Không khí giao dịch vàng ngày vía thần tài tại TPBank

Lê Trà| 31/01/2023 15:06

Như thông lệ hàng năm, TPBank tiếp tục mở bán vàng tại các điểm giao dịch phục vụ khách hàng có nhu cầu mua vàng ngày Thần Tài.

Không khí giao dịch vàng ngày vía thần tài tại TPBank

Không khí giao dịch vàng ngày vía thần tài tại TPBank

Không khí giao dịch vàng ngày vía thần tài tại TPBank

Không khí giao dịch vàng ngày vía thần tài tại TPBank

Không khí giao dịch vàng ngày vía thần tài tại TPBank

Không khí giao dịch vàng ngày vía thần tài tại TPBank

Không khí giao dịch vàng ngày vía thần tài tại TPBank

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí giao dịch vàng ngày vía thần tài tại TPBank