, quy mô dân số trên 146.000 người.

Theo lộ trình đề ra, năm 2024, tỉnh Lâm Đồng sẽ hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính nói trên; kiện toàn bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị hành chính; tập trung giải quyết chế độ chính sách dôi dư tại các cơ quan, đơn vị; sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, đơn vị; thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của các cơ quan, đơn vị đã thay đổi địa giới, tên gọi…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: Tạm dừng bầu, bổ nhiệm, luân chuyển lãnh đạo ở những huyện sáp nhập